سوالات تئوری و تستی طراحی صفحات وب مقدماتی

نمونه سوالات  تئوری و تستی کاربر کورل درطراحی صفحات وب مقدماتی او فرهنگ و ارشاد اسلامی و فنی و حرفه ایی

تکراری بودن سوال به دلیل تکرار آن در آزمون های مختلف و اهمیت سوال می باشد.

 1. فایل­های کوچک متنی که هنگام کار با اینترنت در کامپیوتر ذخیره می­شوند، چه نام دارند؟
  الف)Multimedia         ب) Cookie                  ج)  Explorer               د) Web
 2. برای تعیین آدرس پایه در یک سایت از کدام برچسب باید استفاده کرد؟
  الف)<address> ب)  <base>                 ج)   <html>     د)  <link>
 3. کدام یک از گزینه­های زیر قالب صفحات وب است؟
  الف).html,.htm ب) .ht,.html                ج) .ht,.utf        د) .html,.utf
 4. برای ایجاد لیست بدون ترتیب از کدام برچسب استفاده می­شود؟
  الف)<li> ب) <ul>                      ج)  <list>        د) <ol>
 5. برای مشاهده سریع صفحه وب جاری از چه کلیدی استفاده می­شود؟
  الف)F1 ب) F5               ج)  F10 د) F12
 6. کدام یک از گزینه­های زیر ترتیب قرار گرفتن لایه­ها را از نظر سطح قرار گیری در صفحه تعیین می­کند؟
  الف)position ب)  div                        ج)  layer          د) z-index
 7. بدنه قانون­های CSS درون چه علامت­هایی قرار می­گیرند؟
  الف)<…..> ب)  (……)                  ج)  […..]         د) {……}
 8. کدام یک از عملگرهای زیر برای مقایسه تساوی دو متغیر به­کار می­روند؟
  الف)=               ب)  !=              ج)  = =                         د) =!
 9. برای برگرداندن مقادیر یک تابع از چه دستوری استفاده می­شود؟
  الف)alert          ب)  message               ج)  return                    ) function
 10. برای نوشتن عبارات و متن­ها در درون سند HTML از کدام شی باید استفاده شود؟
  الف)window    ب)  navigator             ج) document              د) history
 11. با استفاده از کدام خاصیت می توان رنگی را به عنوان رنگ پس زمینه صفحه قرار داد؟
  الف) Vlink ب) Background                     ج) bgcolor      د) alink
 12. در نرم افزار Dreamweaver متنی که برای عنوان سند به کار می رود، در کدام قسمت مشخص می شود؟
  الف) Code        ب) Title                       ج) Split           د) Text
 13. به نام‌ سایت‌های اینترنتی چه می‌گویند؟
  الف) Explorer ب) Site Name                         ج) Domain Site          د) Domain Name
 14. با استفاده از کدام برچسب می‌توان فایل صوتی را به صفحه اضافه نمود؟
  الف) <object> ب) <a> ج) <bgsound>            د) <sound>
 15. با استفاده از کدام گزینه می‌توان لایه را به جدول تبدیل کرد؟
  الف) Ap Divs to Table ب) Convert to Table
  ج) Divs layer to Table          د) Convert Layer to Table
 16. به­منظور مشاهده صفحات وب باید از چه نوع برنامه­ای به عنوان واسط استفاده کرد؟
  الف) ویندوز ب) مرورگر                       ج) اینترنت          د)Explorer
 17. کدام گزینه برای مشخص کردن نوع فونت در برچسب <font> به­کار می­رود؟
  الف) font ب) face                       ج) base            د) style
 18. برای ایجاد یک سطر در جدول از کدام برچسب استفاده می­شود؟
  الف) <table> ب) <tr>                       ج) <td>           د) <row>
 19. برای تعیین شکل ناحیه پیوند از کدام ویژگی استفاده می­شود؟
  الف) rect ب)shape                      ج) map                        د) hot object
 20. انتخاب گزینه Split در پنجره سند :
  الف) نمای کد را باز می­کند ب) نمای گرافیکی را باز می­کند
  ج) نمای کد و نمای گرافیکی را همزمان باز می­کند        د) پنل­ها را بطور کامل نشان ­می­دهد
