سوالات تئوری و تستی کاربر فلش

نمونه سوالات  تئوری و تستی کاربر فلش  فرهنگ و ارشاد اسلامی و فنی و حرفه ایی

تکراری بودن سوال به دلیل تکرار آن در آزمون های مختلف و اهمیت سوال می باشد.

 1. پروژه­های کاری و سندهای فلش با کدام پسوند زیر ذخیره می­شوند؟
  الف) swf ب) mov                       ج) fla               د) png
 2. میزان شفافیت رنگ در کدام گزینه تعیین می شود؟
  الف) Saturation ب) Hue                        ج) Transparency        د) Color
 1. انتخاب گزینه Hide Others سبب چه عملی می شود؟
  الف) قفل کردن سایر لایه های موجود ب) مخفی کردن سایر لایه های موجود
  ج) نمایش همه لایه ها به صورت یکجا            د) نمایش مسیر حرکت
 2. در متون TLF برای ایجاد متنی که فقط قابل انتخاب باشد از کدام گزینه استفاده می شود؟
  الف) Classic     ب) Readable              ج) Editable     د) Selectable
 3. برای تست کردن فیلم فلش از کدام کلید میانبر استفاده می شود؟
  الف) Ctrl+Enter           ب) Shift+Enter                      ج) Ctrl+T        د) Shift+T
 4. در انیمیشن Shape Tween در کدام قسمت می توان سرعت تبدیل اشکال را تنظیم کرد؟
  الف) Blend       ب) Distributive                     ج) Ease           د) Angular
 5. از کدام قسمت می توان پوسته پخش کننده ویدئو را تعیین نمود؟
  الف) Color        ب) URL                       ج) Symbol type          د) Skin
 6. کدام نوع فشرده سازی برای صدای انسان مناسب است؟
  الف) RAW        ب) Speech                  ج) ADPCM     د) MP3
 7. مولفه ……………….. یک لیست کشویی از گزینه های قابل انتخاب را ایجاد می کند؟
  الف) Checkbox            ب) ComboBox                       ج) List             د) Button
 8. کدام گزینه از روش های مشاهده فیلم فلش می باشد؟
  الف) استفاده از مرورگرهای اینترنت                ب) استفاده از نرم افزارهای Microsoft Office
  ج) استفاده از Flash Player                     د) همه­ی موارد
 9. واحد نرخ فریم کدام گزینه می باشد ؟
  الف) bps           ب)  fps                        ج) tps              د) swf
 10. کدام فریم نشان دهنده ی زمانی است که کاربر روی دکمه کلیک می کند؟
  الف) Up ب) Over                      ج) Down         د) Hit
 11. در کدام قسمت خصوصیات صداها می توان یکی از انواع فشرده سازی را انتخاب نمود؟
  الف) Compression      ب) Common Library             ج) Edit Envelope       د) Keyframe
 12. کدام فرمت سند را به صورت یک عکس منتشر می کند و لایه ها را حفظ می کند؟
  الف) GIF           ب) JPG                        ج) PNG           د) HTML
 13. برای حذف یک فریم از کدام گزینه می‌توان استفاده کرد؟
  الف)Delete Frame       ب)Clear Frame                      ج)Remove Frame      د) همه­ی موارد
 14. پروژه­های کاری و سندهای فلش با کدام پسوند زیر ذخیره می­شوند؟
  الف) swf           ب) mov                       ج) fla               د) png
 15. میزان شفافیت رنگ در کدام گزینه تعیین می شود؟
  الف) Saturation           ب) Hue                        ج) Transparency        د) Color
 16. انتخاب گزینه Hide Others سبب چه عملی می شود؟
  الف) قفل کردن سایر لایه های موجود ب) مخفی کردن سایر لایه های موجود
  ج) نمایش همه لایه ها به صورت یکجا            د) نمایش مسیر حرکت
 17. در متون TLF برای ایجاد متنی که فقط قابل انتخاب باشد از کدام گزینه استفاده می شود؟
  الف) Classic     ب) Readable                          ج) Editable                 د) Selectable
 18. برای تست کردن فیلم فلش از کدام کلید میانبر استفاده می شود؟
  الف) Ctrl+Enter           ب) Shift+Enter                      ج) Ctrl+T        د) Shift+T
 19. در انیمیشن Shape Tween در کدام قسمت می توان سرعت تبدیل اشکال را تنظیم کرد؟
  الف) Blend       ب) Distributive                     ج) Ease           د) Angular
 20. از کدام قسمت می توان پوسته پخش کننده ویدئو را تعیین نمود؟
  الف) Color        ب) URL                       ج) Symbol type          د) Skin
 21. کدام نوع فشرده سازی برای صدای انسان مناسب است؟
  الف) RAW        ب) Speech                  ج) ADPCM     د) MP3
 22. مولفه ……………….. یک لیست کشویی از گزینه های قابل انتخاب را ایجاد می کند؟
  الف) Checkbox            ب) ComboBox                       ج) List             د) Button
 23. کدام گزینه از روش های مشاهده فیلم فلش می باشد؟
  الف) استفاده از مرورگرهای اینترنت                ب) استفاده از نرم افزارهای Microsoft Office
  ج) استفاده از Flash Player                     د) همه­ی موارد
 24. واحد نرخ فریم کدام گزینه می باشد ؟
  الف) bps           ب)  fps                        ج) tps              د) swf
 25. کدام فریم نشان دهنده ی زمانی است که کاربر روی دکمه کلیک می کند؟
  الف) Up ب) Over                      ج) Down         د) Hit
 26. در کدام قسمت خصوصیات صداها می توان یکی از انواع فشرده سازی را انتخاب نمود؟
  الف) Compression      ب) Common Library             ج) Edit Envelope       د) Keyframe
 27. کدام فرمت سند را به صورت یک عکس منتشر می کند و لایه ها را حفظ می کند؟
  الف) GIF           ب) JPG                        ج) PNG           د) HTML
 28. برای حذف یک فریم از کدام گزینه می‌توان استفاده کرد؟
  لف)Delete Frame        ب)Clear Frame                      ج)Remove Frame      د) همه­ی موارد
 29. برای رسم اشکال گرد ازکدام ابزار زیر استفاده می شود؟
  الف) Rectangle            ب) Selection              ج) Pencil         د) Oval
 30. اصطلاح Saturation به چه معنی است؟
  الف) میزان شفافیت رنگ                                         ب) میزان شدت­رنگ­که به یک شکل اعمال می­شود.
  ج) میزان روشنایی و نور رنگ                        د) میزان سایه اعمال شده به رنگ
 31. کدام گزینه نشان دهنده سرعت پخش فریم هاست ؟
  الف) Frame Rate          ب) Frame View                   ج) Playhead       د) Timeline
 32. جهت ضخیم کردن فونت از کدام گزینه استفاده می شود؟
  الف) Regular    ب) Bold                      ج) Italic           د) Bold Italic
 33. رفتار Bring to Front چه عملی انجام می دهد؟
  الف) کلیپ فیلم را یک قدم به جلو می آورد.                 ب) کلیپ فیلم را جلوی سایر موضوعات قرار می دهد.
  ج) کلیپ فیلم را یک قدم به عقب می برد.                   د) کلیپ فیلم را پشت سایر موضوعات قرار می دهد.
 34. کدام نوع انیمیشن نیاز به طراحی جداگانه هر فریم دارد؟
  الف) Motion tween      ب) Frame-by-frame animation   ج) Classic tween            د) Shape tween
 35. برای وارد کردن تصاویر ، فقط در کتابخانه، از کدام گزینه استفاده می شود؟
  الف) Import To Library          ب) Import To Stage               ج) Import        د) File
 36. در قسمت POSITION AND SIZE چه چیزی را می توان تنظیم نمود؟
  الف) نحوه وارد کردن فایل­های نرم­افزارهای دیگر              ب) تنظیمات مربوط به پخش کننده
  ج) موقعیت و اندازه ویدئو                                         د) میزان نرمی کناره ها و منحنی ها
 37. در پنل Actions در کدام قسمت می توان اسکریپت ها را نوشت؟
  الف) Pin Script ب) Script Assist                     ج) Script Navigator pane     د) Script Pane
 38. کدام مولفه زیر امکان اضافه و کنترل کردن هرگونه رسانه را می دهد؟
  الف) User Interface     ب) Video                    ج) Media        د) Flex
 39. خطوط مجازی که در صفحه‌کاری نمایش داده می‌شوند تا با استفاده از آن بتوانید کار طراحی را دقیق‌تر انجام دهید، چه نام دارند؟
  الف)Snap          ب)Guides                   ج)Grid             د)Swap
 40. اصطلاح Hue به چه معنا می‌باشد ؟
  الف) رنگ            ب) میزان شفافیت رنگ                  ج) میزان روشنایی رنگ       د) میزان شدت رنگ
 41. برای ایجاد فریم خالی از کدام گزینه می‌توان استفاده نمود؟
  الف) New Frame          ب) Copy Frame          ج) Blank Frame         د) Key Frame
 42. به قسمت‌های نشانه گذاری شده از فیلم چه می‌گویند؟
  الف)  isLive      ب) Align                     ج) Cue Points             د) Curve fit
 43. برای تبدیل صداهای Stereo به Mono کدام فشرده سازی کاربرد دارد؟
  الف)MP3           ب)ADPCM                 ج)RAW           د)Speech
 44. برای نرم کردن لبه اشکال، ازکدام گزینه زیر در منوی Modify > Shape استفاده می شود؟
  الف) Soften Fill Edges  ب) Convert Lines to Fills         ج) Expand Fill د) Gradient Transform
 45. برای انتخاب تمامی اشکال از کدام فرمان استفاده می‌کنیم؟
  الف) Select All ب)  Deselect All          ج) Group         د) Ungroup
 46. برای پرکردن فرم از کدام نوع متن استفاده می شود؟
  الف) Classic Text          ب) Input Text  ج) Dynamic Text         د) Static Text
 47. برای تغییر رفتار یک سمبل، بدون تغییر نمونه های آن از کدام گزینه استفاده می شود؟
  الف) Swap Symbol       ب) Delete Item             ج) New Symbol           د) Edit Symbol
 48. کدام گزینه از ویژگی های لایه­ی ماسک است؟
  الف) روی لایه اصلی قرار می گیرند                                                     ب) به لایه اصلی متصل می شوند
  ج) برای کنترل موضوعات قابل رویت در یک لایه به کار می­روند                 د) همه موارد
 49. از ابزار polystar برای رسم چه چیزی استفاده می شود؟
  الف) اشکال مستطیلی         ب) چند ضلعی و ستاره                   ج) اشکال گرد      د) پاشیدن رنگ
 50. اصطلاح Fill برای چه چیزی به کار می رود؟
  الف) خط دور شکل            ب) رنگ داخل شکل          ج) ضخامت خط دور شکل   د) اندازه شکل
 51. با استفاده از ابزار قطر چکان چه عملی می توان انجام داد؟
  الف) بزرگنمایی     ب) جابجایی صفحه                       ج) رنگ آمیزی     د) کپی خصوصیات شکل
 52. برای ترکیب رنگ ها به صورت گسترشی از کدام گزینه استفاده می شود؟
  الف) Repeat Color      ب) Extend Color                   ج) Reflect Color        د) Flow
 53. برای گروه بندی اشکال از کدام کلید میان بر استفاده می شود؟
  الف) Ctrl + G   ب) Ctrl + Shift + G    ج) Ctrl + S      د) Ctrl + Shift + S
