سوالات تئوری و تستی کاربر میکس صدا و تصویر

نمونه سوالات  کاربر میکس صدا و تصویر فرهنگ و ارشاد اسلامی و فنی و حرفه ایی

تکراری بودن سوال به دلیل تکرار آن در آزمون های مختلف و اهمیت سوال می باشد.

 1. جهت ارسال فیلم ضبط شده به چند خروجی به طور همزمان از کدام گزینه استفاده می‌شود؟
  الف) Multiple Destinations            ب) Preview in Editor
  ج) Camtasia Studio  د) Screencast.com
 2. برای تنظیم میزان مقیاس اندازه تصویردر هنگام اعمال جلوه ها، از کدام گزینه استفاده می‌شود؟
  الف) Caption ب) Color Correction          ج) Image Scaling        د) Border
 3. در سیستم ضبط دیجیتال هر عدد نشان دهنده چیست؟
  الف) فشار صوت در یک زمان مشخص ب) فشار هوا در یک زمان مشخص
  ج) طول موج صوت د) میزان بلندی صدا
 4. در هنگام ذخیره گروهی از فایل‌ها با یک فرمت،‌کاربرد گزینه Time Selection چیست؟
  الف) ذخیره سازی کل فایل های Session‌ ب) ذخیره تغییرات روی فایل فعلی
  ج)ذخیره محدوده انتخاب شده                            د) ذخیره تغییرات در قالب فایلی دیگر با نام متفاوت
 5. برای تنظیم زمان بندی صوت و گام صدا از کدام گزینه استفاده می شود؟
  الف) Restoration ب) Noise Gate               ج) Time and Pitch   د) Stereo Imagery
 6. مجموعه­ای از پلان­ها که یک روایت را شرح می دهد چه نام دارد؟
  الف) نما ب) پروژه             ج) سکانس                      د) کلیپ
 7. برای اضافه کردن مسیرهای ویدیویی از کدام گزینه استفاده می شود؟
  الف) Submix ب) Timeline   ج) Project       د) Add Tracks
 8. تنظیمات جلوه های اعمال شده در کدام پنل تعیین می شود؟
  الف) Effects ب) Effects Rack                    ج) Effects Control     د) Project
 9. فریم هایی که یک رنگ را به صورت یکنواخت نمایش می دهند چه نام دارند؟
  الف) صفحات مات ب) صفحات رنگی ج) تصاویر ویدیویی سیاه     د) شمارش معکوس
 10. کاربرد نرم افزار Adobe Media Encoder چیست؟
  الف) تبدیل پروژه‌ی Premiere Pro به فایل‌ ویدیویی ب) ساخت انواع DVD
  ج) تبدیل فرمت های مختلف ویدیویی                                    د) الف و ج
 11. از کدام مارکر جهت اتوماتیک سازی صداهای رادیویی استفاده می گردد؟
  الف) Cue          ب) Cart Timer            ج) CD Track   د) Subclip
 12. در تنظیمات پروژه در نرم افزار Premiere کدام گزینه مشخص می­کند که چه مقدار از فضای نمایش به عنوان فیلم نمایش داده شود ؟
  الف) Title Safe Area ب) Action Safe Area ج) Scratch Disk         د) Capture Format
 13. برای درج مارکرهای بدون شماره از کدام گزینه می توان استفاده نمود؟
  الف) Set Sequence Marker ب) Flash Cue ج) Other Numbered د) Unnumbered
 14. منتقل کردن فیلم از دوربین یا سایر دستگاه‌های فیلم‌برداری به کامپیوتر چه نام دارد؟
  الف) Capture Card ب) Capture     ج) Video Send           د) Capturing
 15. کدام جلوه بین دو کلیپ قرارگرفته و در آن تصویر دوم به تدریج جایگزین تصویر اول می‌شود؟
  الف) Timeline ب) Gradient Wipe ج) Frame Hold           د) Counting Leader
 16. کاربرد گزینه Program هنگام تهیه خروجی از فیلم چیست؟
  الف) ارسال فیلم ضبط شده به نرم افزار Camatsia Studio
  ب) ارسال فیلم ضبط شده به یک برنامه کاربردی                       ج) آپلود کردن فیلم به فضای یک سایت
  د) ذخیره فیلم به صورت یک فایل
 17. در هنگام گرفتن تصاویر به صورت Image ، کاربرد حالت Free Hand چیست؟
  الف) عکس برداری از کل صفحه نمایش            ب) عکس برداری به صورت آزاد
  ج) عکس برداری از اشیا موجود در محیط         د) عکس برداری از یک ناحیه به صورت ثابت
 18. کدام گزینه تعریف یک Session می‌باشد؟
  الف) محیط کار در نمایش Multitrack ب) فایل‌های صوتی موجود در کامپیوتر
  ج) فایل صوتی انتخاب شده                         د) فایل صوتی باز شده در نرم افزار
 19. در نرم افزار Adobe Audition ابزارهای کنترلی(پخش، ضبط ، توقف و…) در کدام پنل قرار دارند؟
  الف) Time ب) View                      ج) Project       د) Transport
 20. در نرم افزار Adobe Audition کاربرد گزینه Copy to New چیست ؟
  الف) ایجاد فایل صوتی خالی جدید و چسباندن صدا                   ب) چسباندن صدا در فایل صوتی قبلی
  ج) ایجاد فایل صوتی خالی جدید و کپی کردن صدا                    د) کپی کردن صدا در فایل صوتی قبلی
 21. فایل های ویدیویی، صداها، کلیپ ها، تصاویر و … در کدام پنل ذخیره می شود؟
  الف) Source ب) History                  ج) Effects        د) Project
 1. از ابزار Rounded Corner Rectangle برای رسم ………………… استفاده می شود.