 21. چنانچه یک فایل مشخص، مکرراً مورد استفاده قرارگیرد، بهتراست آن­را در کدام قسمت پنل­ها قرار دهیم؟
  الف) Index ب) Assest                   ج) Favorite     د) Files
 22. Metatagها در کدام برچسب قرار می­گیرند؟
  الف) <body> ب) <head>                 ج) <script>     د) <title>
 23. برای درج یک فایل صوتی در سند باید از کدام گزینه برای درج آن استفاده کرد؟
  الف) sound ب)Flash                      ج) Plugin        د) Object
 24. کدام یک از روش­های ارسال زیر در مواقعی که امنیت اطلاعات ارسالی مهم باشد استفاده می­شود؟
  الف) GET ب)POST                      ج)Enctype      د) Method
 25. رویداد onblur() چه زمانی اتفاق می­افتد؟
  الف) زمانی که کاربر موقعیت ماوس را تغییر دهد ب) زمانی که مکان­نما در شی قرار گیرد
  ج) زمانی که متن داخل شی تغییر کند                       د) زمانی که مکان­نما از شی برداشته شود
 26. دستورالعمل‌های نمایش صفحات وب و اشیای آن چه نامیده می‌شود؟
  الف) Tag ب) HTML                   ج) Body          د) Head
 27. کدام حالت جهت تعیین رنگ پیوندهای فعال می باشد؟
  الف) Rollover Links ب) Link Color            ج) Visited Links        د) Active Links
 28. دستورات CSS از کدام قسمت ها تشکیل شده است؟
  الف) Selector’s ب) Property’s                         ج) Value’s      د) همه موارد
 29. در برنامه جاوا اسکریپت، اسکریپت‌هایی که می‌خواهیم به محض اجرا شدن مرورگر اجرا شوند، در کدام قسمت از صفحه‌ی HTML باید نوشته شوند؟
  الف) Body ب) Head                                  ج) Script         د) Message
 30. برای نگهداری اعداد اعشاری از کدام متغیر می‌توان استفاده نمود؟
  الف) Boolean  ب) Integer                  ج) Float           د) Const
 31. برای ایجاد فاصله بین حروف از کدام گزینه استفاده می­کنیم؟
  الف) pre ب)space                      ج-tab               د) &nbsp;
 32. ایجاد سایت جدید از طریق کدام منو انجام می­شود؟
  الف) new ب)site              ج) create site              د) new site
 33. کدهای CSS در کدام قسمت از برنامه قرار می­گیرند؟
  الف) <title>     ب)<css>                     ج) <head>      د) <meta>
 34. فایل­های جاوا اسکریپت با چه پسوندی باید ذخیره شوند؟
  الف) .js  ب).javascript             ج) .java           د)  .htm
 35. تابع Ceil چه کاری انجام می‌دهد؟
  الف) گرد کردن اعداد اعشاری به عدد صحیح قبل خود ب) برای پیدا کردن بزرگترین عدد می‌باشد
  ج) گرد کردن اعداد اعشاری به عدد صحیح بعد              د) برای پیدا کردن کوچکترین عدد می‌باشد
 36. برای تعیین رنگ پس زمینه جدول از کدام خاصیت استفاده می­شود؟
  الف) bgcolor ب) border       ج) background           د) color
 37. کدام مقدار ویژگی target پیوند در صفحه جدید باز می­کند؟
  الف) -blank ب) -self           ج) -top د) -parent
 38. توسط کدام قابلیت می­توان امکان به اشتراک گذاری مدیریت سایت را فراهم نمود؟
  الف) Category ب) Contribute                        ج) Share          د) Compatibility
 39. کدام یک از نماهای زیر برای تغییرات در جدول بیش­تر استفاده می­شود؟
  الف) Layout ب) Standard   ج) Change      د) Expanded
 40. برای ایجاد یک پاراگراف در محیط طراحی از چه کلیدی استفاده می­شود؟
  الف) p             ب) Shift          ج) Alt              د) Enter
 41. وظیفه Cleanup HTML چیست؟
  الف) تعیین رنگ بندی انواع برچسب ها و کد های برنامه ب) ویرایش برچسب ها
  ج) حذف کدهای HTML د) برای بهینه سازی و اشکال زدایی
