نمونه کار

 

 عکاسی با موضوع آزاد

عکاس : حسین کرباسی

______________________________________________________________________________________________________________________

 عکاسی با موضوع عمو حسن 

عکاس : حسین کرباسی

______________________________________________________________________________________________________________________

 عکاسی با موضوع محرم

عکاس : سمیرا رضویان

______________________________________________________________________________________________________________________

 جشنواره نمایش مدارس

مسابقات فرهنگی- هنری شهرستان نجف آباد سال ۹۱-۹۰ 

آموزشگاه شهید اسماعیلیان دوره ابتدایی

______________________________________________________________________________________________________________________

 

 موسسه فرهنگی هنری فرهنگ سازان معاصر موسسه فرهنگی هنری فرهنگ سازان معاصر موسسه فرهنگی هنری فرهنگ سازان معاصر