طراحی و چاپ صفحه یک

نمونه کار۱ : گاهنامه مدرسه متوسطه اول فتاح المنان به مناسبت بازگشایی مدارس

گاهنامه فتاح المنان

تاریخ: شهربور ماه ۱۳۹۶

لینک دسترسی: گاهنامه شهریور ۱۳۹۶ مدرسه فتاح المنان

توضیحات کامل تر: گاهنامه مدرسه متوسطه اول فتاح المنان  ۴ صفحه در اندازه A4 تمام رنگی و مقوا ۲۵۰ گرمی و خط تا در مرکز

کارفرما: جناب آقای یوسفی مدیریت مدرسه فتاح المنان 


نمونه کار ۲: گزارش عملکر ۴  ساله شهرداری و شورای اسلامی شهر گلدشت

تاریخ: خرداد ماه ۱۳۹۶

لینک دسترسی: عملکرد۴ ساله شهرداری و شورای اسلامی گلدشت

توضیحات کامل تر: گزارش عملکرد ۴ ساله شهرداری و شورای اسلامی شهر گلدشت در ۸۰ صفحه سایز ۲۱*۱۸ تمام رنگی همراه با جلد گلاسه و مقوا ۲۵۰ گرمی و صحافی گرم

کارفرما:شهرداری و شورای اسلامی شهر گلدشت

تصاویر بیشتر


نمونه کار ۳: دفترچه معرفی موسسه فرهنگی هنری فرهنگ سازان معاصر

تاریخ: فرودین ماه ۱۳۹۶

لینک دسترسی:
دفترچه موسسه فرهنگی هنری فرهنگ سازان معاصر

توضیحات کامل تر: دفترچه معرفی موسسه فرهنگی هنری فرهنگ سازان معاصر در ۶۰ صفحه با جلد گلاسه و تمام رنگی

کارفرما:موسسه فرهنگی هنری فرهنگ سازان معاصر

تصاویر بیشتر


نمونه کار ۴ اوراق اداری و کاتالوگ پویا گوهر آفتاب

تاریخ: اردیبهشت ماه ۱۳۹۵

لینک دسترسی: کاتالوگ پویا گوهر آفتاب

توضیحات کامل تر: کاتالوگ معرفی پویا گوهر آفتاب در ۱۰ صفحه تمام رنگی گلاسه با روکش براق همراه با طراحی لوگو و اوراق اداری از جمله کارت ویزیت ، سربرگ و پاکت نامه 

کارفرما:پویا گوهر آفتاب

تصاویر بیشتر


نمونه کار ۵: کیف خرید و لوگوی طلافروشی زرتاب

تاریخ: اسفند ماه ۱۳۹۴

لینک دسترسی: تقویم جیبی اختصاصی طلافروشی زرتاب

توضیحات کامل تر: تقویم جیبی در سایز کوچک و در ۷ صفحه پشت و رو با اتصال یک پانچ تمام رنگی روی مقوای گلاسه با روکش براق 

کارفرما:طلافروشی زرتاب

تصاویر بیشتر 

طراحی و چاپ طراحی و چاپ