نمونه سوالات تستی

نمونه سوالات تستی مبانی کامپیوتر ، ویندوز، کاربر رایانه،اینترنت ، word، گرافیک سیاه و سفید ، گرافیک رنگی ، رایانه کار و …. مختص هنرجویان رشته های کارو دانش و فنی و حرفه ایی و کسانی که تمایل به شرکت در آزمون های مربوط به این درس ها را دارند که همراه با جواب تهیه و تنظیم شده است.

 

نمونه سوالات تستی

نمونه سوالات  تئوری مبانی و مفاهیم کامپیوتر سری اول با جواب

سوالات تستی مبانی و مفاهیم کامپیوتر همراه با پاسخ مختص رشته های ICDL و کاربر رایانه


نمونه سوالات تستی

نمونه سوالات تستی ویندوز سری اول با جواب

سوالات تستی ویندوز مقدماتی همراه با پاسخ مختص رشته های ICDL و کاربر رایانه


نمونه سوالات کاربر رایانه

نمونه سوالات تستی کاربر رایانه سری اول با جواب

سوالات تستی ویندوز مقدماتی همراه با پاسخ مختص رشته های ICDL و کاربر رایانه


سوالات تستی اینترنت

نمونه سوالات تستی اینترنت سری اول با جواب

سوالات تستی ویندوز اینترنت همراه با پاسخ مختص رشته های ICDL و کاربر رایانه


سوالات تستی

نمونه سوالات تستی word سری اول با جواب

سوالات تستی ویندوز WORD همراه با پاسخ مختص رشته های ICDL و کاربر رایانه و کلیه رشته های دیپلم کار و دانش


سوالات تستی گرافیک سیاه و سفید

سوالات تستی گرافیک سیاه و سفید سری اول

سوالات تستی ویندوز مقدماتی همراه با پاسخ مختص کلیه رشته های دیپلم کار و دانش


نمونه سوالات تستی گرافیگ رنگی

نمونه سوالات تست گرافیک رنگی سری اول

سوالات تستی ویندوز مقدماتی همراه با پاسخ مختص کلیه رشته های دیپلم کار و دانش


سوالات کاربر رایانه ۱۰۰۰ تایی

۱۰۰۰ نمونه سوال تستی رایانه کار

سوالات تستی مبانی و مفاهیم کامپیوتر- ویندوز مقدماتی -WORD – EXCLE – POWER POINT – ACCESS  مختص کلیه رشته های ICDL  مقدماتی و پیشرفته


 

سوالات تستی کورل سری اول

سوالات تستی نرم افزار کورل برای آزمون های تستی کورل در کلیه ارگان ها


 

سوالات تستی کورل سری دوم

سوالات تستی نرم افزار کورل برای آزمون های تستی کورل در کلیه ارگان ها


 

 

نشریات الکترونیکی موسسه فرهنگی هنری فرهنگ سازان معاصر