سوالات تئوری و تستی ویندوز

نمونه سوالات تئوری و تستی ویندوز فرهنگ و ارشاد اسلامی و فنی و حرفه ایی

تکراری بودن سوال به دلیل تکرار آن در آزمون های مختلف و اهمیت سوال می باشد.

 1. به نوار پایین صفحه دسک تاپ……. می گویند.
  *الف)نوار کار           ب)نوار ابزار                 ج)نوار آدرس                د)نوار عنوان
 2. منوی که با کلیک راست نمایش می یابد،چه نام دارد؟
  *الف)منوی میانبر ب)نوار منو                  ج)منوی فایل              د)زیر منو
 3. از کدام دکمه های کنترلی برای برگرداندن پنجره به وضعیت قبل استفاده می شود؟
  الف)Maximize            ب)Minimize                *ج)Restore                د)Close
 4. جهت باز کردن منوی start از طریق صفحه کلید از چه کلید هایی استفاده می شود؟
  الف)Alt + Tab             ب)Alt + Space              ج)Alt  + F4                *د)Ctrl +Esc
 5. کدام گزینه کامپیوتر را به حالت نیمه خاموش می برد و مصرف برق را به حداقل می رساند ؟
  الف)Turn off              ب)Restart                  *ج)Stand by                د)Log off
 6. جهت انتخاب همه فایل ها و پوشه های یک پنجره از کدام روش استفاده می شود؟
  الف) کلید هایAlt +A   *ب) کلید های Ctrl + A   ج)انتخاب گزینه Select All از منوی Edit         د) گزینه های ب و ج
 7. کدام نام فایل صحیح است؟
  *الف)txt          ب)test*.txt                  ج)test?.txt                   د)test>1.txt
 8. برای ارسال فایل ها و پوشه ها به درایو فلاپی ، کدام روش مناسب تر است؟
  الف)Copy , Paste          ب)Send To/my document                                ج)Cut , Paste          د)Refresh
 9. برای انتخاب آیکون های کنار هم از چه کلیدی استفاده می شود؟
  *الف)Shift                 ب) Alt                     ج)Ctrl                       د)Alt + Shift
 10. برای مشاهده جزئیاتی راجع به آیکونها نظیر اندازه ،تاریخ و … کدام گزینه از منوی view استفاده می شود؟
  الف)Icons                 ب)List                      *ج)Details                  د)Tiles
 11. برای حذف فایل ها و پوشه ها به طور کامل (بدون وارد شدن به سطل بازیافت) از گزینه…… استفاده می شود؟
  الف)Delete               *ب)Shift+ Delete           ج)Ctrl+ x                    د)shift
 12. انتخاب کدام گزینه در تنظیمات نوار وظیفه باعث مخفی شدن آن می شود؟
  *الف)Auto hide the taskbar ب)  Lock the taskbar    ج)show Quick Launch        د)Show the clock
 13. در پنجره ویژگیهای نوار کار چه موقع امکان جابجایی و تغییر اندازه نوار نخواهد بود؟
  *الف)در صورت فعال بودن گزینه Lock the taskbar ب) در صورت غیر فعال بودن گزینه Lock the taskbar
  ج)با فعال کردن گزینه Keep the taskbar on top of  other windows                  د) با فعال کردن گزینه Auto) hide the taskbar
 14. برای اینکه یک فایل اجرایی به هنگام راه اندازی ویندوز به طور خود کار اجرا شود میانبر آنرا کجا قرار میدهیم؟
  الف)Accessories            ب)All Program              ج)منوی Start               **ج)Startup
 15. جهت مشاهده پسوند فایل ها چه تنظیمی بایستی انجام گیرد؟
  الف) Hide extension for known file typesرا فعال نمود   *ب) Hide extension for known file typesرا غیر فعال نمود
  ج) folders  Show hidden files and را فعال نمود.         د) folders  do not Show hidden files and را غیر فعال نمود.
 16. برای ایجاد لیست علامت دار در برنامه pad Word باید از کدام گزینه استفاده نمود؟