 42. برای اینکه سبک ایجاد شده به صورت داخلی درج شود، کدام گزینه را از لیست باز شوی بخش Define in باید انتخاب کرد؟
  الف) internal ب) External    ج) this document only          د) bew style sheet file
 43. توسط کدام یک از اجزای HTML می توان امکان ارسال اطلاعات را فراهم کرد؟
  الف) form ب) title            ج) head           د) body
 44. برای نوشتن متن در جاوا اسکریپت از چه دستوری استفاده می شود؟
  الف) print ب) write          ج) document              د) script
 45. کدام یک از خصوصیات زیر نام مرورگر مورد استفاده کاربران را برمی گرداند؟
  الف) window ب) appname               ج) appversion                                    د) navigator
 46. کدام برچسب برای ایجاد یک نقشه تصویری استفاده می شود ؟
  الف) img ب) map           ج) picture       د) href
 47. برای نمایش برچسب ها با حروف بزرگ و کوچک از کدام گزینه استفاده می شود؟
  الف) Indent ب) Default attribute case     ج) Line break type    د) Default tag case
 48. به برنامه هایی که خارج از مرورگر هستند و برای افزایش کارآیی یک مرورگر به آن متصل می شوند، چه نام دارند؟
  الف) Proxy ب) Plug in       ج) Proxy Server         د) Markup
 49. در نرم افزار Dreamweaver برا ی ایجاد یک فاصله یک خطی از کدام کلید استفاده می شود؟
  الف) Shift+Enter ب) Ctrl+Enter                        ج) Enter          د) Alt+Enter
 50. در نرم افزار Dreamweaver ابزارهای درج جدول و اجزای آن در کدام نوار قرار دارد؟
  الف) Insert ب) Forms        ج) Layout       د) Data
 51. خاصیت align در برچسب<img> کدام ویژگی را تنظیم می کند؟
  الف) موقعیت تصویر           ب) موقعیت کادر اطراف تصویر          ج) اندازه تصویر     د) موقعیت توضیحات مربوط به تصوبر
 52. به عناصر صوت، فیلم و تصویر دراینترنت چه گفته می شود؟
  الف) Multimedia ب) Cookie      ج) Explorer    د) Web
 53. برای ایجاد پیوند، از کدام برچسب زیر استفاده می کنیم؟
  الف) <a> ب) <target>    ج) <link>        د) <href>
 54. کدام یک از گزینه های زیر را نمی توان توسط فیلد متنی ایجاد کرد؟
  الف) کادر متنی یک خطی             ب) کادر محاوره                ج) کادر متنی چند خطی                د) رمز عبور
 55. کدام متد زیر شماره روز جاری در ماه را برمی گرداند؟
  الف) getWeek ب) getDate     ج) getDay       د) getMonth
 56. فایل­های کوچک متنی که هنگام کار با اینترنت در کامپیوتر ذخیره می­شوند، چه نام دارند؟
  الف)Multimedia         ب) Cookie                  ج)  Explorer               د) Web
 57. برای تعیین آدرس پایه در یک سایت از کدام برچسب باید استفاده کرد؟
  الف)<address> ب)  <base>                 ج)   <html>     د)  <link>
 58. کدام یک از گزینه­های زیر قالب صفحات وب است؟
  الف).html,.htm ب) .ht,.html                ج) .ht,.utf        د) .html,.utf
 59. برای ایجاد لیست بدون ترتیب از کدام برچسب استفاده می­شود؟
  الف)<li> ب) <ul>                      ج)  <list>        د) <ol>
 60. برای مشاهده سریع صفحه وب جاری از چه کلیدی استفاده می­شود؟
  الف)F1 ب) F5 ج)  F10 د) F12
 61. کدام یک از گزینه­های زیر ترتیب قرار گرفتن لایه­ها را از نظر سطح قرار گیری در صفحه تعیین می­کند؟
  الف)position ب)  div                        ج)  layer          د) z-index
 62. بدنه قانون­های CSS درون چه علامت­هایی قرار می­گیرند؟
  الف)<…..> ب)  (……)                  ج)  […..]         د) {……}
 63. کدام یک از عملگرهای زیر برای مقایسه تساوی دو متغیر به­کار می­روند؟
  الف)=               ب)  !=              ج)  = =             د) =!