  الف) رسم مربع و مستطیل   ب) مربع و مستطیل با گوشه های گرد   ج) رسم دایره و بیضی   د) مثلث با وتر منحنی شکل
 2. جهت ایجاد فریم های ساکن از کدام گزینه استفاده می شود؟
  الف) Frame Hold         ب) Tools                     ج) Reverse Speed      د) Rate Stretch
 3. درهنگام ساخت اسلاید برای قرار گرفتن تصاویر روی کلیپ های موجود از کدام گزینه استفاده می­شود؟
  الف) Sequentially        ب) Clip Overlap                    ج) Insert Edit‌ د) Overlay Edit
 4. برای تنظیم کانال آلفا از جلوه ……………… استفاده می شود.
  الف) Chroma    ب) Luma                     ج) Alpha Adjust        د) RGB Difference
 5. با استفاده از کدام گزینه می توان حاشیه تصویر را به صورت موج نمایش داد ؟
  الف) Torn Edge           ب) Wave Edge           ج) Saw Edge  د) Sharktooth Edge
 6. کدام یک از سیستم‌ها دارای یک کانال ضبط و پخش صدا می‌باشد؟
  الف) Stereo      ب) Dolby                    ج) Mono                     د) Carbon
 7. با استفاده از کدام جلوه می‌توان فرکانس صدا را قرینه کرد؟
  الف) Inverse      ب) Invert                      ج) Convert       د) Reverse
 8. به تعداد تصاویری که در هر ثانیه نشان داده می‌شود،‌چه می‌گویند؟
  الف) Frame Rate           ب) Resolution ج) Rate Refresh           د)Aspect Ratio
 9. جهت حذف جاهای خالی بین دو کلیپ کدام گزینه کاربرد دارد؟
  الف)  Delete      ب) Ripple Delete                     ج)  Remove     د)  Ripple Remove
 10. کدام یک از فرمت های ذخیره سازی متن در نرم افزار  Snagit می‌باشد؟
  الف) Txt            ب) Rtf              ج) Doc د) الف و ب
 11. در نرم افزار Adobe Audition مشخصات صوتی فایل باز شده در نرم افزار در کدام پنل قرار دارد؟
  الف) Properties  ب) History                   ج) Files            د) Media Browser
 12. کدام گزینه موج صوتی را بر اساس عناصر فرکانس آن نمایش می دهد؟
  الف) Wave form            ب) Marquee                  ج) Spectral Pitch         د) Spectral Frequency
 13. عمل انتخاب و جابجایی کلیپ توسط کدام گزینه انجام می شود؟
  الف) Session      ب) Unique                   ج) Reference    د) Tool Move
 14. در پنل Tools از کدام ابزار برای تغییر اندازه کلیپ ها استفاده می شود؟
  الف) Track Select         ب) Ripple Edit                         ج) Rolling Edit            د) Selection
 15. درهنگام فیلم برداری از یک ناحیه، حالت Window چه کاربردی دارد؟
  الف) ضبط پنجره و  قسمت های مختلف آن     ب) ضبط فیلم به صورت ناحیه ای
  ج) ضبط فیلم از یک ناحیه ثابت                   د) تنظیمات مربوط به Capture
 16. در تنظیمات خروجی ها، قسمت Folder مربوط به چیست؟
  الف) تنظیمات نامگذاری                              ب) تنظیمات فرمت فایل ها
  ج) تنظیمات محل ذخیره سازی فایل             د) تنظیمات نامگذاری خودکار
 17. کدامیک از فرمت های ذخیره سازی متن در نرم افزار Snagit می باشد ؟
  الف) Txt            ب) Rtf ج) Doc د) الف و ب
 18. در هنگام الحاق کردن فایل های صوتی به یکدیگر کاربرد گزینه To Current چیست؟
  الف) ایجاد یک فایل صوتی خالی                   ب) حذف فایل صوتی خالی
  ج) قرار گرفتن فایل صوتی انتخاب شده در ابتدای Audio File
  د) قرار گرفتن فایل صوتی انتخاب شده در انتهای Audio File
 19. در نرم افزار Adobe Audition در هنگام تنظیم نمایش های طیفی فرکانس کدام قسمت میزان دقت نمایش فرکانس ها را مشخص می کند؟
