شیوا واحدی

شیوا-واحدی

نام و نام خانوادگی:شیوا سادات واحدی

تاریخ تولد:۲۱/۲/۷۹

موسسه فرهنگی هنری فرهنگ سازان معاصر

سوابق تحصیلی

مدرک تحصیلی:کارشناسی

رشته تحصیلی:علوم تربیتی

موسسه فرهنگی هنری فرهنگ سازان معاصر

سوابق هنری

نوازنده:تنبک

شروع فعالیت هنری:۱۳۹۵

شروع تدریس:۱۳۹۷

اساتید:حمید محمدیان-محمدجعفر قاضی عسگر

موسسه فرهنگی هنری فرهنگ سازان معاصر

سوابق اجرایی(اجرای کنسرت و…)

کسب مقام اول در دوازدهمین جشنواره ملی جوان در سال ۱۳۹۷

کسب مقام سوم در یازدهمین جشنواره ملی جوان در سال ۱۳۹۶

راهیابی به مرحله نهایی سیزدهمین جشنواره ملی جوان ۹۸

موسسه فرهنگی هنری فرهنگ سازان معاصر

سوابق هنری

اجرا در دانشگاه هنر اصفهان

موسسه فرهنگی هنری فرهنگ سازان معاصر

مواد آموزشی

کتاب هایی به تالیف استاد محمد جعفر قاضی عسگر -استاد مرتضی قاسمی- استاد محمد اخوان –

پنجاه قطعه به تالیف استاد مجید حسابی

کتاب های استاد بخشی و کتاب های استاد بهمن رجبی جلد یک و دو

موسسه فرهنگی هنری فرهنگ سازان معاصر

سوابق آموزشی

تدریس در آموزشگاه موسیقی کمال الملک مبارکه

آموزشگاه موسیقی ارغوان زیر نظر موسسه فرهنگی هنری فرهنگ سازان معاصر