 64. برای برگرداندن مقادیر یک تابع از چه دستوری استفاده می­شود؟
  الف)alert          ب)  message               ج)  return        د) function
 65. برای نوشتن عبارات و متن­ها در درون سند HTML از کدام شی باید استفاده شود؟
  الف)window    ب)  navigator                         ج) document              د) history
 66. با استفاده از کدام خاصیت می توان رنگی را به عنوان رنگ پس زمینه صفحه قرار داد؟
  الف) Vlink ب) Background                     ج) bgcolor      د) alink
 67. در نرم افزار Dreamweaver متنی که برای عنوان سند به کار می رود، در کدام قسمت مشخص می شود؟
  الف) Code        ب) Title                       ج) Split           د) Text
 68. به نام‌ سایت‌های اینترنتی چه می‌گویند؟
  الف) Explorer ب) Site Name                         ج) Domain Site          د) Domain Name
 69. با استفاده از کدام برچسب می‌توان فایل صوتی را به صفحه اضافه نمود؟
  الف) <object> ب) <a> ج) <bgsound>            د) <sound>
 70. با استفاده از کدام گزینه می‌توان لایه را به جدول تبدیل کرد؟
  الف) Ap Divs to Table ب) Convert to Table
  ج) Divs layer to Table          د) Convert Layer to Table
 71. برای تعیین رنگ پس زمینه جدول از کدام خاصیت استفاده می­شود؟
  الف) bgcolor ب) border       ج) background           د) color
 72. کدام مقدار ویژگی target پیوند در صفحه جدید باز می­کند؟
  الف) -blank ب) -self           ج) -top د) -parent
 73. توسط کدام قابلیت می­توان امکان به اشتراک گذاری مدیریت سایت را فراهم نمود؟
  الف) Category ب) Contribute                        ج) Share          د) Compatibility
 74. کدام یک از نماهای زیر برای تغییرات در جدول بیش­تر استفاده می­شود؟
  الف) Layout ب) Standard   ج) Change      د) Expanded
 75. برای ایجاد یک پاراگراف در محیط طراحی از چه کلیدی استفاده می­شود؟
  الف) p ب) Shift          ج) Alt  د) Enter
 76. وظیفه Cleanup HTML چیست؟
  الف) تعیین رنگ بندی انواع برچسب ها و کد های برنامه ب) ویرایش برچسب ها
  ج) حذف کدهای HTML د) برای بهینه سازی و اشکال زدایی
 77. برای اینکه سبک ایجاد شده به صورت داخلی درج شود، کدام گزینه را از لیست باز شوی بخش Define in باید انتخاب کرد؟
  الف) internal ب) External    ج) this document only          د) bew style sheet file
 78. توسط کدام یک از اجزای HTML می توان امکان ارسال اطلاعات را فراهم کرد؟
  الف) form ب) title            ج) head           د) body
 79. برای نوشتن متن در جاوا اسکریپت از چه دستوری استفاده می شود؟
  الف) print ب) write          ج) document  د) script
 80. کدام یک از خصوصیات زیر نام مرورگر مورد استفاده کاربران را برمی گرداند؟
  الف) window ب) appname               ج) appversion                        د) navigator
 81. کدام برچسب برای ایجاد یک نقشه تصویری استفاده می شود ؟
  الف) img ب) map           ج) picture       د) href
 82. برای نمایش برچسب ها با حروف بزرگ و کوچک از کدام گزینه استفاده می شود؟
  الف) Indent ب) Default attribute case     ج) Line break type    د) Default tag case
 83. به برنامه هایی که خارج از مرورگر هستند و برای افزایش کارآیی یک مرورگر به آن متصل می شوند، چه نام دارند؟
  الف) Proxy ب) Plug in       ج) Proxy Server         د) Markup
 84. در نرم افزار Dreamweaver برا ی ایجاد یک فاصله یک خطی از کدام کلید استفاده می شود؟
  الف) Shift+Enter ب) Ctrl+Enter                        ج) Enter          د) Alt+Enter