  الف) Decibel Range    ب) Spectral Resolution        ج) Windowing Function      د) Spectral Pitch
 20. تعداد پیکسل­هایی که در یک اندازه معین نمایش داده می­شود………… می­گویند؟
  الف) وضوح تصویر  ب) نرخ تجدید     ج) نرخ فریم        د) آرایه پیکسل­ها
 21. کدام گزینه مسیرهای   Submixرا تعریف می کند؟
  الف) مسیرهایی شامل چند فایل صوتی با تنظیمات و جلوه های یکسان
  ب) مسیر هایی شامل چند فایل ویدئویی با تنظیمات و جلوه های یکسان
  ج) مسیر هایی شامل چند فایل صوتی با تنظیمات و جلوه های متفاوت
  د) مسیر هایی شامل چند فایل ویدئویی با تنظیمات و جلوه های متفاوت
 22. برای ایجاد عنوان از کدام منو باید عمل نمود؟
  الف) Title/New Title   ب) Edit/New Title                 ج) Title/New File                  د) Edit/New File
 23. در هنگام ساخت فایل آفلاین در قسمت Media Start کدام ویژگی فایل آفلاین تعیین می شود؟
  الف) مدت زمان     ب) زمان پایان      ج) مدت زمان استمرار        د) زمان شروع
 24. در تنظیمات جلوه Alpha Adjust گزینه Invert Alpha چه عملی انجام می دهد  ؟
  الف)  برعکس کردن مکان نواحی شفاف و کدر   ب) تنظیم میزان وضوح تصویر
  ج) عدم نمایش کانال آلفا در تصویر                د) مشاهده نواحی کدر
 25. با استفاده از کدام جلوه می توان فرکانس صدا را قرینه کرد؟
  الف) Inverse                 ب) Invert                    ج) Convert     د) Reverse
 26. کدام جلوه حاشیه تصویر را به صورت دندانه دار نشان می دهد؟
  الف) Torn Edge           ب) Saw Edge  ج) Shark tooth Edge د) Fad Edge
 27. در نرم افزار Audition در پنل Transport کدام دکمه راهنما به سمت عقب حرکت می دهد؟
  الف) Fast Forward       ب) Rewind     ج) Last Forward        د) previous
 28. در مرحله انتخاب، دسته بندی، منظم کردن تصاویر و اضافه کردن صدا به فیلم چه نام دارد؟
  الف) سکانس        ب) نما   ج) پلان  د) تدوین
 29. ر نرم افزار Snagit در کدام قسمت نوع عکس برداری از صفحه انتخاب می شود؟
  الف) Share        ب) Capture Type       ج) Quick Launch       د) Profile Type
 30. برای پخش محدوده انتخاب شده به صورت تکراری و پشت سر هم از کدام گزینه استفاده می شود؟
  الف) Skip Selection    ب) Scrubbing ج) Loop Playback     د) Commandline
 31. کاربرد مسیرهای Bus چیست؟
  الف) قرار گرفتن فایل های صوتی در آنها          ب) قرار گرفتن فایل های ویدئویی در آنها
  ج) شنیدن صدای خروجی نهایی                   د) ترکیب خروجی چند مسیر
 32. کدام یک از روش های حذف کردن کلیپ پس از انتخاب آن می باشد؟
  الف) انتخاب گزینه Clear  ب) فشردن کلید Delete   ج) فشردن کلید Backspace        د) همه موارد
 33. در هنگام مرتب سازی اسلاید،گزینه Selection Order مرتب سازی را بر چه اساسی انجام می دهد؟
  الف) ترتیب قرارگیری تصاویر در پنل Project ب) ترتیب انتخاب تصویر   ج) ترتیب نام تصویر            د) هیچکدام
 34. در هنگام تهیه خروجی به صورت ویدئو در قسمت Output Name چه چیزی تعیین می شود؟
  الف) اطلاعاتی در مورد فایل    ب) تنظیمات پیش فرض   ج) توضیحاتی در مورد فایل د) محل ذخیره سازی فایل
 35. جهت ارسال فیلم ضبط شده به چند خروجی به طور همزمان از کدام گزینه استفاده می‌شود؟
  الف) Multiple Destinations   ب) Preview in Editor    ج) Camtasia Studio           د) Screencast.com
