نمونه سوالات عملی فرهنگ و ارشاد اسلامی و فنی و حرفه ایی

نمونه سوالات آزمون های عملی گرافیک سیاه و سفید ، گرافیک رنگی ، کاربر رایانه ،اینترنت ، word ، excel ، access ، Power point  ، فتوشاپ برای متقاضیان آزمون های عملی فنی و حرفه ایی و کار دانش ارشاد و کلیه آزمون های عملی این دوره ها

برای مشاهده سوالات و پاسخ های بیشتر آزمون های فرهنگ و ارشاد اسلامی در دوره های مختلف آزمون ها به  لینک   مراجعه نمایید.

سوالات عملی گرافیک سیاه و سفید
سوالات عملی طراحی گرافیک سیاه و سفید

سوالات عملی گرافیک رنگی
سوالات عملی طراحی گرافیک رنگی
سوالات عملی کاربر رایانه

سوالات عملی کاربر رایانه

نمونه سوالات عملی word

سوالات عملی تایپ رایانه ایی

نمونه سوالات عملی فتوشاپ
سوالات عملی گرافیک رایانه ایی

سوالات عملی عکاسی دیجیتال
سوالات عملی عکاسی دیجیتال

سوالات عملی روتوش و ترمیم عکس
سوالات عملی روتوش و ترمیم عکس رایانه ایی

سوالات عملی تصویر برداری
سوالات عملی تصویر برداری

نمونه سوالات تدوین و میکس رایانه ایی
سوالات تدوین و میکس رایانه ایی

نمونه سوالات عملی ویندوز
سوالات عملی ویندوز

نمونه سوالات عملی اینترنت
سوالات عملی اینترنت

سوالات عملی طراح امور گرافیکی با رایانه
سوالات عملی طراح امور گرافیکی با رایانه

سوالات عملی فری هند
سوالات عملی فری هند

سوالات عملی فتوشاپ
سوالات عملی فتوشاپ

سوالات عملی کاربر فلش
سوالات عملی کاربر فلش

سوالات عملی کاربر کورل
سوالات عملی کاربر کورل

سوالات عملی WORD
سوالات عملی WORD

نمونه سوالات عملی Access
سوالات عملی Access

سوالات عملی Power Point

سوالات عملی Power Point

 سوالات عملی رایانه کار مقدماتی

سوالات عملی رایانه کار مقدماتی

سوالات عملی رایانه پیشرفته
سوالات عملی رایانه پیشرفته

سوالات کاربر میکس صدا و تصویر
سوالات عملی کاربر میکس صدا و تصویر

سوالات عملی شهروند الکترونیک
سوالات عملی شهروند الکترونیک

سوالات عملی کاربر دایرکتور
سوالات عملی کاربر دایرکتور

سوالات عملی طراحی صفحات وب مقدماتی
سوالات عملی طراحی صفحات وب مقدماتی

سوالات عملی طراحی صفحات وب پیشرفته
سوالات عملی طراحی صفحات وب پیشرفته

سوالات عملی طراحی صفحه
سوالات عملی صفحه‌آرایی رایانه‌ای

سوالات عملی طراحی بسته بندی
سوالات عملی طراحی بسته بندی

سوالات عملی سالم زیستن مقدماتی
سوالات عملی سالم زیستن مقدماتی

سوالات عملی سالم زیستن پیشرفته
سوالات عملی سالم زیستن پیشرفته

سوالات عملی نقوش ختایی و اسلیمی
سوالات عملی نقوش ختایی و اسلیمی

سوالات عملی نقوش جانوری
سوالات عملی نقوش جانوری

سوالات عملی امور برنامه ریزی خانواده
سوالات عملی امور برنامه ریزی خانواده

سوالات عملی هنر در خانه
سوالات عملی هنر در خانه