مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده

مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده دارای برنامه درسی است که برای تربیت نیروی انسانی شایسته به عنوان مدیر خانواده و یا مادران آینده جامعه برنامه ‌ریزی و سازماندهی شده است. ایجاد مهارتهای پذیرش مسئولیت و اعمال اصول مدیریت در تصمیم‌گیریها و احساس مسئولیتها و مشارکت در حل مشکلات خانوادگی خویش و کمک به سایر خانواده‌ها و مشاوره با آنان به نحو شایسته می‌تواند از اهداف این رشته باشد.

برای داشتن خانواده سالم وتوسعه اجتماعی واقتصادی کشور بدست آوردن مهارت های لازم، مدیریت وبرنامه ریزی خانواده نقش بسزائی خواهد داشت. مهارتی مدیریت وبرنامه ریزی خانواده در شاخه کار دانش با افزایش توانمندی دختران در خصوص برنامه ریزی امور خانواده ، خود اشتغالی و تاسیس کارگاه های خانگی ،افزایش خود اتکائی واعتماد به نفس و ارتقای سطح سلامت خانواده، از اهمیت خاصی برخورد دار است.

سه استاندارد مهارتی این رشته : مدیریت خانواده ، مهارت های سالم زیستن و هنر در خانه هستند که بر اساس آنها مجموعه ای به هم پیوسته از پودمان های مهارتی تهیه و تنظیم شده اند.

مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده

هدف رشته  مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده

برای داشتن خانواده سالم وتوسعه اجتماعی واقتصادی کشور بدست آوردن مهارت های لازم، مدیریت وبرنامه ریزی خانواده نقش بسزائی خواهد داشت. مهارتی مدیریت وبرنامه ریزی خانواده در شاخه کار دانش با افزایش توانمندی دختران در خصوص برنامه ریزی امور خانواده ، خود اشتغالی و تاسیس کارگاه های خانگی ،افزایش خود اتکائی واعتماد به نفس و ارتقای سطح سلامت خانواده، از اهمیت خاصی برخورد دار است.

رشته مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده دارای برنامه درسی است که برای تربیت نیروی انسانی شایسته به عنوان مدیر خانواده و یا مادران آینده جامعه برنامه ‌ریزی و سازماندهی شده است. ایجاد مهارتهای پذیرش مسئولیت و اعمال اصول مدیریت در تصمیم‌گیریها و احساس مسئولیتها و مشارکت در حل مشکلات خانوادگی خویش و کمک به سایر خانواده‌ها و مشاوره با آنان به نحو شایسته می‌تواند از اهداف این رشته باشد.

 

سه استاندارد مهارتی این رشته : مدیریت خانواده ، مهارت های سالم زیستن و هنر در خانه هستند که بر اساس آنها مجموعه ای به هم پیوسته از پودمان های مهارتی تهیه و تنظیم شده اند.

مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده

شرایط ادامه تحصیل فارغ التحصیلان

۱- بدون گذراندن دوره پیش دانشگاهی در آزمون سراسری در آزمون ورودی کاردانی پیوسته شرکت نموده و پـس از احراز قبولی موفق بــه اخــذ مـــدرک کــاردانی در یــکی از آموزشکـده های فنی و حرفه ای در سراسر کشور شوند.

۲- بدون گذراندن دوره پیش دانشگاهی در آزمون ورودی آموزشکده های وابسته به دانشگاه جامع (علمی – کاربردی) شرکت نموده و پس از احراز قبولی ادامه تحصیل داده و موفق به اخذ مدرک کاردانی شوند.

۳- در آزمون سراسری دانشگاه آزاد اسلامی شرکت کرده و پس از دوره کاردانی پیوسته ادامه تحصیل داده و موفق به اخذ مدرک کاردانی شوند .

۴- در آزمون تغییر رشته یکی از دوره های پیش دانشگاهی هنر، فیزیک ، علوم تجربی ، علوم انسانی شرکت نموده پس از احراز قبولی دوره از طریق کنکور سراسری ادامه تحصیل دهد.

نکته : ادامه تحصیل دارندگان مدرک کاردانی ( اعم از فنی و حرفه ای یا کاردانش) از طریق کنکور سراسری دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ، بدون داشتن گواهینامه پیش دانشگاهی بلا مانع است.

مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده

آینده تحصیلی و شغلی رشته  مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده

۱- سرپرستی و مدیریت کارگاه های گل سازی

۲- طراحی و گل آرایی منازل و مجالس ،سفره عقد و …

۳- مدیریت فروشگاه های گل های طبیعی و مصنوعی

۴- مدیریت و سرپرستی سالن های آرایش و زیبایی

۵- خیاطی ، گل دوزی، حاشیه دوزی لباس ها

۶- مدیریت کارگاه های آشپزی و شیرینی پزی

۷- پرستاری و نگه داری بیماران، سالمندان

۸- مربی مهدهای کودک و کودکستان ها

مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده

مهارت های لازم برای رشته مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده

کاربر رایانه

برنامه ریزی امور خانواده

سالم زیستن مقدماتی

سالم زیستن پیشرفته

 هنر در خانه