 85. در نرم افزار Dreamweaver ابزارهای درج جدول و اجزای آن در کدام نوار قرار دارد؟
  الف) Insert ب) Forms        ج) Layout       د) Data
 86. خاصیت align در برچسب<img> کدام ویژگی را تنظیم می کند؟
  الف) موقعیت تصویر           ب) موقعیت کادر اطراف تصویر          ج) اندازه تصویر     د) موقعیت توضیحات مربوط به تصوبر
 87. به عناصر صوت، فیلم و تصویر دراینترنت چه گفته می شود؟
  الف) Multimedia ب) Cookie      ج) Explorer    د) Web
 88. برای ایجاد پیوند، از کدام برچسب زیر استفاده می کنیم؟
  الف) <a> ب) <target>    ج) <link>        د) <href>
 89. کدام یک از گزینه های زیر را نمی توان توسط فیلد متنی ایجاد کرد؟
  الف) کادر متنی یک خطی ب) کادر محاوره                ج) کادر متنی چند خطی    د) رمز عبور
 90. کدام متد زیر شماره روز جاری در ماه را برمی گرداند؟
  الف) getWeek ب) getDate     ج) getDay       د) getMonth
 91. به­منظور مشاهده صفحات وب باید از چه نوع برنامه­ای به عنوان واسط استفاده کرد؟
  الف) ویندوز ب) مرورگر                       ج) اینترنت          د)Explorer
 92. کدام گزینه برای مشخص کردن نوع فونت در برچسب <font> به­کار می­رود؟
  الف) font ب) face                       ج) base            د) style
 93. برای ایجاد یک سطر در جدول از کدام برچسب استفاده می­شود؟
  الف) <table> ب) <tr>                       ج) <td>           د) <row>
 94. برای تعیین شکل ناحیه پیوند از کدام ویژگی استفاده می­شود؟
  الف) rect ب)shape                      ج) map                        د) hot object
 95. انتخاب گزینه Split در پنجره سند :
  الف) نمای کد را باز می­کند             ب) نمای گرافیکی را باز می­کند
  ج) نمای کد و نمای گرافیکی را همزمان باز می­کند        د) پنل­ها را بطور کامل نشان ­می­دهد
 96. چنانچه یک فایل مشخص، مکرراً مورد استفاده قرارگیرد، بهتراست آن­را در کدام قسمت پنل­ها قرار دهیم؟
  الف) Index ب) Assest                   ج) Favorite     د) Files
 97. Metatagها در کدام برچسب قرار می­گیرند؟
  الف) <body> ب) <head>                 ج) <script>     د) <title>
 98. برای درج یک فایل صوتی در سند باید از کدام گزینه برای درج آن استفاده کرد؟
  الف) sound ب)Flash                      ج) Plugin        د) Object
 99. کدام یک از روش­های ارسال زیر در مواقعی که امنیت اطلاعات ارسالی مهم باشد استفاده می­شود؟
  الف) GET ب)POST                      ج)Enctype      د) Method
 100. رویداد onblur() چه زمانی اتفاق می­افتد؟
  الف) زمانی که کاربر موقعیت ماوس را تغییر دهد ب) زمانی که مکان­نما در شی قرار گیرد
  ج) زمانی که متن داخل شی تغییر کند                       د) زمانی که مکان­نما از شی برداشته شود
 101. دستورالعمل‌های نمایش صفحات وب و اشیای آن چه نامیده می‌شود؟
  الف) Tag ب) HTML                   ج) Body          د) Head
 102. کدام حالت جهت تعیین رنگ پیوندهای فعال می باشد؟
  الف) Rollover Links ب) Link Color                        ج) Visited Links        د) Active Links
 103. دستورات CSS از کدام قسمت ها تشکیل شده است؟
  الف) Selector’s ب) Property’s                         ج) Value’s      د) همه موارد
 104. در برنامه جاوا اسکریپت، اسکریپت‌هایی که می‌خواهیم به محض اجرا شدن مرورگر اجرا شوند، در کدام قسمت از صفحه‌ی HTML باید نوشته شوند؟
  الف) Body ب) Head                                  ج) Script         د) Message
 105. برای نگهداری اعداد اعشاری از کدام متغیر می‌توان استفاده نمود؟
  الف) Boolean  ب) Integer                  ج) Float           د) Const