 54. چگونه می توان یک کلیپ فیلم تو در تو ایجاد کرد؟
  الف) با دابل کلیک روی فیلم مورد نظر ب) انتخاب کلیپ و استفاده از پنل Properties
  ج) قرار دادن سمبل روی کلیپ فیلم               د) همه موارد
 55. برای ایجاد یک فریم تو خالی از کدام گزینه استفاده می شود؟
  الف) Keyframe ب)  Keyframe Blank   ج) Onion Skin          د) Reverse
 56. کاربرد گزینه Expand timeline if needed چیست؟
  الف) قرار دادن ویدئو روی Stage                                                      ب) قرار دادن ویدئو در کتابخانه
  ج) گسترش Timeline در صورت زیاد بودن مدت زمان فیلم                  د) وارد صدا به همراه فایل ویدئویی
 57. Code Snippets چیست؟
  الف) پنجره در بر دارنده کدهای ActionScript به صورت دسته بندی شده
  ب)دکمه های کاربردی پنل Action
  ج)دسته بندی کننده اسکریپت ها در زبانه های متعدد
  د)نشان دهنده اسکریبپتی در حال ویرایش
 58. جهت انتشار فیلم از کدام فرمان استفاده می کنیم؟
  الف) File > Publish                 ب) File > Publish Settings
  ج) Edit > Publish                   د) Edit > Publish Settings
 59. کدام رفتار کلیپ فیلم با­رگذاری شده را حذف می کند ؟
  الف) Unload Movie clip                    ب) Load Movie clip
  ج) Delete Movie clip                                    د) Clear Movie clip
 60. در نرم افزار فلش با استفاده از کدام کدها می توان تمامی موضوعات را کنترل کرده و تغییرات دلخواه به آنها اعمال کنید؟
  الف) Action Script      ب) Behaviors             ج) Action Key            د) Script Behaviors
 61. برای ایجاد یک سمبل تو خالی از کدام گزینه می توان استفاده کرد؟
  الف) Blank Symbol     ب) Outline Symbol   ج) Edit Symbol          د) New Symbol
 62. در کدام قسمت می توان تنظیمات مربوط به اشتراک گذاری ویدئو را تعیین کرد؟
  الف) Sharing    ب) Share Video                     ج) Option Share        د) Shave
 63. کدام فرمت فایل قابلیت نمایش انیمیشن های کوچک تصویری با حجم کم را دارد؟
  لف) bmp          ب) mov           ج) png             د) gif
 64. گزینه New Layer در گوشه سمت چپ Timeline چه عملی انجام می دهد؟{
  الف) فریم جدید ایجاد می کند          ب) فریم را حذف می کند
  ج) لایه جدید ایجاد می کند د) لایه را حذف می کند
 65. در متون TLF کاربرد گزینه Highlight چیست؟
  الف) تعیین رنگ زمینه متن                         ب) تغییر فاصله بین خطوط
  ج) تعیین نحوه استفاده از فونت در فایل خروجی           د) تعیین زاویه چرخش متن
 66. کاربرد فرمان Break Apart چیست؟
  الف) ایجاد یک ناحیه حساس که نسبت یه کلیک ماوس عکس العمل نشان می دهد
  ب)ایجاد تغییر در یک نمونه از دکمه، بدون اثر گذاری در نمونه های دیگر
  ج) تغییر ظاهر دکمه ها را در زمان های مختلف تغییر                             د) ب و ج
 67. اگر در فریم اول لایه ماسک یک کلیپ فیلم قرار داشته باشد، از کدام انیمیشن باید استفاده کنیم؟
  الف) Motion Tween    ب) Shape Tween       ج) Classic Tween      د) Keyframe
 68. کدام مولفه روند بارگذاری را هنگامی که کاربر در حال انتظار است نشان می دهد؟
  الف) NumericStepper ب) RadioButton                    ج) Loader       د) ProgressBar
 69. پروژه­های کاری و سندهای فلش با کدام پسوند زیر ذخیره می­شوند؟
  الف) swf           ب) mov                       ج) fla   د) png
 70. میزان شفافیت رنگ در کدام گزینه تعیین می شود؟
 71. الف) Saturation           ب) Hue                        ج) Transparency        د) Color
 72. انتخاب گزینه Hide Others سبب چه عملی می شود؟
  الف) قفل کردن سایر لایه های موجود ب) مخفی کردن سایر لایه های موجود
  ج) نمایش همه لایه ها به صورت یکجا            د) نمایش مسیر حرکت
 73. در متون TLF برای ایجاد متنی که فقط قابل انتخاب باشد از کدام گزینه استفاده می شود؟
  الف) Classic     ب) Readable              ج) Editable     د) Selectable
 74. برای تست کردن فیلم فلش از کدام کلید میانبر استفاده می شود؟
  الف) Ctrl+Enter           ب) Shift+Enter                      ج) Ctrl+T        د) Shift+T
 75. در انیمیشن Shape Tween در کدام قسمت می توان سرعت تبدیل اشکال را تنظیم کرد؟
  الف) Blend       ب) Distributive                     ج) Ease           د) Angular
 76. از کدام قسمت می توان پوسته پخش کننده ویدئو را تعیین نمود؟
  لف) Color        ب) URL                       ج) Symbol type          د) Skin
 77. کدام نوع فشرده سازی برای صدای انسان مناسب است؟
  الف) RAW        ب) Speech                  ج) ADPCM     د) MP3
 78. مولفه ……………….. یک لیست کشویی از گزینه های قابل انتخاب را ایجاد می کند؟
  الف) Checkbox            ب) ComboBox                       ج) List             د) Button
 79. کدام گزینه از روش های مشاهده فیلم فلش می باشد؟
  الف) استفاده از مرورگرهای اینترنت                ب) استفاده از نرم افزارهای Microsoft Office
  ج) استفاده از Flash Player                     د) همه­ی موارد
 80. واحد نرخ فریم کدام گزینه می باشد ؟
  الف) bps           ب)  fps                        ج) tps  د) swf
 81. کدام فریم نشان دهنده ی زمانی است که کاربر روی دکمه کلیک می کند؟
  الف) Up ب) Over                      ج) Down         د) Hit
 82. در کدام قسمت خصوصیات صداها می توان یکی از انواع فشرده سازی را انتخاب نمود؟
  الف) Compression      ب) Common Library             ج) Edit Envelope       د) Keyframe
 83. کدام فرمت سند را به صورت یک عکس منتشر می کند و لایه ها را حفظ می کند؟
  الف) GIF           ب) JPG                        ج) PNG           د) HTML
 84. برای حذف یک فریم از کدام گزینه می‌توان استفاده کرد؟
  الف)Delete Frame       ب)Clear Frame                      ج)Remove Frame      د) همه­ی موارد
 85. از ابزار polystar برای رسم چه چیزی استفاده می شود؟
  الف) اشکال مستطیلی         ب) چند ضلعی و ستاره                   ج) اشکال گرد      د) پاشیدن رنگ
 86. اصطلاح Fill برای چه چیزی به کار می رود؟
  الف) خط دور شکل            ب) رنگ داخل شکل          ج) ضخامت خط دور شکل   د) اندازه شکل
 87. با استفاده از ابزار قطر چکان چه عملی می توان انجام داد؟
  الف) بزرگنمایی     ب) جابجایی صفحه                       ج) رنگ آمیزی     د) کپی خصوصیات شکل
 88. برای ترکیب رنگ ها به صورت گسترشی از کدام گزینه استفاده می شود؟
  الف) Repeat Color      ب) Extend Color                   ج) Reflect Color        د) Flow
 89. برای گروه بندی اشکال از کدام کلید میان بر استفاده می شود؟
  الف) Ctrl + G   ب) Ctrl + Shift + G    ج) Ctrl + S      د) Ctrl + Shift + S
 90. چگونه می توان یک کلیپ فیلم تو در تو ایجاد کرد؟
  الف) با دابل کلیک روی فیلم مورد نظر ب) انتخاب کلیپ و استفاده از پنل Properties
  ج) قرار دادن سمبل روی کلیپ فیلم               د) همه موارد
 91. برای ایجاد یک فریم تو خالی از کدام گزینه استفاده می شود؟
  الف) Keyframe ب)  Keyframe Blank  ج) Onion Skin           د) Reverse
 92. کاربرد گزینه Expand timeline if needed چیست؟
  الف) قرار دادن ویدئو روی Stage                                                      ب) قرار دادن ویدئو در کتابخانه
  ج) گسترش Timeline در صورت زیاد بودن مدت زمان فیلم                  د) وارد صدا به همراه فایل ویدئویی
 93. Code Snippets چیست؟
  الف) پنجره در بر دارنده کدهای ActionScript به صورت دسته بندی شده
  ب)دکمه های کاربردی پنل Action
  ج)دسته بندی کننده اسکریپت ها در زبانه های متعدد
  د)نشان دهنده اسکریبپتی در حال ویرایش
 94. جهت انتشار فیلم از کدام فرمان استفاده می کنیم؟
  الف) File > Publish                 ب) File > Publish Settings
  ج) Edit > Publish                   د) Edit > Publish Settings
 95. کدام رفتار کلیپ فیلم با­رگذاری شده را حذف می کند ؟
  الف) Unload Movie clip                    ب) Load Movie clip
  ج) Delete Movie clip                                    د) Clear Movie clip
 96. در نرم افزار فلش با استفاده از کدام کدها می توان تمامی موضوعات را کنترل کرده و تغییرات دلخواه به آنها اعمال کنید؟
  الف) Action Script      ب) Behaviors             ج) Action Key            د) Script Behaviors
 97. برای ایجاد یک سمبل تو خالی از کدام گزینه می توان استفاده کرد؟
  الف) Blank Symbol     ب) Outline Symbol   ج) Edit Symbol          د) New Symbol
 98. در کدام قسمت می توان تنظیمات مربوط به اشتراک گذاری ویدئو را تعیین کرد؟
  الف) Sharing    ب) Share Video                     ج) Option Share        د) Shave
 99. کدام فرمت فایل قابلیت نمایش انیمیشن های کوچک تصویری با حجم کم را دارد؟
  الف) bmp          ب) mov           ج) png د) gif
 100. گزینه New Layer در گوشه سمت چپ Timeline چه عملی انجام می دهد؟
  الف) فریم جدید ایجاد می کند                      ب) فریم را حذف می کند
  ج) لایه جدید ایجاد می کند             د) لایه را حذف می کند
 101. در متون TLF کاربرد گزینه Highlight چیست؟
  الف) تعیین رنگ زمینه متن                         ب) تغییر فاصله بین خطوط
  ج) تعیین نحوه استفاده از فونت در فایل خروجی           د) تعیین زاویه چرخش متن
 102. کاربرد فرمان Break Apart چیست؟
  الف) ایجاد یک ناحیه حساس که نسبت یه کلیک ماوس عکس العمل نشان می دهد
  ب)ایجاد تغییر در یک نمونه از دکمه، بدون اثر گذاری در نمونه های دیگر
  ج) تغییر ظاهر دکمه ها را در زمان های مختلف تغییر                             د) ب و ج
 103. اگر در فریم اول لایه ماسک یک کلیپ فیلم قرار داشته باشد، از کدام انیمیشن باید استفاده کنیم؟
  الف) Motion Tween    ب) Shape Tween       ج) Classic Tween      د) Keyframe
 104. کدام مولفه روند بارگذاری را هنگامی که کاربر در حال انتظار است نشان می دهد؟
  الف) NumericStepper ب) RadioButton        ج) Loader       د) ProgressBar
 105. برای رسم اشکال گرد ازکدام ابزار زیر استفاده می شود؟
  الف) Rectangle            ب) Selection              ج) Pencil         د) Oval
 106. اصطلاح Saturation به چه معنی است؟
  الف) میزان شفافیت رنگ                                         ب) میزان شدت­رنگ­که به یک شکل اعمال می­شود.
