آزمون های کنکور و استخدامی سال های گذشته

سوالات کنکور در سال های گذشته می تواند کمک زیادی را به متقاضیان کنکور می کند. همچنین سوالات آزمون های استخدامی مختلف نیز می تواند کمکی برای افرادی باشد که قصد استخدام دارند.

سوالات کنکور

ثبت نام کنکور

کنکور کاردانی فنی حرفه ای هر ساله توسط سازمان سنجش و برای ورود فارغ التحصیلان دبیرستان های فنی حرفه ای و کار و دانش به دانشگاه های سراسری و آزاد برگزار می شود . دانشگاه های پذیرنده در کنکور کاردانی ، دانشکده های فنی حرفه ای وابسته به آموزش پرورش و  دانشگاه های غیرانتفاعی هستند .

دانشگاه آزاد هم در سال های پیش از طریق کنکور کاردانی دانشجو می گرفت ولی درحال حاضر تحصیل در مقطعکاردانی دانشگاه آزاد در کلیه رشته ها بدون کنکور است .  بنابراین اگر می خواهید در  دانشگاه های دولتی در مقطع کاردانی تحصیل کنید تنها راه ورود ، کنکور کاردانی فنی حرفه ای است .

برای مشاوره در انتخاب رشته و مشاوره تحصیلی می توانید با شماره ۶۲ ۶۸ ۶۴ ۴۲ تماس حاصل فرمایید.

سوالات کنکور

آزمون ورودی دوره های کاردانی پیوسته اموزشکده های فنی و حرفه ایی رشته گرافیک سال ۹۲

آزمون ورودی دوره های کاردانی پیوسته اموزشکده های فنی و حرفه ایی رشته گرافیک سال ۹۱

آزمون ورودی دوره های کاردانی پیوسته اموزشکده های فنی و حرفه ایی رشته گرافیک سال ۹۰

آزمون ورودی دوره های کاردانی پیوسته اموزشکده های فنی و حرفه ایی رشته گرافیک سال ۸۹

آزمون ورودی دوره های کاردانی پیوسته اموزشکده های فنی و حرفه ایی رشته گرافیک سال ۸۸

آزمون ورودی دوره های کاردانی پیوسته اموزشکده های فنی و حرفه ایی رشته گرافیک سال ۸۷

آزمون ورودی دوره های کاردانی پیوسته اموزشکده های فنی و حرفه ایی رشته گرافیک سال ۸۶

آزمون ورودی دوره های کاردانی پیوسته اموزشکده های فنی و حرفه ایی رشته گرافیک سال ۸۵

آزمون ورودی دوره های کاردانی پیوسته اموزشکده های فنی و حرفه ایی رشته مدیریت خانواده سال ۹۲

آزمون ورودی دوره های کاردانی پیوسته اموزشکده های فنی و حرفه ایی رشته مدیریت خانواده سال ۹۱

آزمون ورودی دوره های کاردانی پیوسته اموزشکده های فنی و حرفه ایی رشته مدیریت خانواده سال ۸۹

آزمون ورودی دوره های کاردانی پیوسته اموزشکده های فنی و حرفه ایی رشته مدیریت خانواده سال ۸۸

آزمون ورودی دوره های کاردانی پیوسته اموزشکده های فنی و حرفه ایی رشته مدیریت خانواده سال ۸۷

آزمون ورودی دوره های کاردانی پیوسته اموزشکده های فنی و حرفه ایی رشته مدیریت خانواده سال ۸۶

آزمون ورودی دوره های کاردانی پیوسته اموزشکده های فنی و حرفه ایی رشته مدیریت خانواده سال ۸۵

آزمون تخصصی اقتصاد خرد و کلان استخدامی بانک مرکزی سری اول

آزمون تخصصی اقتصاد خرد و کلان استخدامی بانک مرکزی سری دوم

آزمون تخصصی اقتصاد خرد و کلان استخدامی بانک مرکزی سری سوم

آزمون عمومی ادبیات استخدامی بانک مرکزی سری اول