 36. برای تنظیم میزان مقیاس اندازه تصویردر هنگام اعمال جلوه ها، از کدام گزینه استفاده می‌شود؟
  الف) Caption    ب) Color Correction ج) Image Scaling          د) Border
 37. در سیستم ضبط دیجیتال هر عدد نشان دهنده چیست؟
  الف) فشار صوت در یک زمان مشخص ب) فشار هوا در یک زمان مشخص    ج) طول موج صوت د) میزان بلندی صدا
 38. در هنگام ذخیره گروهی از فایل‌ها با یک فرمت،‌کاربرد گزینه Time Selection چیست؟
  الف) ذخیره سازی کل فایل های Session‌                 ب) ذخیره تغییرات روی فایل فعلی
  ج)ذخیره محدوده انتخاب شده                                  د) ذخیره تغییرات در قالب فایلی دیگر با نام متفاوت
 39. برای تنظیم زمان بندی صوت و گام صدا از کدام گزینه استفاده می شود؟
  الف) Restoration         ب) Noise Gate                       ج) Time and Pitch            د) Stereo Imagery
 40. مجموعه­ای از پلان­ها که یک روایت را شرح می دهد چه نام دارد؟
  الف) نما  ب) پروژه             ج) سکانس          د) کلیپ
 41. برای اضافه کردن مسیرهای ویدیویی از کدام گزینه استفاده می شود؟
  الف) Submix    ب) Timeline   ج) Project       د) Add Tracks
 42. تنظیمات جلوه های اعمال شده در کدام پنل تعیین می شود؟
  الف) Effects     ب) Effects Rack                    ج) Effects Control     د) Project
 43. فریم هایی که یک رنگ را به صورت یکنواخت نمایش می دهند چه نام دارند؟
  الف) صفحات  مات ب) صفحات رنگی ج) تصاویر ویدیویی سیاه     د) شمارش معکوس
 44. کاربرد نرم افزار Adobe Media Encoder چیست؟
  الف) تبدیل پروژه‌ی Premiere Pro به فایل‌ ویدیویی   ب) ساخت انواع DVD
  ج) تبدیل فرمت های مختلف ویدیویی                                    د) الف و ج
 45. از کدام مارکر جهت اتوماتیک سازی صداهای رادیویی استفاده می گردد؟
  الف) Cue           ب) Cart Timer                        ج) CD Track   د) Subclip
 46. در تنظیمات پروژه در نرم افزار Premiere کدام گزینه مشخص می­کند که چه مقدار از فضای نمایش به عنوان فیلم نمایش داده شود ؟
  الف) Title Safe Area   ب) Action Safe Area ج) Scratch Disk         د) Capture Format
 47. برای درج مارکرهای بدون شماره از کدام گزینه می توان استفاده نمود؟
  الف) Set Sequence Marker    ب) Flash Cue ج) Other Numbered د) Unnumbered
 48. منتقل کردن فیلم از دوربین یا سایر دستگاه‌های فیلم‌برداری به کامپیوتر چه نام دارد؟
  الف) Capture Card      ب) Capture                 ج) Video Send           د) Capturing
 49. کدام جلوه بین دو کلیپ قرارگرفته و در آن تصویر دوم به تدریج جایگزین تصویر اول می‌شود؟
  الف) Timeline ب) Gradient Wipe                 ج) Frame Hold           د) Counting Leader
 50. درهنگام فیلم برداری از یک ناحیه، حالت Window چه کاربردی دارد؟
  الف) ضبط پنجره و  قسمت های مختلف آن     ب) ضبط فیلم به صورت ناحیه ای
  ج) ضبط فیلم از یک ناحیه ثابت                   د) تنظیمات مربوط به Capture
 51. در تنظیمات خروجی ها، قسمت Folder مربوط به چیست؟
  الف) تنظیمات نامگذاری                              ب) تنظیمات فرمت فایل ها
  ج) تنظیمات محل ذخیره سازی فایل             د) تنظیمات نامگذاری خودکار
 52. کدامیک از فرمت های ذخیره سازی متن در نرم افزار Snagit می باشد ؟{
  الف) Txt            ب) Rtf ج) Doc د) الف و ب
 53. در هنگام الحاق کردن فایل های صوتی به یکدیگر کاربرد گزینه To Current چیست؟