  ج) میزان روشنایی و نور رنگ                        د) میزان سایه اعمال شده به رنگ
 107. کدام گزینه نشان دهنده سرعت پخش فریم هاست ؟
  الف) Frame Rate          ب) Frame View                      ج) Playhead    د) Timeline
 108. جهت ضخیم کردن فونت از کدام گزینه استفاده می شود؟
  الف) Regular    ب) Bold          ج) Italic           د) Bold Italic
 109. رفتار Bring to Front چه عملی انجام می دهد؟
  الف) کلیپ فیلم را یک قدم به جلو می آورد.                 ب) کلیپ فیلم را جلوی سایر موضوعات قرار می دهد.
  ج) کلیپ فیلم را یک قدم به عقب می برد.                   د) کلیپ فیلم را پشت سایر موضوعات قرار می دهد.
 110. کدام نوع انیمیشن نیاز به طراحی جداگانه هر فریم دارد؟
  الف) Motion tween                  ب) Frame-by-frame animation
  ج) Classic tween                   د) Shape tween
 111. برای وارد کردن تصاویر ، فقط در کتابخانه، از کدام گزینه استفاده می شود؟
  الف) Import To Library          ب) Import To Stage   ج) Import        د) File
 112. در قسمت POSITION AND SIZE چه چیزی را می توان تنظیم نمود؟
  الف) نحوه وارد کردن فایل­های نرم­افزارهای دیگر              ب) تنظیمات مربوط به پخش کننده
  ج) موقعیت و اندازه ویدئو                                         د) میزان نرمی کناره ها و منحنی ها
 113. در پنل Actions در کدام قسمت می توان اسکریپت ها را نوشت؟
  الف) Pin Script ب) Script Assist         ج) Script Navigator pane     د) Script Pane
 114. کدام مولفه زیر امکان اضافه و کنترل کردن هرگونه رسانه را می دهد؟
  الف) User Interface     ب) Video        ج) Media        د) Flex
 115. خطوط مجازی که در صفحه‌کاری نمایش داده می‌شوند تا با استفاده از آن بتوانید کار طراحی را دقیق‌تر انجام دهید، چه نام دارند؟
  الف)Snap          ب)Guides                   ج)Grid             د)Swap
 116. اصطلاح Hue به چه معنا می‌باشد ؟
  الف) رنگ            ب) میزان شفافیت رنگ      ج) میزان روشنایی رنگ       د) میزان شدت رنگ
 117. برای ایجاد فریم خالی از کدام گزینه می‌توان استفاده نمود؟
  الف) New Frame          ب) Copy Frame          ج) Blank Frame         د) Key Frame
 118. به قسمت‌های نشانه گذاری شده از فیلم چه می‌گویند؟
  الف)  isLive      ب) Align                     ج) Cue Points             د) Curve fit
 119. برای تبدیل صداهای Stereo به Mono کدام فشرده سازی کاربرد دارد؟
  الف)MP3           ب)ADPCM                 ج)RAW           د)Speech
 120. پروژه­های کاری و سندهای فلش با کدام پسوند زیر ذخیره می­شوند؟
  الف) swf           ب) mov                       ج) fla               د) png
 121. میزان شفافیت رنگ در کدام گزینه تعیین می شود؟
  الف) Saturation           ب) Hue            ج) Transparency        د) Color
 122. انتخاب گزینه Hide Others سبب چه عملی می شود؟
  الف) قفل کردن سایر لایه های موجود ب) مخفی کردن سایر لایه های موجود
  ج) نمایش همه لایه ها به صورت یکجا            د) نمایش مسیر حرکت
 123. در متون TLF برای ایجاد متنی که فقط قابل انتخاب باشد از کدام گزینه استفاده می شود؟
  الف) Classic     ب) Readable              ج) Editable     د) Selectable
 124. برای تست کردن فیلم فلش از کدام کلید میانبر استفاده می شود؟
  الف) Ctrl+Enter           ب) Shift+Enter          ج) Ctrl+T        د) Shift+T
 125. در انیمیشن Shape Tween در کدام قسمت می توان سرعت تبدیل اشکال را تنظیم کرد؟
  الف) Blend       ب) Distributive                     ج) Ease           د) Angular
 126. از کدام قسمت می توان پوسته پخش کننده ویدئو را تعیین نمود؟
  الف) Color        ب) URL                       ج) Symbol type          د) Skin
 127. کدام نوع فشرده سازی برای صدای انسان مناسب است؟
  الف) RAW        ب) Speech                  ج) ADPCM     د) MP3
 128. مولفه ……………….. یک لیست کشویی از گزینه های قابل انتخاب را ایجاد می کند؟
  الف) Checkbox            ب) ComboBox                       ج) List             د) Button
 129. کدام گزینه از روش های مشاهده فیلم فلش می باشد؟
  الف) استفاده از مرورگرهای اینترنت                ب) استفاده از نرم افزارهای Microsoft Office
  ج) استفاده از Flash Player                     د) همه­ی موارد
 130. واحد نرخ فریم کدام گزینه می باشد ؟
  الف) bps           ب)  fps                        ج) tps  د) swf
 131. کدام فریم نشان دهنده ی زمانی است که کاربر روی دکمه کلیک می کند؟
  الف) Up ب) Over                      ج) Down         د) Hit
 132. در کدام قسمت خصوصیات صداها می توان یکی از انواع فشرده سازی را انتخاب نمود؟
  الف) Compression      ب) Common Library             ج) Edit Envelope       د) Keyframe
 133. کدام فرمت سند را به صورت یک عکس منتشر می کند و لایه ها را حفظ می کند؟
  الف) GIF           ب) JPG                        ج) PNG           د) HTML
 134. برای حذف یک فریم از کدام گزینه می‌توان استفاده کرد؟
  الف)Delete Frame       ب)Clear Frame          ج)Remove Frame      د) همه­ی موارد
 135. از کدام ابزار زیر برای رسم خط استفاده می شود؟
  الف) Oval         ب)Rectangle              ج) Line            د) Pencil
 136. پس از اعمال فرمان Break Apart به روی متن، چه تغییری در ویرایش متن رخ می دهد؟
  الف) کاهش حجم متن                   ب) قابلیت ویرایش هر حرف به صورت جداگانه
  ج) زیر خط دار کردن متن               د) موارد الف و ب
 137. در کدام کادر می توانید برخی از خواص سمبل ها را تغییر دهید؟
  الف) Symbol Properties         ب) New Symbol         ج) Delete Item           ج) Library
 138. برای تبدیل یک لایه به لایه ماسک، از کدام پنجره عمل می کنیم؟
  الف) Timeline              ب) Library      ج) Layer Properties               د) Mask Layer
 1. در پنل Actions، جهت جمع نمودن خطوط انتخاب شده در یک دسته از کدام ابزار استفاده می­­شود؟
  الف) Collapse between braces ب) Collapse Selection
  ج) Expand all                                     د) Expand Selection
 2. برای رسم اشکال گرد ازکدام ابزار زیر استفاده می شود؟
  الف) Rectangle ب) Selection              ج) Pencil         د) Oval
 1. اصطلاح Saturation به چه معنی است؟
  الف) میزان شفافیت رنگ                                         ب) میزان شدت­رنگ­که به یک شکل اعمال می­شود.
  ج) میزان روشنایی و نور رنگ                        د) میزان سایه اعمال شده به رنگ
 2. کدام گزینه نشان دهنده سرعت پخش فریم هاست ؟
  الف) Frame Rate          ب) Frame View                      ج) Playhead    د) Timeline
 3. جهت ضخیم کردن فونت از کدام گزینه استفاده می شود؟
  الف) Regular    ب) Bold          ج) Italic           د) Bold Italic
 4. رفتار Bring to Front چه عملی انجام می دهد؟
  الف) کلیپ فیلم را یک قدم به جلو می آورد.                 ب) کلیپ فیلم را جلوی سایر موضوعات قرار می دهد.
  ج) کلیپ فیلم را یک قدم به عقب می برد.                   د) کلیپ فیلم را پشت سایر موضوعات قرار می دهد.
