همکاران موسسه فرهنگی هنری فرهنگ سازان معاصر

موسسه فرهنگی هنری فرهنگ سازان معاصر

کادر اجرایی و همکاران موسسه فرهنگی هنری فرهنگ سازان معاصر

همکاران موسسه فرهنگی هنری فرهنگ سازان معاصر در دو بخش قابل ذکر است، بخشی از نیروی کار مجموعه به صورت قرارداد پروژه‌ای و قرارداد ساعتی، با موسسه همکاری می‌کنند و برخی دیگر به صورت تمام وقت و دائمی در مجموعه مشغول به کار هستند. در ذیل سوابق اجرایی برخی از همکاران موسسه فرهنگی هنری فرهنگ سازان معاصر را می‌بینید. می توانید با کلیک بری روی نام برخی از همکاران رزومه کاری آن ها را نیز مشاهده کنید.

موسسه فرهنگی هنری فرهنگ سازان معاصر

مدیر عامل

احمد شریعتی نجف آبادی

کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی (عنوان پایان نامه: تحلیل زیبا شناختی آثار علی حاتمی)و دانشجوی دکتری

موسسه فرهنگی هنری فرهنگ سازان معاصرمعاونت پژوهشی 

حمید میر عباسی

فوق لیسانس جامعه شناسی (گرایش مطالعات جوان)

موسسه فرهنگی هنری فرهنگ سازان معاصر

معاونت تولید فیلم

حمید کاظمی

دکترا روان‌شناسی

موسسه فرهنگی هنری فرهنگ سازان معاصرمعاونت آموزشگاه‌ها 

مسعود عابدینی

کارشناسی ارشد ادیان

موسسه فرهنگی هنری فرهنگ سازان معاصرمعاونت چاپ و نشر

محسن فرهمند

 کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

موسسه فرهنگی هنری فرهنگ سازان معاصرمعاونت بازرگانی و تبلیغات

افشین خاکی

فوق لیسانس علوم اجتماعی 

موسسه فرهنگی هنری فرهنگ سازان معاصرمعاونت 

سعید صالحی

کارشناسی ارشد مدیریت

موسسه فرهنگی هنری فرهنگ سازان معاصرمدیر داخلی 

محسن میثمی

کارشناسی کامپیوترموسسه فرهنگی هنری فرهنگ سازان معاصرمدیر مسئول هفته نامه دیباگران

سمیه طالب

کارشناسی کامپیوتر گرایش نرم افزار

موسسه فرهنگی هنری فرهنگ سازان معاصرآموزشگاه موسیقی

علی پنچی پور

کارشناس موسیقی

موسسه فرهنگی هنری فرهنگ سازان معاصر

دیگر همکاران موسسه فرهنگی هنری فرهنگ سازان معاصر

موسسه فرهنگی هنری فرهنگ سازان معاصر

عبدالحمید امانی

فوق لیسانس عکاسی

موسسه فرهنگی هنری فرهنگ سازان معاصر

الهام شکرانه

دکتری روانشناسی بالینی

موسسه فرهنگی هنری فرهنگ سازان معاصر

علی تدین راد

دکترای علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

موسسه فرهنگی هنری فرهنگ سازان معاصر

سید محمد علی صحفی

فوق لیسانس علوم اجتماعی

موسسه فرهنگی هنری فرهنگ سازان معاصر

آرزو صادقی نجف آبادی

کارشناس ارشد گرافیک دانشکده هنر و معماری یزد

موسسه فرهنگی هنری فرهنگ سازان معاصر

در موسسه فرهنگی هنری فرهنگ سازان معاصر نیروی انسانی توانمند و پرانگیزه مهم‌ترین سرمایه به‌شمار می‌آید.

  • اگر فردی خلاق، سخت‌کوش و نتیجه‌گرا هستید که از چالش‌های جدید لذت می‌برید
  • اگر می‌خواهید در کار، محیط کاری و جامعه خود تاثیرگذار باشید
  • اگر می‌خواهید در فضایی فعال، قاعده‌مند و صمیمی توانایی‌های خود را شکوفا کنید
  • اگر به دنبال یک مسیر حرفه‌‌ای هستید که الهام‌بخش رشد و پویایی‌تان باشد

در خانواده موسسه فرهنگی هنری فرهنگ سازان معاصر جایی برای شما هست.