  الف) ایجاد یک فایل صوتی خالی                               ب) حذف فایل صوتی خالی
  ج) قرار گرفتن فایل صوتی انتخاب شده در ابتدای Audio File
  د) قرار گرفتن فایل صوتی انتخاب شده در انتهای Audio File
 54. در نرم افزار Adobe Audition در هنگام تنظیم نمایش های طیفی فرکانس کدام قسمت میزان دقت نمایش فرکانس ها را مشخص می کند؟
  الف) Decibel Range    ب) Spectral Resolution        ج) Windowing Function      د) Spectral Pitch
 55. تعداد پیکسل­هایی که در یک اندازه معین نمایش داده می­شود………… می­گویند؟
  الف) وضوح تصویر  ب) نرخ تجدید     ج) نرخ فریم        د) آرایه پیکسل­ها
 56. کدام گزینه مسیرهای   Submixرا تعریف می کند؟
  الف) مسیرهایی شامل چند فایل صوتی با تنظیمات و جلوه های یکسان
  ب) مسیر هایی شامل چند فایل ویدئویی با تنظیمات و جلوه های یکسان
  ج) مسیر هایی شامل چند فایل صوتی با تنظیمات و جلوه های متفاوت
  د) مسیر هایی شامل چند فایل ویدئویی با تنظیمات و جلوه های متفاوت
 57. برای ایجاد عنوان از کدام منو باید عمل نمود؟
  الف) Title/New Title   ب) Edit/New Title                 ج) Title/New File      د) Edit/New File
 58. در هنگام ساخت فایل آفلاین در قسمت Media Start کدام ویژگی فایل آفلاین تعیین می شود؟
  الف) مدت زمان     ب) زمان پایان      ج) مدت زمان استمرار                    د) زمان شروع
 59. در تنظیمات جلوه Alpha Adjust گزینه Invert Alpha چه عملی انجام می دهد  ؟
  لف)  برعکس کردن مکان نواحی شفاف و کدر   ب) تنظیم میزان وضوح تصویر
  ج) عدم نمایش کانال آلفا در تصویر                د) مشاهده نواحی کدر
 60. با استفاده از کدام جلوه می توان فرکانس صدا را قرینه کرد؟
  الف) Inverse                 ب) Invert                    ج) Convert     د) Reverse
 61. کدام جلوه حاشیه تصویر را به صورت دندانه دار نشان می دهد؟
  الف) Torn Edge           ب) Saw Edge  ج) Shark tooth Edge د) Fad Edge
 62. در نرم افزار Audition در پنل Transport کدام دکمه راهنما به سمت عقب حرکت می دهد؟
  الف) Fast Forward       ب) Rewind     ج) Last Forward                    د) previous
 63. در مرحله انتخاب، دسته بندی، منظم کردن تصاویر و اضافه کردن صدا به فیلم چه نام دارد؟
  الف) سکانس        ب) نما   ج) پلان  د) تدوین
 64. در نرم افزار Snagit در کدام قسمت نوع عکس برداری از صفحه انتخاب می شود؟
  الف) Share        ب) Capture Type       ج) Quick Launch       د) Profile Type
 65. برای پخش محدوده انتخاب شده به صورت تکراری و پشت سر هم از کدام گزینه استفاده می شود؟
  الف) Skip Selection    ب) Scrubbing ج) Loop Playback                 د) Commandline
 66. کاربرد مسیرهای Bus چیست؟
  الف) قرار گرفتن فایل های صوتی در آنها          ب) قرار گرفتن فایل های ویدئویی در آنها
  ج) شنیدن صدای خروجی نهایی                   د) ترکیب خروجی چند مسیر
 67. کدام یک از روش های حذف کردن کلیپ پس از انتخاب آن می باشد؟
  الف) انتخاب گزینه Clear  ب) فشردن کلید Delete   ج) فشردن کلید Backspace        د) همه موارد
 68. در هنگام مرتب سازی اسلاید،گزینه Selection Order مرتب سازی را بر چه اساسی انجام می دهد؟
  الف) ترتیب قرارگیری تصاویر در پنل Project ب) ترتیب انتخاب تصویر    ج) ترتیب نام تصویر           د) هیچکدام
 69. در هنگام تهیه خروجی به صورت ویدئو در قسمت Output Name چه چیزی تعیین می شود؟
  الف) اطلاعاتی در مورد فایل  ب) تنظیمات پیش فرض    ج) توضیحاتی در مورد فایل  د) محل ذخیره سازی فایل