 5. کدام نوع انیمیشن نیاز به طراحی جداگانه هر فریم دارد؟
  الف) Motion tween                  ب) Frame-by-frame animation
  ج) Classic tween                   د) Shape tween
 6. برای وارد کردن تصاویر ، فقط در کتابخانه، از کدام گزینه استفاده می شود؟
  الف) Import To Library          ب) Import To Stage               ج) Import        د) File
 7. در قسمت POSITION AND SIZE چه چیزی را می توان تنظیم نمود؟
  الف) نحوه وارد کردن فایل­های نرم­افزارهای دیگر              ب) تنظیمات مربوط به پخش کننده
  ج) موقعیت و اندازه ویدئو                                         د) میزان نرمی کناره ها و منحنی ها
 8. در پنل Actions در کدام قسمت می توان اسکریپت ها را نوشت؟
  الف) Pin Script             ب) Script Assist         ج) Script Navigator pane     د) Script Pane
 9. کدام مولفه زیر امکان اضافه و کنترل کردن هرگونه رسانه را می دهد؟
  الف) User Interface     ب) Video                    ج) Media        د) Flex
 10. خطوط مجازی که در صفحه‌کاری نمایش داده می‌شوند تا با استفاده از آن بتوانید کار طراحی را دقیق‌تر انجام دهید، چه نام دارند؟
  الف)Snap          ب)Guides                   ج)Grid             د)Swap
 11. اصطلاح Hue به چه معنا می‌باشد ؟
  الف) رنگ            ب) میزان شفافیت رنگ      ج) میزان روشنایی رنگ       د) میزان شدت رنگ
 12. برای ایجاد فریم خالی از کدام گزینه می‌توان استفاده نمود؟
  الف) New Frame          ب) Copy Frame                      ج) Blank Frame         د) Key Frame
 13. به قسمت‌های نشانه گذاری شده از فیلم چه می‌گویند؟
  الف)  isLive      ب) Align                     ج) Cue Points             د) Curve fit
 14. برای تبدیل صداهای Stereo به Mono کدام فشرده سازی کاربرد دارد؟
  الف)MP3           ب)ADPCM                 ج)RAW           د)Speech
 15. برای نرم کردن لبه اشکال، ازکدام گزینه زیر در منوی Modify > Shape استفاده می شود؟
  الف) Soften Fill Edges  ب) Convert Lines to Fills         ج) Expand Fill   د) Gradient Transform
 16. برای انتخاب تمامی اشکال از کدام فرمان استفاده می‌کنیم؟
  الف) Select All ب)  Deselect All          ج) Group         د) Ungroup
 17. برای پرکردن فرم از کدام نوع متن استفاده می شود؟
  الف) Classic Text          ب) Input Text              ج) Dynamic Text         د) Static Text
 18. برای تغییر رفتار یک سمبل، بدون تغییر نمونه های آن از کدام گزینه استفاده می شود؟
  الف) Swap Symbol       ب) Delete Item             ج) New Symbol           د) Edit Symbol
 19. کدام گزینه از ویژگی های لایه­ی ماسک است؟
  الف) روی لایه اصلی قرار می گیرند                                                     ب) به لایه اصلی متصل می شوند
  ج) برای کنترل موضوعات قابل رویت در یک لایه به کار می­روند                 د) همه موارد
 20.  نام لایه ها در کدام یک از پنجره های زیر مشاهده میشود؟
  الف)Work Area            ب) Time Line                ج) Stage                         د)Background
 21. با کدام یک از کلید های ترکیبی زیر می توان خط کش را فعال کرد؟
  الف)Alt+Shift+R               ب)Ctrl+Shift+R       ج) Ctrl+ Alt+Shift+R              د) Ctrl+R
 22. در Flash برای فعال کردن ابزارSub Selection از کدام کلید میانبر زیر استفاده می شود؟
  الف) A                            ب)B                   ج) R                               د)T
 23. با کدام ابزار زیر می توان به صورت دست ازاد خطوط منحنی نرم ترسیم نمود.
  الف-bezigon               ب-curves     ج-zoom                            د-pencil
 24.  کدامیک از ابزار زیر برای ترسیم اشکال و مسیر ها استفاده میشود؟
  الف)pen                      ب)eraser            ج)free transform                    د)sub selection
 25. از این ابزار جهت انتخاب هایی که شکل نا منظم دارند استفاده می شوند؟
  الف)sub selection                  ب)brush              ج)lasso                                د)arrow
 26.  ازابزار قلم (pen)به چه منظور استفاده میشود؟
  الف)این ابزار برای رسم منحنی های منظم کاربرد دارد   ب)این ابزار برای رسم دایره وبیضی کاربرددارد
  ج)این ابزار برای کشیدن خطوط راست کاربرددارد        د)این ابزار نقاط ویرایش دریک شکل را نشان می دهد
 27. برای نمایش خطوط شبکه (Grid) ازکدام کلید ترکیبی استفاده میشود؟
  الف) ctrl+G                   ب)ctrl+;                 ج) ctrl+shift+G                  د)ctrl+D
 28. میانبرصفحه کلید برای فعال کردن ابزار پاک کن کدامیک از کلیدهای زیر می باشد؟
  الف)B                                    ب)D     ج)P                            د)E
 29.  هنگام استفاده از ابزار PEN با پایین نگه داشتن دکمه….. این ابزار به ابزار Convert Anchor point تبدیل می شود.
  الف)alt                 ب)ctrl                 ج)shift                                 د)tab
 30.  با کدامیک از ابزار های زیر می توانیم چهارضلعی و دایره ترسیم نمایید؟
  الف)stroke-fill                     ب)rectangle-oval    ج)pencil-rectangle                 د)oval pencil
 31.  چنانچه بخواهیم سطح داخلی شکلی که stroke ان دارای منافذ متوسط است را با استفاده از paint bucketرنگ امیزی نمائیم ,کدام گزینه درکادر optionرا انتخاب کنیم؟
  الف)paint fills                ب)close medium Gaps     ج) close layer caps       د)   paint inside
 32.  هرگاه با استفاده از قطره چکان نمونه رنگ یک خط (stroke)را انتخاب کنیم ,آنگاه چه اتفاقی رخ میدهد؟
  الف)بلافاصله ابزار paint bucket فعال میشود.   ب)روی fill هرشکلی کلیک نماییم ,به رنگ دلخواه تبدیل میشود
  ج) بلافاصله ابزار ink bottle فعال میشود.           د)بلافاصله کادر option باز میشود.
 33. در مدل رنگ HSB ,میزان اشباع رنگ مقابل کدام فیلد قرار میگیرد
  الف)saturation        ب)Brightness        ج)Hue     د)در این مدل ,میزان اشباع رنگ قابل تنظیم شدن نیست.
 34.  با کدام یک از روش ها ی ترسیمی ابزار Deco می توان به صفحه یک بافت شبکه ای اعمال کرد؟
  الف-symmetry fill      ب-Grid fill             ج-vine fill                  د-GUIDE FILL
 35.  جابه جایی و اصلاح فرم در رنگ های طیفی توسط ابزار …….. انجام می گیرد؟
  الف)  Gradient Transformب) Gradient   Position   ج) form        Gradient   د) properties Gradient
 36.  کدام یک از فرمت ها ی فایلی زیر برای ذخیره ی پالت رنگ گرادیان مورد استفاده قرار می گیرد؟
  الف-Act                    ب-Atc                  ج-Crl            د-Clr
 37. کدام گزینه صحیح است؟
  الف)ابزار ink bottle برای تغییر رنگ یک سطح به کار میرود.
  ب)ابزار oval چندضلعی منتظم رسم میکند.
  ج)ابزار Eye dropper رنگ یک خط را تغییر میدهد.
  د)ابزارpaint bucket برای رنگ امیزی اشیاء بسته به کار میرود.
 38. دریک تصویر یا شکل موجود در صفحه نمایش ,………..در واقع کادر ,محیط یا جداره اطراف ان را تشکیل میدهد.
  الف)fill            ب)fill color          ج)stroke                        د)stroke color
 39.  توسط کدام گزینه می توان میزان شفافیت رنگ را تنظیم کرد ؟
  الف)Liner                   ب)Gradient       ج)َAlpha                                 د)RGB
 40.  توسط کدام ابزار می توان پس از اعمال Gradient  به یک شکل آن را از نظر (نقطه مرکزی , چرخش)ویرایش نمود؟
  الف)Gradiant Transform       ب)Free Transform    ج)Fill Style                  د)Fill Gradient
 41. با کدامیک از روش های ترسیمی ابزار Deco می توان علاوه بر اشکال یا سمبل های گرافیکی یک کلیپ فیلم اعم از ویدیویی یا  swf را نیز روی صفحه قرارداد؟
  الف)symmetry fill              ب)grid fill           ج)vine fill                             د)guide fill
 42.  کدام یک از فرمت های فایلی زیر برای ذخیره پالت رنگ یکنواخت مورد استفاده قرارمی گیرد؟
  الف)act                    ب)atc            ج)crl                          د)clr
 43.  کدام ابزار زیر برای تغییر در طیف رنگی استفاده می شود.
  الف-gradient transform            ب-lasso    ج-brush                          د-eye dropper
 44.  درابزار پاکن کدام گزینه فقط رنگ پر کننده را پاک می کند؟
  الف)ٍErase Normal         ب)Erase fill      ج)ٍErase stocke                        د)Majic Erase
 45. با کدام یک از روشهای قلم موی تقارنی در ابزار Deco می توان یک تقارن خطی ایجاد کرد؟
  الف-Grid  translation         ب-reflect across line   ج- reflect across point        د-ROTATE AROUND
 46.  به این روش که روش …….. نیز گفته می شود هنگام سر ریز یک بافت گرادیان باعث ایجاد بافتی می گردد که در ان از تکرار طیف رنگ از شروع به انتها استفاده شده است؟
  الف-repeat         ب-extend         ج-reflect           د-overflow
 47.  برای تغییر رنگ پس زمینه از گزینه ………درپانل properties استفاده می شود.
  الف-color                ب-background       ج-color swatches              د-manage
 48.  در COLOR MIXER با کادر ALFHA چه خاصیتی را میتوانیم برای گرادیان  تنظیم کنیم؟
  الف-شماره رنگ                 ب-مشکی بودن     ج-شفافیت و وضوح رنگ                        د-سفید بودن
 49. LASH MX تا چند رنگ را میتواند در یک گرادیان داشته باشد؟
  الف-۶ رنگ                   ب-۸ رنگ              ج-۱۲ رنگ                                د-۱۵ رنگ
 50.  برای اعمال رنگ وطرح دلخواه به یک ترسیم واز ابزار ———استفاده میکنیم؟
  الف-PAINT BUCKET                ب-BRUSH               ج-STORKE COLOR         د-INK BOTTLE
 51.  با کدام یک از روش ها ی ترسیمی ابزار Deco می توان به صفحه یک بافت شبکه ای اعمال کرد؟
  الف-symmetry fill           ب-Grid fill           ج-vine fill                         د-GUIDE FILL
 52.  با کدام یک از روشهای قلم موی تقارنی در ابزار Deco می توان یک تقارن خطی ایجاد کرد؟
  الف-Grid  translation              ب-reflect across line
  ج- reflect across point             د-ROTATE AROUND
 53.  با کدام یک از ابزارهای زیر می توان اندازه و جهت و مرکز گرادیان یا BIT MAP داخلی اشکال را تنظیم کرد؟
  الف-TRANSFORM  GRRADIENT               ب-FILL OBJECT
  ج-DIT GRADIENT                                        د-FREE TRANSFORM
 54.  با دابل کلیک کردن روی شکل در ابزار selectionمی توان اقدام به جابجایی ………..کرد
  الف-فقط محتویات عنصر بغیر از stork                    ب-فقطstork
  ج-کل عنصر                                                      د-هیچکدام
 55.  کدام یک از گزینه های زیر برای ایجاد یک گرادیان خطی به کار می رود؟
  الف-radial                    ب-solid                   ج-bit map                          د-Guide fill
 56.  با یک بار کلیک و درگ عنصردر ابزار selectionمی توان اقدام به جابجایی ………کرد.
