نمونه سوالات عملی

نمونه سوالات آزمون های عملی گرافیک سیاه و سفید ، گرافیک رنگی ، کاربر رایانه ،اینترنت ، word ، excel ، access ، Power point  ، فتوشاپ برای متقاضیان آزمون های عملی فنی و حرفه ایی و کار دانش ارشاد و کلیه آزمون های عملی این دوره ها

سوالات عملی گرافیک سیاه و سفید

سوالات عملی گرافیک سیاه و سفید

سوالات عملی گرافیک سیاه و سفید مختص هنر آموزان کلیه رشته های دیپلم


سوالات عملی گرافیک رنگی

سوالات عملی گرافیک رنگی

سوالات عملی گرافیک رنگی مختص هنر آموزان کلیه رشته های دیپلم


سوالات عملی کاربر رایانه

سوالات عملی کاربر رایانه سری اول

سوالات عملی کاربر رایانه مختص هنر آموزان کلیه رشته های دیپلم و  رشته های ICDL  مقدماتی


نمونه سوالات عملی اینترنت

نمونه سوالات عملی اینترنت سری اول

سوالات عملی اینترنت مختص رشته های ICDL مقدماتی و کلیه رشته های دیپلم


نمونه سوالات عملی word

نمونه سوالات عملی word سری اول

سوالات عملی اینترنت مختص رشته های ICDL  پیشرفته و کلیه رشته های دیپلم


نمونه سوالات عملی اکسل

نمونه سوالات عملی Excel سری اول

سوالات عملی اینترنت مختص رشته های ICDL  پیشرفته


نمونه سوالات عملی Access

نمونه سوالات عملی Access سری اول

سوالات عملی اینترنت مختص رشته های ICDL  پیشرفته


سوالات عملی Power Point

نمونه سوالات عملی Power Point سری اول

سوالات عملی اینترنت مختص رشته های ICDL  پیشرفته


نمونه سوالات عملی فتوشاپ

نمونه سوالات عملی فتوشاپ سری اول

سوالات عملی فتوشاپ مختص متقاضیان کارگاه آموزشی فتوشاپ و آتلیه عکاسی و دیپلم های کار و دانش رشته های گرافیک کامیپوتر و عکاسی دیجیتال در درس روتوش و ترمیم عکس


 نمونه سوالات عملی فتوشاپ

نمونه سوالات عملی فتوشاپ سری دوم

سوالات عملی امتحانی فتوشاپ  در سه سری متفاوت مختص متقاضیان کارگاه آموزشی فتوشاپ و آتلیه عکاسی و دیپلم های کار و دانش رشته های گرافیک کامیپوتر و عکاسی دیجیتال در درس روتوش و ترمیم عکس