 70. کاربرد گزینه Program هنگام تهیه خروجی از فیلم چیست؟
  الف) ارسال فیلم ضبط شده به نرم افزار Camatsia Studio      ب) ارسال فیلم ضبط شده به یک برنامه کاربردی
  ج) آپلود کردن فیلم به فضای یک سایت                                  د) ذخیره فیلم به صورت یک فایل
 71. در هنگام گرفتن تصاویر به صورت Image ، کاربرد حالت Free Hand چیست؟
  الف) عکس برداری از کل صفحه نمایش                      ب) عکس برداری به صورت آزاد
  ج) عکس برداری از اشیا موجود در محیط         د) عکس برداری از یک ناحیه به صورت ثابت
 72. کدام گزینه تعریف یک Session می‌باشد؟
  الف) محیط کار در نمایش Multitrack        ب) فایل‌های صوتی موجود در کامپیوتر
  ج) فایل صوتی انتخاب شده                         د) فایل صوتی باز شده در نرم افزار
 73. در نرم افزار Adobe Audition ابزارهای کنترلی(پخش، ضبط ، توقف و…) در کدام پنل قرار دارند؟
  الف) Time         ب) View                      ج) Project       د) Transport
 74. در نرم افزار Adobe Audition کاربرد گزینه Copy to New چیست ؟
  الف) ایجاد فایل صوتی خالی جدید و چسباندن صدا                   ب) چسباندن صدا در فایل صوتی قبلی
  ج) ایجاد فایل صوتی خالی جدید و کپی کردن صدا                    د) کپی کردن صدا در فایل صوتی قبلی
 75. فایل های ویدیویی، صدا ها، کلیپ ها، تصاویر و … در کدام پنل ذخیره می شود؟
  الف) Source     ب) History                  ج) Effects        د) Project
 76. از ابزار Rounded Corner Rectangle برای رسم ………………… استفاده می شود.
  الف) رسم مربع و مستطیل   ب) مربع و مستطیل با گوشه های گرد  ج) رسم دایره و بیضی       د) مثلث با وتر منحنی شکل
 77. جهت ایجاد فریم های ساکن از کدام گزینه استفاده می شود؟
  لف) Frame Hold         ب) Tools                     ج) Reverse Speed                  د) Rate Stretch
 78. درهنگام ساخت اسلاید برای قرار گرفتن تصاویر روی کلیپ های موجود از کدام گزینه استفاده می­شود؟
  الف) Sequentially        ب) Clip Overlap          ج) Insert Edit‌                       د) Overlay Edit
 79. برای تنظیم کانال آلفا از جلوه ……………… استفاده می شود.
  الف) Chroma    ب) Luma                     ج) Alpha Adjust        د) RGB Difference
 80. با استفاده از کدام گزینه می توان حاشیه تصویر را به صورت موج نمایش داد ؟
  الف) Torn Edge           ب) Wave Edge           ج) Saw Edge  د) Sharktooth Edge
 81. کدام یک از سیستم‌ها دارای یک کانال ضبط و پخش صدا می‌باشد؟
  الف) Stereo      ب) Dolby                    ج) Mono                     د) Carbon
 82. با استفاده از کدام جلوه می‌توان فرکانس صدا را قرینه کرد؟
  الف) Inverse      ب) Invert                      ج) Convert       د) Reverse
 83. به تعداد تصاویری که در هر ثانیه نشان داده می‌شود،‌چه می‌گویند؟
  الف) Frame Rate           ب) Resolution ج) Rate Refresh           د)Aspect Ratio
 84. جهت حذف جاهای خالی بین دو کلیپ کدام گزینه کاربرد دارد؟
  الف)  Delete      ب) Ripple Delete                     ج)  Remove     د)  Ripple Remove
 85. جهت ارسال فیلم ضبط شده به چند خروجی به طور همزمان از کدام گزینه استفاده می‌شود؟
  الف) Multiple Destinations   ب) Preview in Editor      ج) Camtasia Studio         د) Screencast.com