  الف-فقط محتویات عنصر بغیر از      stork           ب-فقطstork
  ج-کل عنصر                                                  د-هیچکدام
 57.  کدام یک از ابزار lasso برای انتخاب بخشی از تصاویر پیکسلی به کار می رود ؟
  الف-polygon mode                                     ب-magic wand
  ج-merge drawing                                       د-Group drawing crop
 58. حالت پیش فرض ترسیم اشکال در flash کدام است؟
  الف-object drawing         ب- merge drawing                 ج-croup drawing                 د-crop
 59.  در کدام روش طراحی عناصر ترسیمی دارای ماهیتی مستقل است؟
  الف-object  mode                  ب- mearg drawing          ج-croup drawing           د-crop
 60. نرم افزار INTERNET EXPLORER فایل های ………..را اجرا می کند .
  الف-SWF                ب-FLA                  ج-DWC                                         د-DOC
 61.  توسط کدام گزینه از منوی fileàimport  میتوان صدا به پروژه اضافه نمود؟
  الف)import to stage                                    ب)import to library
  ج)open external library                              د)import video
 62.  نرم افزار ۴flash cs    از کدام قالب صوتی زیر پشتیبانی می کند؟
  الف)wav                                 ب)mp3                ج)                         gifد)aif
 63.  کدام گزینه در پنجره خصوصیات صدا برای فشرده سازی فایل بکار می رود؟
  الف)                      updateب)compression          ج)import                        د)advanced
 64.  کدام روش فشرده سازی برای صوتهای کوتاه مانند صدای دکمه مناسب است؟
  الف)                adpcmب)mp3                 ج)                                         rawد)speech
 65.  برای حذف افکت(جلوه صوتی)از کدام گزینه استفاده می شود؟
  الف)none                     ب)fade in           ج)fade out                        د)left channel
 66.  برای زیاد کردن تدریجی صدا از کدام جلوه صوتی استفاده می شود؟
  الف)none                        ب)fade in                    ج)fade out                        د)left channel
 67.  کدام نوع متن میتواند  درهر لحظه تغییر کرده و به هنگام شود؟
  الف-MULTI LINE            ب-STATIC              ج-Dynamic               د-input
 68.  کدام نوع متن برای دریافت متن توسط کاربر مورد استفاده قرار می گیرد؟
  الف-MULTI LINE               ب-STATIC               ج-Dy namic                 د-input
 69.  برای افزودن متن به stage از کدام ابزار زیر استفاده می شود ؟
  الف)ابزارtext ازپانل tools                            ب)ابزار qtextاز پانل property
  ج)ابزارframeاز پانل tools                            د)ابزار formازپانل edit
 70.  با کدام یک از گزینه های زیر می توان محتویات صفحه را در یک پنجره جدید باز نمود؟
  الف)_parent                        ب)_top                    ج)_blank                                 د)_self
 71.  برای تعیین متن پویا در پنجره propertyاز کدام گزینه استفاده می شود ؟
  الف)dynamic text                     ب)edit text   ج)static text                         د)input text
 72.  با کدام از گزینه های زیر می توانیم فاصله بین خطوط را تنظیم کنیم ؟
  الف)input                                ب)line spacing     ج)left margin                   د)right margin
 73.  با کدام یک از دستورات زیر می توانیم کاراکترهای یک متن را از هم جدا کرده .روی هر کاراکتر عمل دلخواهی را انجام دهیم ؟
  الف)modify>text edit                                ب)modify >text select
  ج)modify>break apart                               د)modify>text change
 74.  در صورتی که بخواهیم متن ما دارای کادر باشد کدام گزینه باید انتخاب شود؟
  الف)               show border ب)border                 ج)border text                    د)text border
 75.  می خواهیم توان عددی را نوشته کدام گزینه از لیست character position  را باید انتخاب کرد؟
  الف)      subscript        ب)sup script        ج                                  scriptد)normal
 76.  می خواهیم ادرس سایت را در صفحه ای نوشته که با کلیک روی ان وارد سایت شرکت شود.ادرس سایت شرکت را در کدام بخش خصوصیات متن قرار می دهند؟
  الف)                        formatب)link          ج)                           urllinkد)text
 77.  گزینه indent در پنجره ی خصوصیات متن چه ویژگی را تنظیم می کند؟
  الف) فرو رفتگی متن سطر اول            ب)حاشیه متن      ج)فاصله خط                           د)فرورفتگی متن توسط کدام گزینه قابلیت انتخاب شدن متن را به یک متن ایستا اضافه میشود؟
  الف)Selectable      ب)Convert To shape             ج)Break Aport    د)Point Text
 78.  کدام نوع متن در فرم ورود اطلاعات بکار گرفته میشود؟
  الف)Static Text            ب)Dynamic text             ج)Input text                    د)paragraph text
 79.  برای مورب(مایل) نوشتن یک متن کدام گزینه استفاده می شود؟
  الف)               font sizeب)toggle the italic          ج)       toggle the bold style           د)format
 80.  برای تعیین متن ورودی در پنجرهpropertyکدام گزینه قرار دارد؟
  الف)dynamic text            ب)edit text     ج)static text                   د)input text
 81.  کدام نوع متن درمحیط فلش مورد استفاده قرارنمی گیرد؟
  الف)output(متن خروجی)          ب)static(متن ایستا)      ج)dynamic(متن پویا)             د)input(متن ورودی)
 82.  چند نوع متن رامی توان به سند flash mx اضافه نمود؟
  الف) فقط متن های ثابت که از قبل اماده شده باشد
  ب)متن های ورودی که نام مشخصات واطلاعات انها در فرم ها ثبت شده دباشد
  ج)متن ثابت;متن ورودی ومتن پویا را می توان به سند اضافه نمود
  د)متن خروجی
 83.  با کدام یک از گزینه های زیر.می توان محتویات صفحه را بدون باز کردن دریک پنجره مرورگر جدید وخالی درهمان پنجره  اصلی واولیه باز نمود؟
  الف)parent               ب)top                     ج)blank                           د)self
 84.  برای تعیین متن پویا در پنجره propertyاز کدام گزینه استفاده می شود ؟
  الف)dynamic text             ب)edit text     ج)static text                   د)input text
 85. با کدام از گزینه های زیر می توانیم فاصله بین خطوط را تنظیم کنیم ؟
  الف)input             ب)line spacing     ج)left margin                 د)right margin
 86.  جهت تنظیم مقدار حاشیه چپ و راست متن از کدام قسمت پنجره properties استفاده می شود؟
  الف)Bahavior            ب)Spacing                       ج)Margins                            د)Format
 87.  لایه فعال لایه ای است که نماد………….درکنار عنوان ان نمایش داده میشود.
  الف)قفل             ب)چشم           ج)برگه سفید                  د)قلم
 88.  چگونه می توان یک لایه را حذف کرد؟
  الف)فشردن  کلید Delete روی نام لایه
  ب)انتخاب لایه و کلیک روی سطل زباله
  ج)فشردن کلیک سمت راست روی نام لایه و انتخاب گزینه Delete Layer
  د)همه ی موارد
 89.  کدام آیکن نشان دهنده ی لایه فعال است؟
  الف) Eye             ب)Rectangle            ج)Lock                د)Pencill
 90.  چگونه میتوان نام لایه را تغییر داد؟
  الف)کلیک روی نام لایه در بنجرهTimline         ب)دوبار کلیک روی نام لایه
  ج)انتخاب منوی Modify وگزینه Edit name    د)انتخاب منوی Viewگزینه Edit nam layer
 91.  سازمان دهی مجموعه ای ازلایه ها توسط کدام نوع لایه امکان بذیر است؟
  الف)لایه بوشه ای           ب)لایه راهنما            ج)لایه ماسک           د)همه موارد
 92.  درپنجره Timline در بخش Layer کدام یک از موارد زیر امکان بذیر نیست؟
  الف)حذف لایه           ب)ایجادبوشه لایه           ج)کپی لایه            د)ایجادلایه
 93.  برای ترسیم شکلی از یک Symbol استفاده شده است بس از ترسیم Symbol رااصلاح کرده ایم کدام گزینه صحیح است؟
  الف)اصلاحات روی شکل که قبلا ترسیم شده اعمال میشود.
  ب)فقط زمانی که مجددا ازسمبل استفاده شوداثر میکند
  ج)به شکل ترسمی که قبلا استفاده شده تاثیری ندارد
  د)برای اعمال تغییرات روی شکل قبلی سوال برسیده میشود
 94.  در پنجره کتابخانه(Library)کدام عنصر نمایش داده نمی شود؟
  لف)سمبل ها           ب)صداها        ج)فایل ها یل پسوند swf             د)تصاویر bitmap
 95.  برای باز کردن کتابخانه یک فیلم دیگر.ازکدام گزینه منوی fileاستفاده می کنیم
  الف)import/import to stage                      ب)import/import to library
  ج)open                                                      د)import/open external
 96.  برای وارد کردن تصویربه محیط فلش کدام گزینه صحیح می باشد
  الف)از طریق فرمان open                             ب)ازطریق فرمانclip bord
  ج)ازطریق import to library                       د)هرسه مورد
 97.  توسط کدام گزینه میتوان لیست کلیه ی سمبل ها را مشاهده کرد؟
  الف)منوی window گزینه library                 ب)منویviewگزینه library
  ج)منوی window گزینه symbol                   د)منویviewگزینه symbol
 98.  یک مربع ترسیم شده است میخواهیم ان را به یک سمبل تبدیل کنیم کدام گزینه صحیح است؟
  الف)منویModify گزینهConvert to symbol
  ب) منویModify گزینه symbol
  ج)منویinsertگزینه convert to symbol
  د)منوی Edit گزینه symbol
 99.  دریک انیمیشن Motion tween نقش گزینه Orient to path چیست؟
  الف)حرکت انیمیشن براساس مسیری خاص           ب)حرکت انیمیشن براساس تغییر جهت وشکستگی مسیر
  ج)تغییر شتاب حرکت                                      د)دوران در هنگام حرکت
 100.  هرگاه با استفاده از (ctrl+Enter)contorl test movie یک فیلم رادر flash player بخش کنیم فایل با بسوند ……. تولید خواهدشد.
  الف).html                 ب).fla                                      ج).png                    د).swf
 101.  اگر در پانل property روی مثلث سفید رنگی که گوشه سمت راست پایین پانل است کلیک و در متن frame rate عدد ۱۰ را تایپ کنیم چه عملی انجام می شود.
  الف) یک کادر ۱۰ در ۱۰ سانتی باز می شود.
  ب)یک جدول ۱۰ ستونی باز می شود.
