کلیپ های آموزشی رایگان

تصویر را بازکرده با استفاده از فیلتر مناسب نوری از نوع متمرکز بر روی تصویر اعمال کنید، فایل خود را با نام Lighting به صورت عکس در پوشه ای با نام و فامیل خود روی میزکار ذخیره نمایید.

آموزش فتوشاپ جلسه اول قسمت اول

آموزش فتوشاپ جلسه اول قسمت دوم

آموزش فتوشاپ جلسه دوم قسمت اول

آموزش فتوشاپ جلسه دوم قسمت دوم

 صفحه بعد   ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰        صفحهقبل