 86. برای تنظیم میزان مقیاس اندازه تصویردر هنگام اعمال جلوه ها، از کدام گزینه استفاده می‌شود؟
  الف) Caption    ب) Color Correction ج) Image Scaling        د) Border
 87. در سیستم ضبط دیجیتال هر عدد نشان دهنده چیست؟
  الف) فشار صوت در یک زمان مشخص ب) فشار هوا در یک زمان مشخص    ج) طول موج صوت د) میزان بلندی صدا
 88. در هنگام ذخیره گروهی از فایل‌ها با یک فرمت،‌کاربرد گزینه Time Selection چیست؟
  الف) ذخیره سازی کل فایل های Session‌                 ب) ذخیره تغییرات روی فایل فعلی
  ج)ذخیره محدوده انتخاب شده                                  د) ذخیره تغییرات در قالب فایلی دیگر با نام متفاوت
 89. برای تنظیم زمان بندی صوت و گام صدا از کدام گزینه استفاده می شود؟
  الف) Restoration         ب) Noise Gate               ج) Time and Pitch د) Stereo Imagery
 90. مجموعه­ای از پلان­ها که یک روایت را شرح می دهد چه نام دارد؟
  الف) نما  ب) پروژه             ج) سکانس          د) کلیپ
 91. برای اضافه کردن مسیرهای ویدیویی از کدام گزینه استفاده می شود؟
  الف) Submix    ب) Timeline   ج) Project       د) Add Tracks
 92. تنظیمات جلوه های اعمال شده در کدام پنل تعیین می شود؟
  الف) Effects     ب) Effects Rack                    ج) Effects Control     د) Project
 93. فریم هایی که یک رنگ را به صورت یکنواخت نمایش می دهند چه نام دارند؟
  الف) صفحات  مات ب) صفحات رنگی ج) تصاویر ویدیویی سیاه                 د) شمارش معکوس
 94. کاربرد نرم افزار Adobe Media Encoder چیست؟
  الف) تبدیل پروژه‌ی Premiere Pro به فایل‌ ویدیویی   ب) ساخت انواع DVD
  ج) تبدیل فرمت های مختلف ویدیویی                                    د) الف و ج
 95. از کدام مارکر جهت اتوماتیک سازی صداهای رادیویی استفاده می گردد؟
  الف) Cue           ب) Cart Timer                        ج) CD Track   د) Subclip
 96. در تنظیمات پروژه در نرم افزار Premiere کدام گزینه مشخص می­کند که چه مقدار از فضای نمایش به عنوان فیلم نمایش داده شود ؟
  الف) Title Safe Area   ب) Action Safe Area ج) Scratch Disk         د) Capture Format
 97. برای درج مارکرهای بدون شماره از کدام گزینه می توان استفاده نمود؟
  الف) Set Sequence Marker    ب) Flash Cue ج) Other Numbered د) Unnumbered
 98. منتقل کردن فیلم از دوربین یا سایر دستگاه‌های فیلم‌برداری به کامپیوتر چه نام دارد؟
  الف) Capture Card      ب) Capture     ج) Video Send           د) Capturing
 99. کدام جلوه بین دو کلیپ قرارگرفته و در آن تصویر دوم به تدریج جایگزین تصویر اول می‌شود؟
  الف) Timeline ب) Gradient Wipe     ج) Frame Hold           د) Counting Leader
 100. برای فیلم برداری از صفحه نمایش، از کدام نوع Capture در نرم افزار Snagit استفاده می شود؟
  الف) Text          ب) Image                    ج) Editor         د) Video
 101. در هنگام عکس برداری در حالت Extended Window ، کلیک روی دکمه Update Preview سبب چه چیزی می شود؟
  الف) پیش نمایش اندازه جدید وارد شده                                  ب) عکس برداری از پنجره‌های کوچک شده
  ج) ذخیره سازی تصویری که درحافظه  Clipboard قرار دارد     د) انتخاب فایل گرافیکی مورد نظر
 102. برای اضافه کردن عنوان به متن از گزینه …………………… استفاده می شود.
  الف) Effects     ب) Layout       ج) Column      د) Caption
 103. جهت ساده کردن محیط کاری و سازماندهی فایل های موجود از پنل ……………… استفاده می شود.