  ج)برنامه کاربردی ۱۰ فریم را در هر ثانیه نمایش خواهد داد
  د)روی صفحه ۱۰ فریم ظاهر می شود
 102. Frame rate  نرخ نمایش فریم است که با واحد ……….مشخص می شود.
  الف-kb              ب-mb               ج-fps                                      د-html
 103.  در یک فریم کلیدی کدام گزینه تعیین کننده جهت چرخش شی می باشد؟
  الف)RotateàDirection                          ب) RotateàCCW
  ج)Position à Rotate                            د)à Rotate      scale
 104.  ایجاد انیمیشن یک دایره که به دور خود می چرخد و به بالا وپایین حرکت می کند توسط کدام نوع فریم میانی ایجاد می شود؟
  الف)Motion Tween                              ب) Motion Tween Cassic
  ج)Frame By Fram                               د)Shape Tween
 105.  در flash mx   چند نوع انیمشن میانی می توان ایجاد است؟
  الف)یک نوع به نام in between
  ب)دو نوع motion tween ,shape tween
  ج)سه نوع between-tween,motion tween,flash tween
  د)between,shape tween
 106.  با چه روشی می توان شتاب برخی از انواع حرکتها را افزایش و برخی را کاهش داد تا انیمیشن به حالت طبیعی حرکت کنند.
  الف) با جلوه های ease in و ease out               ب) با روش motion in و motion out
  ج)با روش tweeng که بین دو گزینه قرار دارد.     د)همه موارد
 107.  کلید………….برای ایجاد یک فریم کلیدی خالی به کار می رود.
  الف)f5                   ب)f7           ج)f6                  د)f9
 108.  اگر پس از رسم یک شکل در فریم اول روی همان فریم راست کلیک نماییم و فرمان creat  motion tween, را ایجاد کنیم چه اتفاقی می افتد؟
  الف)فلش یک movie clip می سازد.                   ب)فلش یک انیمشن از نوع فریم به فریم می سازد.
  ج)فلش شکل را تبدیل به تصویر برداری می کند.       د)فلش شکل را تبدیل به تصویر گرافیکی می کند
 109.  انیمشن از نوع motion tween   فقط روی……….انجام می شود.
  الف)گروه ها               ب)سمبل ها                ج)فریم های کلیدی خالی                  د)اشکالها
 110.  برای چرخش شکل جهت عقربه های ساعت در پانل properties    از منوی rotate    کدام حالت را بر می گزینیم؟
  الف)cw         ب)Ccw                 ج)Auto                                      د)none
 111.  کدام گزینه در مورد لایه راهنما (add quide layer)صحیح می باشد؟
  الف)لایه راهنما در انیمشن نهایی نیز دیده خواهد شد
  ب)تعیین یک لایه مجزا برای انیمشن های دیگر.
  ج)لایه راهنما باعث افزایش حجم پروژه نهایی می شود
  د)تعیین مسیر از قبل تعیین شده برای حرکت انیمیشن ایجاد می شود.
 112.  با انخاب منوی ease   در پانل properties   وتعیین مقدار۱۰۰- در اولین فریم یک Motion Tween چه تغییری در انیمیشن ایجاد شده حاصل می شود؟
  الف)سرعت انیمیشن بالا می رود                         ب)در سرعت انیمیشن تاثیر دارد
  ج)انیمیشن در طول مسیر کند خواهد شد                 د)انمیشن در طول مسیر شتاب خواهد گرفت
 113.  بصورت پیش فرض در یک فیلم فلش چند فریم در هر ثانیه نمایش داده می شود؟
  الف)۱۲           ب)۱۵                        ج)۱۴                       د)۲۱
 114.  حرکت مستقل چند شکل مختلف در……………..امکان پذیر است؟
  الف)یک لایه            ب)لایه انتهایی
  ج)لایه بالایی               د)لایه های جداگانه
 115.  فریمی که  ابتدا یا انتهای یک حرکت را نمایش می دهد چه نام دارد؟
  الف)فریم اولیه            ب)فریم علامت دار              ج)فریم خالی               د)فریم کلیدی
 116.  فریم های میانی بین دو فریم اغازوپایان حرکت توسط گزینه………….بوجود می اید؟
  الف)motion tween             ب)animation             ج)transition                          د)۳dfade
 117.  بااستفاده ازچه گزینه ای می توان مسیری منحنی شکل برای حرکت یک شی تعریف کرد؟
  الف)motion guide              ب)rulers       ج)cirele motion                   د)grid
 118.  با کدام یک از کلید های میانبر زیر میتوان به ترسیم مورد نظر Shape hint اضافه کرد؟
  الف)ctrl+h             ب)shift+ctrl+h    ج)ctrl+t                           د)shift+ctrl+t
 119.  برای تبدیل متن به عناصر گرافیکی مستقل باید از دستورات…………………….استفاده کرد؟
  الف)convert to symbol            ب)trace bitmap    ج)breat apart                        د)ctrl+z
 120.  قابی که بین دو قاب کلیدی متوالی قرارمی گیرد و محتویات ان  از طریق میان یابی با flashایجاد میشود در اصطلاح ………………نامیده میشود؟
  الف)keyframe        ب)frame     ج)blank key frame                  د)blank frame
 121.  برای ایجاد یک انیمیشن میانی که در ان قرار است یک مربع به دایره تبدیل شود از کدام روش برای انیمیشن سازی استفاده کنیم؟
  الف)motion tweening                                ب)shap tweening
  ج)فریم به فریم                                               د)ایجاد این نوع انیمیشن امکان پذیر نیست
 122.  فرق اساسی ایجاد یک انیمیشن از نوع میانی tweeni با ایجاد یک انیمیشن با روش فریم به فریم در چیست؟
  الف)حجم فایل افزایش میابد                               ب)حجم فایل کاهش میابد
  ج)ایجاد انیمیشن میانی وقت گیر است                   د)کنترل کاربر روی تک تک فریم ها بیشتر است
 123.  منظور از دکمه onion skin   در خط time line چیست؟
  الف)ایجاد لایه جدید           ب)ایجاد لایه راهنما    ج)محتوای فریم های مجاور را در هم ادغام میکند
  د)محتوای فریم های مجاور را به صورت محو شده نمایش میدهد
 124.  درصورتی که بخواهیم شئ را به صورت مکررمورد استفاده قراردهیم بهتر است آن را در کدام قسمت یک از قسمت های زیر ذخیره سازی کنیم؟
  الف)Panel                ب)Layers                ج)Time Line         د)Liberery
 125.  مفهوم شکل میانی در فریم یک تا پنجاه چیست؟
  الف)در فریم اول شکل کامل است و در فریم پنجاه شکل کم رنگ می شود.
  ب)در فریم اول کامل ترسیم ناگهان ظاهر و تا فریم پنجاه ثابت می شود.
  ج)از فریم اول تا فریم پنجاه  رفته رفته به شکل نهایی تبدیل میشود.
  د)در فریم اول شکل مشاهده نمیشود و در فریم پنجاه ناگهان پر رنگ میشود.
 126.  درکدام انیمیشن به جای نمونه ها روی اجسام اصلی عملیات انجام می شود؟
  الف)Motion tween           ب)shape tween                      ج)classic tween                 د)onion skin
 127.  از این حالت برای ایجاد نقاشی متحرک استفاده شده و این اجازه را داده تا فریم های قبل و بعد را همزمان در صفحه طراحی مشاهده نماییم
  الف) Onion Skin        ب) Guide   ج)Motion Tweening               د) Shape Tweening
 128.  انتخاب کدامیک از موارد زیر جهت ایجاد انیمیشن برای تغییر از یک شکل به شکل دیگر بکار می رود؟
  الف)create motion tween                            ب)create shape tween
  ج)                               create classic tweenد)create bitmap tween
 129.  کدام نوع فریم میانی برای تبدیل یک شکل به شکل دیگر استفاده میشود ؟
  الف)shape tween    ب)convert shape                 ج)object properties                           د)style
 130.  برای ایجاد یک نقطه کنترلی روی شکل کدام گزینه را از زیر منوی shape را انتخاب می کنیم؟
  الف)convert line to fills       ب)advanced smooth           ج)add shape hint       د)optimize
 131.  کدام ابزار برای انتخاب گروهی فریم ها استفاده می شود؟
  الف)onion             ب)multiple frames    ج)modify onion          د)selection
 132.  یک لایه maskهمیشه…………….راmaskمیکند.
  الف)لایه بالایی         ب)لایه تیره           ج)لایه شفاف                د)لایه زیر
 133.  توسط این لایه می توان لایه های زیرین را پوشش داد و مانع از نمایش عناصر آنها شد.
  الف)Tween Layer           ب)Normal                   ج)Guide                    د)Mask
 134.  کدام یک از موارد زیردر موردلایه ماسک ولایه ماسک شده درست است؟
  الف)لایه ماسک شده به صورت زیرمجموعه لایه ماسک در آمده این یعنی این لایه تحت تاثیر  لایه بالایی قرار گرفته است
  ب)لایه ماسک ولایه ماسک شده به حالت غیر قابل ویرایش یا قفل شده در می آیند .
