کلیپ های آموزشی رایگان

یک تصویر به دلخواه باز و با استفاده از ابزار کمند مغناطیسی ( دقت ، حساسیت و سرعت نقطه گذاری را بیشتر کنید) قسمتی از تصویر را انتخاب کنید ، ابتدا لبه های قسمت انتخاب شده را تصحیح نموده سپس در فایل دیگر آن را کپی کنید و به آن بُعد دهید، رنگ زمینه را به رنگ سبز تغییر دهید و فایل خود را به صورت عکس با نام Graph روی میزکار در پوشه‌ای با نام و فامیل خود ذخیره نمایید.

یک فایل جدید ایجاد نمایید  و حاشیه‌ای به اندازه ی ۳۳ پیکسل با رنگ صورتی در صفحه ایجاد کنید

یک تصویر باز کرده و عنوان ( فرهنگ سازان معاصر) را روی تصویر با اندازه ی قلم ۲۶ و رنگ مشکی تایپ کرده ، سپس ابتدا نام لایه ی متن نوشته شده را تغییر داده و سپس به متن برجستگی بیرونی از نوع طیف دهید و لایه ها را با هم ادغام کنید.

با استفاده از ابزار عصای جادویی با حساسیت ۶۰ رنگی از تصویر را انتخاب کنید به طوریکه عمل انتخاب در کل تصویر انجام شود، سپس با استفاده از گزینه مناسب روشنایی و کنتراست رنگ‌های انتخابی را بیشتر کنید.

یک فایل جدید با ارتفاع ۵ سانتی‌متر و عرض ۱۰ سانتی‌متر ایجاد کنید، با استفاده از مهر الگو زن الگویی از نوع طبیعت (Nature) بر روی آن ایجاد نمایید.

تصویری را به دلخواه باز کرده ، با استفاده از ابزار مناسب طیفی از نوع شعاعی با شفافیت ۴۵ درصد بر روی تصویر اعمال کنید.

تصویری در نرم‌افزار وارد کنید ، با استفاده از ابزارهای مناسب قسمتی از تصویر را مات و قسمتی دیگر را تیره کنید.

 صفحه بعد   ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰        صفحهقبل