 106. فایل­های کوچک متنی که هنگام کار با اینترنت در کامپیوتر ذخیره می­شوند، چه نام دارند؟
  الف)Multimedia         ب) Cookie                  ج)  Explorer               د) Web
 107. برای تعیین آدرس پایه در یک سایت از کدام برچسب باید استفاده کرد؟
  الف)<address> ب)  <base>                 ج)   <html>     د)  <link>
 108. کدام یک از گزینه­های زیر قالب صفحات وب است؟
  الف).html,.htm ب) .ht,.html                ج) .ht,.utf        د) .html,.utf
 109. برای ایجاد لیست بدون ترتیب از کدام برچسب استفاده می­شود؟
  الف)<li> ب) <ul>                      ج)  <list>        د) <ol>
 110. برای مشاهده سریع صفحه وب جاری از چه کلیدی استفاده می­شود؟
  الف)F1 ب) F5 ج)  F10 د) F12
 111. کدام یک از گزینه­های زیر ترتیب قرار گرفتن لایه­ها را از نظر سطح قرار گیری در صفحه تعیین می­کند؟
  الف)position ب)  div                        ج)  layer          د) z-index
 112. بدنه قانون­های CSS درون چه علامت­هایی قرار می­گیرند؟
  الف)<…..> ب)  (……)                  ج)  […..]         د) {……}
 113. کدام یک از عملگرهای زیر برای مقایسه تساوی دو متغیر به­کار می­روند؟
  الف)=               ب)  !=              ج)  = =             د) =!
 114. برای برگرداندن مقادیر یک تابع از چه دستوری استفاده می­شود؟
  الف)alert          ب)  message               ج)  return        د) function
 115. برای نوشتن عبارات و متن­ها در درون سند HTML از کدام شی باید استفاده شود؟
  الف)window    ب)  navigator                         ج) document              د) history
 116. با استفاده از کدام خاصیت می توان رنگی را به عنوان رنگ پس زمینه صفحه قرار داد؟
  الف) Vlink ب) Background                     ج) bgcolor      د) alink
 117. در نرم افزار Dreamweaver متنی که برای عنوان سند به کار می رود، در کدام قسمت مشخص می شود؟
  الف) Code        ب) Title                                   ج) Split           د) Text
 118. به نام‌ سایت‌های اینترنتی چه می‌گویند؟
  الف) Explorer             ب) Site Name                         ج) Domain Site          د) Domain Name
 119. با استفاده از کدام برچسب می‌توان فایل صوتی را به صفحه اضافه نمود؟
  الف) <object> ب) <a>                        ج) <bgsound>            د) <sound>
 120. با استفاده از کدام گزینه می‌توان لایه را به جدول تبدیل کرد؟
  الف) Ap Divs to Table ب) Convert to Table
  ج) Divs layer to Table          د) Convert Layer to Table
 121. از کدام برچسب زیر برای اندیس بالا کردن متن مورد نظر استفاده می­شود؟
  الف) <sub>    ب)  <strik>                 ج)  <sup>       د)   <up>
 122. برای ایجاد یک سطر در جدول از کدام برچسب استفاده می­شود؟
  الف)  <table>   ب) <tr>                       ج)  <td>          د)  <row>
 123. سلسله مراتب برچسب­هایی که طراح در آن موقعیت قرار دارد، در کدام قسمت از محیط نرم افزار Dreamweaver قرار می­گیرد؟
  الف)  نوار Insert  ب)  نوار وضعیت               ج)  پنل­ها           د)  برگه Common
 124. کدام یک از گزینه­های زیر تصویر زمینه را بصورت عمودی تکرار می­کند؟
  الف)  repeat-x  ب) repeat                    ج)  repeat-y    د)  repeaty
 125. کدام یک از اشیای زیر برای استفاده نیازی به new ندارند؟
  الف)  Date        ب)  String                   ج) Array          د)  Math
 126. به­منظور مشاهده صفحات وب باید از چه نوع برنامه­ای به عنوان واسط استفاده کرد؟
  الف) ویندوز          ب) مرورگر                       ج) اینترنت          د)Explorer