  ج)آیکن کنار نام لایه ها در لایه ماسک ولایه ماسک شده تغییر شکل می دهند
  د)هر سه مورد
 135.  اشکالی که به عنوان ماسک در این لایه قرار می گیرند……..و حتی ……..انها هیچ تاثیری در ماسک ندارد
  الف)رنگ دور خط-شکل عنصر                          ب)طیف رنگ-شکل عنصر
  ج)شکل عنصر-رنگ دور خط                             د)رنگ پر کننده-رنگ دور خط
 136.  لایه……….در حقیقت پوششی است که روی صفحه قرار گرفته باعث نمایش بخشی از عناصر موجوددر صفحه و مخفی شدن عناصر دیگری از صفحه می گردد
  الف) لایه راهنما           ب)لایه ماسک                        ج)لایه ماسک شده                             د)لایه معمولی
 137.  برای ذخیره کردن انیمیشن به صورت سمبل از کدام نوع سمبل استفاده می کنیم؟
  الف-Graphic             ب- Movie Clip            ج-Symbol                 د-Button
 138.  برای ایجاد یک دکمه نامرئی بایستی یک شی در ناحیه ……………ترسیم شده و سایر نواحی یک کلید خالی باشد
  الف)hit              ب)down              ج)over                   د)up
 139.  این وضعیت تعیین کننده زمانی است که نشانگر موس روی ان نیست؟(در ساخت کلید)
  الف)up   ب)over ج)down            د)hit
 140.  برای ساختن  یک سمبل از نوع فیلم نمایشی از کدام منو استفاده می کنیم؟
  الف-Insert                 ب-Edit      ج-Modify                  د-Window
 141.  کدام یک از موارد زیر جزء خط زمان سمبل نوع دکمه نمی باشد؟
  الف-Up         ب-Button             ج-Over                           د-Down
 142.  فریم Hitدر خط زمان سمبل نوع دکمه نشانگر …………می باشد؟
  الف-حالت عادی کلید                                         ب-اجرای فریم کلید
  ج-محدوده کلید                                                 د-تغییر شکل کلید با کلید کردن
 143.  برای ایجاد یک سمبل جدید از نوع دکمه کدام گزینه صحیح می باشد؟
  الف-Insert/Convert Symbol/Button             ب-Insert/Break Apart/Button
  ج-Modify/New Symbol/Button                   د-Insert/New Symbol/Button
 144.  دکمه های ایجاد شده شامل کدام حالات زیر است؟
  الف-    UpوDown                                       ب-Left وRight
  ج- Over وHit                                             د-گزینه الف و ج
 145.  چگونه یک شکل ترسیم شده را به دکمه  تبدیل میکنیم ؟
  الف)convert to symbol à button               ب) convert to symbol à action
  ج)insertànew symbol                      د)import symbol
 146.  کدام حالت یک دکمه شکل دکمه را هنگام قرارگیری ماوس روی ان نمایش میدهد؟
  الف)down              ب)up                        ج)over                        د)front
 147.  دکمه ای که فقط ناحیه ی hitان دارای شکل است چه نوع دکمه ای را به وجود می اورد؟
  الف)ثابت              ب)بدون متن                        ج)متحرک             د)نامرئی
 148.  برای ایجاد یک دکمه با جلوه صوتی ,وقتی مکان نما روی آن قرار می گیرد ,معمولا صدا را در حالت ………قرار می دهند؟
  الف-در حالت Hitقرار می دهند                           ب-در حالت DownوUp قرار می دهند
  ج-در حالت Overقرار می دهند                          د-در حالت Leftقرار می دهند
 149.  در صورتی که بخواهیم هنگامی که اشاره گر ماوس روی دکمه قرار می گیرد رنگ دکمه عوض شود در کدام یک از فریم های زیر رنگ دکمه را تغییر دهیم؟
  الف-Down              ب-Over                  د-Up                              د-Hit
 150.  برای فعال کردن حالت نمایش دکمه های ایجاد شده در Stageاز کدام ویژگی  زیر استفاده می کنید؟
  الف-از ویژگی
  Flash Player
  ب-از ویژگی Enable Simple Buttonااز منویControl
  ج-از ویژگی Buttonاز منویFile
  د-همه موارد
 151.  کدام یک از فرمت های زیر قابلimportبه محیط فلش نیست؟
  الف)jpg           ب)png                ج)doc                                                        د)psd
 152.  برای وارد کردن تصویر به محیط فلش کدام گزینه صحیح می باشد؟
  الف)از طریق فرمانopen                                ب)از طریق فرمانimport to library
  ج)از طریقclip board                                   د)هر سه مورد
 153.  کدامیک از فرمت های فایلی زیر قابلیت پخش در flash playerرادارد؟
  الف)۳gp                    ب)Avi       ج)flv                          د)mov
 154.  در پنجرهimportامکان وارد کردن متن با کدام یک از روش های زیر وجود دارد؟
  الف)متن قابل ویرایش   ب)متن تصویری           ج)متن برداری                       د)هرسه مورد
 155.  برای توقف و حذف یک فیلم بارگزاری شده از کدام دستور استفاده می شود؟
  الف)stop()       ب)stop movie                 ج)unhoadmovie                                         د)gotoAndstop
 156.  در صورتیکه بخواهیم در زمان انتشار فیلم (publish) ,فایل داری حجم کمتری باشد .کدام گزینه را انتخاب می کنیم؟
  الف)Debugging permitted           ب)password              ج)protect from import        د)compress movie
 157.  توسط کدام گزینه در پنیره  publish setting می توانیم شفافیت پنجره را کنترل نمائیم؟
  الف)window mode          ب)Quality                  ج)scale                         د)Dimensions
 158.  برای وارد کردن تصویر به کتاب خانه فلش کدام گزینه صحیح می باشد؟
  الف) از طریق فرمان Open                         ب)از طریق فرمان Inport to liberery
  ج)از طریق clip Board                              د)هر سه مورد
 159.  برای مشاهده ی یک فیلم فلش کدام گزینه صحیح است ؟
  الف)منوی controlگزینه ی test movie                     ب)منوی control گزینه ی test scence
  ج)منوی windowگزینه ی test movie                      د)منوی windowگزینه ی test scence
 160.  فیلم فلش را ایجاد و ذخیره کرده ایم پس از یکبار تست (test movie)فایل با کدام  پسوند ایجاد میشود؟
  الف)Swf                        ب)Fla                     ج)Tst                      د)Mov
 161.  کدام گزینه جهت ا نتشار فیلم  مناسب است ؟
  الف)File > publish           ب)view>publish        ج)Window > publish             د(Modify> publish
 162.  کدام نوع فایل فیلم فلش درصفحات وب به کار گرفته می شود؟
  الف)Fla     ب)Flv                       ج)Swf            د)projector
 163.  کدام گزینه صحیح است؟
  الف)در فلش  می توان صوتی ایجاد نمود
  ب)فلش فقط از فایل های صوتی با پسوند wav پشتیبانی میکند
  ج)در فلش میتوان فایل صوتی مورد نظر را مستقیما به فیلم اضافه نمود
  د)میتوان صدا را در هر لایه ای قرار داد
 164.  کدام حالت پخش صدا مخصوص صفحات وب است؟
  الف)stop                     ب)stream             ج)even                        د)srart
 165.  کدام تنظیم برای هم زمانی صوت و تصویر در فیلم فلش استفاده میشود؟
  الف)stop                 ب)event                   ج)start                  د)stream
 166.  کدام گزینه سبب میشود صدای به کار گرفته شده مرتبا تکرار میشود؟
  الف)repeat             ب)loop                     ج)play              د)not stop
 167.  توسط کدام گزینه از منوی فایل میتوان شکل , فیلم یا صوت و عکس را وارد کتابخانه نرم افزار فلش نمود؟
  الف)import  to stage            ب)import to library ج)import                             د)export
 168.  در پنجره خصوصیات صدا توسط کدام گزینه می توان حجم صدارا به تدریج کم و زیاد کرد ؟
  الف) Effect             ب)                  soundج)                            sync د)                  repeat
 169.  در پنجره خصوصیات فایل صوتی کدام ایتم نمایش داده نمی شود؟
  الف)محل قرارگیری فایل      ب)اندازه فایل                   ج)پسوند و نوع فایل            د)نرم افزار پخش فایل
 170.  کدام صدا برای پیاده سازی در صفحات وب مناسب نیست؟
  الف)stop           ب)stream                       ج)start              د)play
 171.  کدام روش فشرده سازی برای صوت های streaming وطولانی مناسب می باشد؟
  الف)adpcm                   ب)mp3    ج)raw                 د)speech
 172.  کدام روش فشرده سازی برای صداهای انسان بهینه سازی شده است؟
  الف)adpcm       ب)mp3              ج)raw                  د)speech
 173.  در پنجره خصوصیات صدا توسط کدام گزینه می توان حجم صدا را به تدریج کم یا زیاد کرد.
  الف)Effect                  ب)Sound             ج)Sync            د)Repeat
 174.  کدام جلوه صوتی برای انتقال تدریجی یک صدا از بلندگوی راست به چپ استفاده میشود؟
  الف)left channel             ب)right channel   ج)fade to left                 د)fade to right
 175.  کدام جلوه صوتی صدا از بلندگوی سمت چپ پخش شود؟
  الف)left channel             ب)right channel   ج)fade to left                   د)fade to right
 176.  برای کم کردن تدریجی صدا  از کدام جلوه صوتی  استفاده میشود؟
  الف)fade out                        ب)fade in    ج)fade to left                          د)fade to right
 177.  کدام تنظیم هماهنگ سازی  صدا به عنوان تنظیم پیش فرض میباشد؟
  الف)event                 ب)start                   ج)stop                                د)stream
 178.  در کدام تنظیم هماهنگ سازی صدا به طور کامل با timeline همزمان است؟
  الف)event                  ب)start       ج)stop                  د)stream
 179.  کدام تنظیم هماهنگ سازی صدا برای پخش در اینترنت مناسب می باشد؟
  الف)event                  ب)start      ج)stop                 د)stream
 180.  برای تکرار پخش صدای ۱۵ثانیه ای در ۱۵ دقیقه کدام گزینه صحیح است؟
  الف)عدد جلوی loopباید برابر ۱۵ باشد              ب) عدد جلوی repeatباید برابر ۱۵ باشد
  ج) عدد جلوی loopباید برابر۶۰ باشد                 د) عدد جلوی repeatباید برابر ۶۰ باشد
 181.  اگرa=5  باشدخروجی عبارت   a*=3  کدام گزینه است؟
  الف-۱۵              ب-۲                  ج-۱                                          د-۰
 182.  کدام نوع داده برای اعدادصحیح کوچک منفی مناسب است؟
  الف)int                   ب)uint                      ج)Boolean                              د)number
 183.  Comment چیست؟
  الف)توضیحات برای کدنویسی در اکشن اسکریپت                          ب)توضیحات برای فریم کلیدی
  ج)فایل متنی قابل اجرا                                            د)الف و ب
 184.  برای دسترسی به مشخصات اشیا در اکشن اسکریپت از کدام ویژگی پنجره خصوصیات استفاده می شود؟
  الف)istance name            ب)Movie clip              ج)Name                          د)Comment
 185.  کدام کادر Properties  برای نامگذاری نمونه ها می باشد؟
  الف)Name                ب)Movie Clip       ج)Instance Name                           د)Comment
 186.  کدامیک از موارد زیر درباره اصول کدنویسی در اکشن اسکریپت صحیح نیست؟
  الف)حساس بودن به حروف کوچک و بزرگ
  ب)نام کلاسها همیشه با حروف کوچک و بزرگ شروع می شوند
  ج)ثابتها به طور کامل با حروف بزرگ نوشته می شوند
  د)کلمات رزرو شده به رنگ خاکستری دیده می شوند
 187.  برای مشخص کردن اشیایی که درون یکدیگر قرارمیگیرند از علامت……..استفاده می کنیم؟
  الف)نقطه                     ب){}           ج)*                                  د):
 188.  کدام یک از عبارات زیر صحیح نیست؟
  الف)Var s1:string;         ب)Var s1:string=”hello”           ج)Var s1=”hello”;         د)s1=”hello”;
 189.  کدام گزینه برای نامگذاری یک متغییر درست نیست؟
  الف)$st                   ب)$۱۲                     ج)a-s                        د)and
 190.  کدام یک از دستورات زیر یک متغییر را معرفی میکند؟
  الف)Var clas:string;         ب) date  Var dd:date=new   ج)Var student:object;       د)Var clip1:movie clip
 191.  کدام یک از دستورات زیر یک کلاس جدید ایجاد میکند؟
  الف)Var clas:string;          ب)Var dd:date=new       ج)Var student:object;          د)Var clip1:movie clip
 192.  کدام یک ازدستورات زیر یک شی را معرفی میکند؟
  الف)Var clas:string;              ب)Var dd:date=new      ج)Var student:object;         د)Var lip1:movie clip
 193.  کدام دستور مختصات افقی New box رابراساس محل کلیک ماوس تغییر میدهد؟
  الف)New box.x=stage.mousex                 ب)New box.y=stage.mousey
  ج) New box.x=stage.x                             د)New box.x=stage.y
 194.  کدام متد برای رویدادماوس استفاده میشود؟
  الف)Event                          ب)mouse Event  ج)add Event listener                    د)Void
 195.  ازکلمه …………..برای زمانی استفاده میشود که نوع خروجی تابع مشخص نیست؟
  الف)Event                      ب)mouse Event               ج)add Event listener                د)Void
 196.  برای تعیین ارتفاع شی ازکدام ویژگی استفاده میشود؟
  الف)x          ب)y              ج)Height              د)Width
 197.  در اکشن اسکریپت به هرعنصر درون فلش …….. می گویند.
