نمونه سوالات تستی فرهنگ و ارشاد اسلامی و فنی و حرفه ایی

نمونه سوالات آزمون های عملی گرافیک سیاه و سفید ، گرافیک رنگی ، کاربر رایانه ،اینترنت ، word ، excel ، access ، Power point  ، فتوشاپ برای متقاضیان آزمون های عملی فنی و حرفه ایی و کار دانش ارشاد و کلیه آزمون های عملی این دوره ها

برای مشاهده سوالات و پاسخ های بیشتر آزمون های فرهنگ و ارشاد اسلامی در دوره های مختلف آزمون ها به  لینک   مراجعه نمایید.

سوالات عملی گرافیک سیاه و سفید
سوالات تستی و تئوری طراحی گرافیک سیاه و سفید

سوالات عملی گرافیک رنگی
سوالات تستی و تئوری طراحی گرافیک رنگی
سوالات عملی کاربر رایانه

سوالات تستی و تئوری کاربر رایانه

نمونه سوالات عملی word

سوالات تستی و تئوری تایپ رایانه ایی

نمونه سوالات عملی فتوشاپ
سوالات تستی و تئوری گرافیک رایانه ایی

سوالات عملی عکاسی دیجیتال
سوالات تستی و تئوری عکاسی دیجیتال

سوالات عملی روتوش و ترمیم عکس
سوالات تستی و تئوری روتوش و ترمیم عکس رایانه ایی

سوالات عملی تصویر برداری
سوالات تستی و تئوری تصویر برداری

نمونه سوالات تدوین و میکس رایانه ایی
سوالات تستی و تئوری تدوین و میکس رایانه ایی

سوالات تستی و تئوری هماهنگی عمومی موسیقی
سوالات تستی و تئوری هماهنگی عمومی موسیقی

سوالات تستی و تئوری آواز گروهی
سوالات تستی و تئوری آواز گروهی

سوالات تستی و تئوری سرایش و تربیت شنوایی
سوالات تستی و تئوری سرایش و تربیت شنوایی

سوالات تئوری و تستی نوازندگی ساز پیانو
سوالات تئوری و تستی نوازندگی ساز پیانو

سوالات تئوری و تستی نوازندگی ساز ایرانی
سوالات تئوری و تستی نوازندگی ساز ایرانی

سوالات تئوری و تستی نوازندگی ساز جهانی
سوالات تئوری و تستی نوازندگی ساز جهانی

سوالات تئوری و تستی نوازندیگ ساز سه تار
سوالات تئوری و تستی نوازندیگ ساز سه تار

سوالات تئوری و تستی همنوازی ساز ایرانی
سوالات تئوری و تستی همنوازی ساز ایرانی

سوالات تستی و تئوری همنوازی ساز جهانی
سوالات تئوری و تستی همنوازی ساز جهانی

سوالات تئوری و تستی آواز ایرانی
سوالات تئوری و تستی آواز ایرانی

سوالات تئوری و تستی آواز جهانی
سوالات تئوری و تستی آواز جهانی

نمونه سوالات عملی اینترنت
سوالات تئوری و تستی اینترنت

سوالات عملی طراح امور گرافیکی با رایانه
سوالات تئوری و تستی طراح امور گرافیکی با رایانه

نمونه سوالات عملی ویندوز
سوالات تئوری و تستی ویندوز

سوالات عملی فری هند
سوالات تئوری و تستی فری هند

سوالات عملی فتوشاپ
سوالات تئوری و تستی فتوشاپ

سوالات عملی کاربر فلش
سوالات تئوری و تستی کاربر فلش

سوالات عملی کاربر کورل
سوالات تئوری و تستی کاربر کورل

سوالات عملی WORD
سوالات تئوری و تستی نرم افزار واژه پرداز WORD

نمونه سوالات عملی Access
سوالات تئوری و تستی Access

سوالات عملی Power Point

سوالات تئوری و تستی Power Point

 سوالات عملی رایانه کار مقدماتی

سوالات عملی رایانه کار مقدماتی

سوالات عملی رایانه پیشرفته
سوالات عملی رایانه پیشرفته

سوالات کاربر میکس صدا و تصویر
سوالات تئوری و تستی کاربر میکس صدا و تصویر

سوالات عملی شهروند الکترونیک
سوالات تئوری و تستی شهروند الکترونیک

سوالات عملی کاربر دایرکتور
سوالات تئوری و تستی کاربر دایرکتور کاربر دایرکتور

سوالات عملی طراحی صفحات وب مقدماتی
سوالات تئوری و تستی طراحی صفحات وب مقدماتی

سوالات عملی طراحی صفحات وب پیشرفته
سوالات تئوری و تستی طراحی صفحات وب پیشرفته

سوالات عملی طراحی صفحه
سوالات تئوری و تستی صفحه‌آرایی رایانه‌ای

سوالات عملی طراحی بسته بندی
سوالات تئوری و تستی طراحی بسته بندی

سوالات عملی سالم زیستن مقدماتی
سوالات تئوری و تستی سالم زیستن مقدماتی

سوالات عملی سالم زیستن پیشرفته
سوالات تئوری و تستی سالم زیستن پیشرفته

سوالات عملی نقوش ختایی و اسلیمی
سوالات تئوری و تستی طراحی نقوش ختایی و اسلیمی

سوالات عملی نقوش جانوری
سوالات تئوری و تستی طراحی نقوش جانوری

سوالات عملی امور برنامه ریزی خانواده
سوالات عملی امور برنامه ریزی خانواده

سوالات عملی هنر در خانه
سوالات عملی هنر در خانه