 127. کدام گزینه برای مشخص کردن نوع فونت در برچسب <font> به­کار می­رود؟
  الف) font          ب) face                       ج) base            د) style
 128. برای ایجاد یک سطر در جدول از کدام برچسب استفاده می­شود؟
  الف) <table>    ب) <tr>                       ج) <td>           د) <row>
 129. برای تعیین شکل ناحیه پیوند از کدام ویژگی استفاده می­شود؟
  الف) rect           ب)shape          ج) map                        د) hot object
 130. انتخاب گزینه Split در پنجره سند :
  الف) نمای کد را باز می­کند                                      ب) نمای گرافیکی را باز می­کند
  ج) نمای کد و نمای گرافیکی را همزمان باز می­کند        د) پنل­ها را بطور کامل نشان ­می­دهد
 131. چنانچه یک فایل مشخص، مکرراً مورد استفاده قرارگیرد، بهتراست آن­را در کدام قسمت پنل­ها قرار دهیم؟
  الف) Index        ب) Assest                   ج) Favorite     د) Files
 132. Metatagها در کدام برچسب قرار می­گیرند؟
  الف) <body>    ب) <head>                 ج) <script>     د) <title>
 133. برای درج یک فایل صوتی در سند باید از کدام گزینه برای درج آن استفاده کرد؟
  الف) sound       ب)Flash                      ج) Plugin        د) Object
 134. کدام یک از روش­های ارسال زیر در مواقعی که امنیت اطلاعات ارسالی مهم باشد استفاده می­شود؟
  الف) GET          ب)POST                      ج)Enctype      د) Method
 135. رویداد onblur() چه زمانی اتفاق می­افتد؟
  الف) زمانی که کاربر موقعیت ماوس را تغییر دهد            ب) زمانی که مکان­نما در شی قرار گیرد
  ج) زمانی که متن داخل شی تغییر کند                       د) زمانی که مکان­نما از شی برداشته شود
 136. دستورالعمل‌های نمایش صفحات وب و اشیای آن چه نامیده می‌شود؟
  الف) Tag           ب) HTML                               ج) Body          د) Head
 137. کدام حالت جهت تعیین رنگ پیوندهای فعال می باشد؟
  الف) Rollover Links   ب) Link Color            ج) Visited Links        د) Active Links
 138. دستورات CSS از کدام قسمت ها تشکیل شده است؟
  الف) Selector’s            ب) Property’s             ج) Value’s      د) همه موارد
 139. در برنامه جاوا اسکریپت، اسکریپت‌هایی که می‌خواهیم به محض اجرا شدن مرورگر اجرا شوند، در کدام قسمت از صفحه‌ی HTML باید نوشته شوند؟
  الف) Body        ب) Head                                  ج) Script         د) Message
 140. برای نگهداری اعداد اعشاری از کدام متغیر می‌توان استفاده نمود؟
  الف) Boolean    ب) Integer                  ج) Float                       د) Const
 141. برای ایجاد فاصله بین حروف از کدام گزینه استفاده می­کنیم؟
  الف) pre            ب)space                      ج-tab                           د) &nbsp;
 142. ایجاد سایت جدید از طریق کدام منو انجام می­شود؟
  الف) new          ب)site                          ج) create site              د) new site
 143. کدهای CSS در کدام قسمت از برنامه قرار می­گیرند؟
  الف) <title>      ب)<css>                     ج) <head>      د) <meta>
 144.   فایل­های جاوا اسکریپت با چه پسوندی باید ذخیره شوند؟
  الف) .js              ب).javascript                         ج) .java           د)  .htm
 145. تابع Ceil چه کاری انجام می‌دهد؟
  الف) گرد کردن اعداد اعشاری به عدد صحیح قبل خود                 ب) برای پیدا کردن بزرگترین عدد می‌باشد
  ج) گرد کردن اعداد اعشاری به عدد صحیح بعد              د) برای پیدا کردن کوچکترین عدد می‌باشد