  الف) Project     ب) Metadata  ج) Effects Rack         د) File
 104. کدام جلوه­ی جداساز عمل جداسازی را بر اساس تشخیص رنگ انجام می دهد؟
  الف) Luma        ب) Chroma     ج) Motion         د) Keying
 105. کاربرد گزینه Program هنگام تهیه خروجی از فیلم چیست؟
  الف) ارسال فیلم ضبط شده به نرم افزار Camatsia Studio      ب) ارسال فیلم ضبط شده به یک برنامه کاربردی
  ج) آپلود کردن فیلم به فضای یک سایت                                  د) ذخیره فیلم به صورت یک فایل
 106. در هنگام گرفتن تصاویر به صورت Image ، کاربرد حالت Free Hand چیست؟
  الف) عکس برداری از کل صفحه نمایش                      ب) عکس برداری به صورت آزاد
  ج) عکس برداری از اشیا موجود در محیط         د) عکس برداری از یک ناحیه به صورت ثابت
 107. کدام گزینه تعریف یک Session می‌باشد؟
  الف) محیط کار در نمایش Multitrack        ب) فایل‌های صوتی موجود در کامپیوتر
  ج) فایل صوتی انتخاب شده                         د) فایل صوتی باز شده در نرم افزار
 108. در نرم افزار Adobe Audition ابزارهای کنترلی(پخش، ضبط ، توقف و…) در کدام پنل قرار دارند؟
  الف) Time         ب) View                      ج) Project       د) Transport
 109. در نرم افزار Adobe Audition کاربرد گزینه  Copy to New چیست ؟
  الف) ایجاد فایل صوتی خالی جدید و چسباندن صدا                   ب) چسباندن صدا در فایل صوتی قبلی
  ج) ایجاد فایل صوتی خالی جدید و کپی کردن صدا                    د) کپی کردن صدا در فایل صوتی قبلی
 110. فایل های ویدیویی، صداها، کلیپ ها، تصاویر و … در کدام پنل ذخیره می شود؟
  الف) Source     ب) History                  ج) Effects        د) Project
 111. از ابزار Rounded Corner Rectangle برای رسم ………………… استفاده می شود.
  الف) رسم مربع و مستطیل               ب) مربع و مستطیل با گوشه های گرد
  ج) رسم دایره و بیضی                     د) مثلث با وتر منحنی شکل
 112. جهت ایجاد فریم های ساکن از کدام گزینه استفاده می شود؟
  الف) Frame Hold         ب) Tools                     ج) Reverse Speed                  د) Rate Stretch
 113. درهنگام ساخت اسلاید برای قرار گرفتن تصاویر روی کلیپ های موجود از کدام گزینه استفاده می­شود؟
  الف) Sequentially        ب) Clip Overlap                    ج) Insert Edit‌ د) Overlay Edit
 114. برای تنظیم کانال آلفا از جلوه ……………… استفاده می شود.
  الف) Chroma    ب) Luma                     ج) Alpha Adjust        د) RGB Difference
 115. با استفاده از کدام گزینه می توان حاشیه تصویر را به صورت موج نمایش داد ؟
  الف) Torn Edge           ب) Wave Edge           ج) Saw Edge  د) Sharktooth Edge
 116. کدام یک از سیستم‌ها دارای یک کانال ضبط و پخش صدا می‌باشد؟
  الف) Stereo      ب) Dolby                    ج) Mono                     د) Carbon
 117. با استفاده از کدام جلوه می‌توان فرکانس صدا را قرینه کرد؟
  الف) Inverse      ب) Invert                      ج) Convert       د) Reverse
 118. به تعداد تصاویری که در هر ثانیه نشان داده می‌شود،‌چه می‌گویند؟
  الف) Frame Rate           ب) Resolution ج) Rate Refresh           د)Aspect Ratio
 119. جهت حذف جاهای خالی بین دو کلیپ کدام گزینه کاربرد دارد؟
  الف)  Delete      ب) Ripple Delete                     ج)  Remove     د)  Ripple Remove
 120. کدام یک از فرمت های ذخیره سازی متن در نرم افزار  Snagit می‌باشد؟
  الف) Txt            ب) Rtf              ج) Doc د) الف و ب
 121. در نرم افزار Adobe Audition مشخصات صوتی فایل باز شده در نرم افزار در کدام پنل قرار دارد؟
  الف) Properties  ب) History                   ج) Files            د) Media Browser
 122. کدام گزینه موج صوتی را بر اساس عناصر فرکانس آن نمایش می دهد؟
  الف) Wave form            ب) Marquee                             ج) Spectral Pitch          د) Spectral Frequency
 123. عمل انتخاب و جابجایی کلیپ توسط کدام گزینه انجام می شود؟
  الف) Session      ب) Unique       ج) Reference    د) Tool Move
 1. در پنل Tools از کدام ابزار برای تغییر اندازه کلیپ ها استفاده می شود؟
  الف) Track Select ب) Ripple Edit             ج) Rolling Edit            د) Selection