  الف)شی                    ب)کلاس                   ج)متد                              د)رویدادها
 198.  در اکشن اسکریپت به گروهی از اشیا ………. می گویند.
  الف)کلاس                          ب)رویداد          ج)متد                                              د)شی
 199.  مشخصه های اصلی کلاس کدام است؟
  الف)Peropertie (ویژگی)                        ب)متد                   ج)رویداد                             د)همه ی موارد
 200.  عمل کلیک یک ………… است
  الف)کلاس                 ب)رویداد                   ج)متد                                د)شی
 201.  عملیاتی که به صورت تابع نوشته می شوند و برای کنترل اشیا به کارمیروند ………. می گویند
  الف)کلاس                  ب)رویداد                  ج)متد                                د)شی
 202.  وقایعی هستند که شی می تواند نسبت به آنها واکنش نشان دهند را چه می گویند
  الف)کلاس                   ب)رویداد     ج)متد                             د)شی
 203. کدام نوع داده برای متغیرهای رشته ای مناسب است؟
  الف)string                 ب)uint                            ج)Boolean                       د)number
 204.  به جای استفاده  از دستورات if  تودر تو می توان از دستور ……. استفاده کرد ؟
  الف. For                    ب. Switch ….. case                    ج. While               د. For…. In
 205.  کدام یک از حلقه های زیر بر اساس تعداد ویزیگی شی مشخص شده تکراری می شود ؟
  الف.for                     ب. Do….. while               ج. While                         د. For… in
 206.  کدام یک از دستورات زیر برای حلقه ای که تعداد دفعات تکراری ان مشخص است به کار می رود ؟
  الف.  For                 ب. Do ….. while               ج. While                        د. For ….. in
 207. متغیر…..فقط در محدوده{ }قابل دسترسی است.
  الف)متغیرمحلی(local)                      ب)متغیرسراسری(global)
  ج)همه نوع متغیر                               د)متغیرفراگیر
 208.  کدام نوع داده برای اعداد صحیح بدون علامت مناسب است؟
  الف)int                     ب)uint                            ج)Boolean                   د)number
 209.  ثابت max-value  چه کاربردی دارد؟
  الف)برای پیدا کردن حد پایین متغیرهای عددی      ب)برای پیدا کردن حد بالای متغیرهای عددی
 210.  کدام یک از دستورات زیر صحیح است؟
  الف)mybutton.width:500;                            ب)my button width=500
  ج)my button width(500)                  د) my button width{500}
 211. اگر در فریم جاری,کدهای اکشن اسکریپت اضافه شود کدام علامت در فریم قرار می گیرد؟
  الف)S                               ب)a                        ج)H                  د)A
 212.  برای تعیین پهنای شی , از کدام ویژگی استفاده می شود؟
  الف)X        ب)Y                          ج)Height               د)Width
 213.  برای درج تابع Traceازکدام گزینه استفاده می شود؟
  الف)Ctrl+Esc       ب)Esc+T        ج)Esc+TR      د)Ctrl+TR
 214.  برای ارجاع به خط زمانی که کد در آن ظاهر شده است از کدام گزینه استفاده می شود؟
  الف)This       ب)Frame             ج)Tab                   د)Index
 215.  کدام متد آرگمان ورودی ندارد؟
  الف)Stop                  ب)Go To And Play           ج)Go To And Stop                  د )الف وج
 216.  کدام متد برای پخش قیلم  متوقف شده مورد استفاده قرار می گیرد؟
  الف)Next Frame              ب)Go To And Play     ج)Go To And Stop                     د)play
 217.  کدام متد برای پخش قیلم  خاص مورد استفاده قرار می گیرد؟
  الف)Next Frame               ب)Go To And Play   ج)Go To And Stop                     د)play
 218.  کدام اکشن زیر سبب پرش فیلم به فریم ۵۰ همان صحنه میشود؟
  الف)on (release) {gotoFrame(50);}                        ب)on (release) {frame=50)
  ج)on (release) {goto(50);}                                    د)gotoAndplay(50);
 219. به کار گیری کدام اکشن در یک دکمه سبب توقف نمایش فیلم میشود؟
  الف) stop()         ب)stopmovie();            ج) nextframe()                     د)stopfilm();
 220.  کدام Action باعث تغییر یک صحنه می شود.
  الف)Play( )            ب)Next Frame( )        ج) GotoAndPlay( )              د) GotoAndPlay(“scene 2”,1)
 221.  استفاده از کدام کلید سبب فراخوانی پنجره ی کد نویسی   Acttion Script می شود؟
  الف)F9                                            ب)F6                           ج)F7                  د)F8
  ۲۳۱- کدام دستور زیر برای انتقال هد به فریم۶۰ از صحنه “Main”  و توقف نمایش به کار مکی رود؟
  الف)go to And stop(60,”main”)                            ب) go to And play(60,”main”)
  ج) go to And stop(“main”, 60)                             د) go to And play(“main”,60)
 222.  منظوراز خاصیت   ymouse  کدام است ؟
  الف)این خاصیت مختصات x مکان نما بر حسب inch بر میگرداند
  ب) این خاصیت مختصات y مکان نما بر حسب پیکسل بر میگرداند
  ج) این خاصیت مختصات x مکان نما بر حسب پیکسل بر میگرداند
  د)  این خاصیت مختصات y مکان نما بر حسب inch بر میگرداند
 1. کلمات رزروشده در اکشن اسکریپت  در حالت پیش فرض با چه رنگی نمایش داده می شود ؟
  الف)سبز                        ب)خاکستری                         ج)آبی                         د)سیاه
 1.  برای تنظیم پارامترهای مولفه از کدام پنجره استفاده می شود؟
  الف) PROPERTIES                                       ب) COMPONENT INSPECTOR
  ج) COMPONENT ASSETS                         د) COMPONENT
 2. مولفه ای با نام نمونه BTN داریم.برای غیر فعال کردن آن در زمان اجراء از کدام  دستور استفاده می شود؟
  الف)  BTN.ENABLED=TRUE;                    ب)  BTN.ENABLED=FALSE;
  ج)  BTN.VISIBLE= TRUE;                          د)BTN. VISIBLE =FALSE;
 3.  برای دسترسی به رویداد های مولفه از کدام متد استفاده می شود؟
  الف)  ADD EVENTLISTENER             ب) CHANGE    ج)  MOUSEEVENT         د) EVENT
 4.  مهمترین پارامتر مولفه LIST کدام است؟
  الف) ALLOWMULTIPLESELECTIO      ب) VISIBLE    ج) ENABLED            د)          DATA PROVIDER
 5.  Component  نوعی ……….است.
  الف-movie clip                    ب-action script       ج-combo box                       د-color picker
 6.  برای نمایش داده ها به صورت جدولی از کدام مولفه استفاده می شود ؟
  الف-list                               ب-combo box      ج-data Grid                      د-slider
 7.  کدام مولفه در زمان اجرا قابل رویت نیست؟
  الف-uloder                                ب-title list     ج-slider                        د- color picker
 8.  در یک فرم ثبت نام چنانچه کاربر بخواهد جنسیت خودرا انتخاب نمایید استفاده از کدام کامپوزیت مناسب است؟
  الف)combo box                 ب) list box   ج  )push button                د)                         radio button
 9.  معمولا در فیلم های سنتی تعداد فریم های ثابت در یک ثانیه حرکت می کند ……..است.
  الف) در هر ثانیه ده فریم (۱۰fps)                     ب)در هر ثانیه ۱۳۶۵   (۱۰fps)
  ج) در هر ثانیه   ۲۴ (۲۴fps)                            د) در هر ثانیه ۱۰۰   (۱۰۰fps)
 10.  کلید……..برای ایجاد یک فریم کلیدی به کار می رود.
  الف)F5                      ب)F7                        ج)F6                         د)F9
 11.  با انتخاب منوی Ease   در پانل Perapertis و تعیین مقدار ۱۰۰ در اولین فریم یک Motion Tween  چه تغییری در انیمیشن ایجاد شده حاصل می شود؟
  الف)سرعت انیمیشن بالا می رود.                       ب) در سرعت انیمیشن  تاثیر دارد.
  ج)انیمیشن در طول مسیرکند خواهد شد.                 د) انیمیشن در طول مسیر شتاب خواهد گرفت.
 12.  در این نوع  مفصل بندی هر استخوان به یک استخوان دیگر متصل می شود.به استخوان اصلی که سایر استخوان ها تابع حرکت آن می باشد, چه می گویند؟
  الف)Linear                   ب)Parent                    ج)Child                  د) Sibling
 13.  میخواهیم دکمه ایجاد کنیم که با فشردن ان فرم ورود ااطلاعات ظاهر میشود (در بخش componts ) کدام گزینه درست است؟
  الف)push batton            ب) cammand    ج) button          د) check box
 14.  توسط کدام گزینه کامپوننت ها را مشاهده کرد؟
  الف) منوی viewگزینه library                 ب)منوی viewگزینه  componts
  ج) منوی windowگزینه library              د) منوی windowگزینه  compont
 15. توسط کدام گزینه می توان کد های نوشته شده را بررسی کرد؟
  الف)Show code hint        ب)auto format                         ج)spell                        د)check syntax
 16.  از کدام کادر محاوره ای action یک تابع را می توان فراخوانی کرد؟
  الف) actions                    ب) funtions                             ج)obgects                    د) call funtions
  ۲۶۴- هنگامی که ویژگی………… فعال شود میتوان خصوصیات دکمه ها مثل ناحیه کلیک و نواحی دیگر دکمه را مشاهده نمود؟
  الف)action             ب)controlàenable simple button   ج) button               د)registration
 17.  کامپونتlist box ایجاد کرده ایم میخواهیم این کامپونت را به combo box تغییر دهیم کدام گزینه صحیح است ؟
  الف)کامپونت جدید را به فرم درگ کرده
  ب)کامپونت list box را انتخاب و گزینه ی edit را بر میگزینیم
  ج)از کادر properties دکمه ی swap را انتخاب میکنیم
  د)از نوار ابزار conponentsموضوع جدید را به فرم درگ میکنیم
 18.  برای دسترسی به تنظیمات مولفه از کدام کلید ترکیبی استفاده می شود؟
  الف)F7             ب)Ctrl+F7                     ج)shift+f7                    د)Alt+F7
 19.  مولفه ای با نام BTM داریم برای پنهان کردن ان در زمان اجرا از کدام دستور استفاده می شود؟
  الف)btm.enabled=true;             ب) btm.enabled=true;    ج)btm.visible=trie;       د)btm.visible=false;