  *الف)Bullets             ب)Font                      ج)Bold                      د)Underline
 17. پسوند فایل های پشتیبان ….. می باشد.
  الف)Zip                  ب)Rar                       ج)Bkf                       *د)Bak
 18. توسط کدام بر نامه می توان فایل ها و پوشه ها را فشرده نمود؟
  الف) Disk clean up        *ب)Winrar                  ج) Backup                  د)Restore
 19. به توانایی اجرا و بازکردن همزمان چند برنامه باهم ………………می گویند.
  الف)Task Manager  *ب)Multi Tasking             ج)Multi User                 د)Run Program
 20. برای انتخاب چند آیکون پراکنده در میز کار از دکمه های……………استفاده می شود.
  *الف)Ctrl+ Click          ب)Ctrl +Right Click         ج)Click+Shift               د)Shift +right Click
 21. کدام گزینه صحیح نیست؟
  الف) به قسمت راست نوار کار که شامل اطلاعات و آیکون هایی از قبیل ساعت سیستم و زبان سیستم است tray bar می گویند.
  ب) برای دسترسی سریع تر و راحت تر به برنامه ها از shortcut استفاده می شود.
  *ج) گزینه stand by کلیه  برنامه ها را بسته و کامپیوتر را خاموش می کند.
  د) گزینهlog off کلیه  برنامه های کاربر فعلی را می بندد و آماده  ورود کاربر بعدی می شود.
 22. یک بار فشردن و رها کردن دکمه سمت چپ ماوس را ……می گوییم .
  الف) right click             *ب) click                    ج)double click             د) drag
 23. جهت تصحیح اشتباهات و بازگشت به عقب از دکمه های ……………… استفاده می شود.
  الف) alt+ ctrl         ب) ctrl +u                   ج ) alt +tab                 *د) ctrl +z
 24. کدام نوار امکان دسترسی سریع به برنامه ها و پوشه ها و صفحات وب را فراهم می کند؟
  الف)toolbar                 ب)address bar               *ج)search bar               د)menu bar
 25. محل قرار گرفتن یک فایل یا پوشه کپی شده در…….می باشد.
  الف)حافظه اصلی            ب)Hard disk                *ج)Clipboard              د) Rom
 26. کدام یک از گزینه های زیر عمل برش را انجام می دهد؟
  الف)alt +v                 ب)alt +c                      ج)ctrl +c                     *د)ctrl +x
 27. با فشردن دکمه properties  روی درایو…….
  الف) میزان فضای پر و خالی درایو را مشاهده می نماییم.  *ب)خصوصیات فایلها و پوشه ها را به صورت گروهی تغییر می دهیم.
  ج) تعداد فایل ها و پوشه ها را مشاهده می نماییم.   د) زمان دسترسی به اطلاعات درایو را مشاهده می نماییم.
 28. دکمه معادل  f5معادل کدا م گزینه است؟
  الف) favorites              ب) undo                    ج) forward                  *د)refresh
 29. برای بستن پنجره فعال جاری از کدام کلید های ترکیبی استفاده می شود.
  الف) ctrl +a                 *ب) Alt+f4                 ج) shift+f10                     د) alt +tab
 30. لیست چه برنامه هایی در نوارtaskbar  ایجاد می شود؟
  الف)برنامه نصب شده در ویندوز.                       *ب)پوشه ها و برنامه های باز شده.
  ج)برنامه های مربوط به اینترنت و تنظیمات شبکه.   د) برنامه های مربوط به تنظیمات سیستم.
 31. برای نمایش لیست برنامه ها ی درحال اجرا وسوییچ بین آنها ازدکمه های……….استفاده می شود.
  *الف)alt+ tab               ب)alt+ f5                   ج)alt +spacebar             د)alt +enter
 32. برای مرتب بودن همیشگی آیکون ها  از کدام گزینه استفاده می شود؟
  الف)arrange icon           ب)sort by name             *ج)auto arrange                د)align to grid
 33. برای تنظیمات ویندوز از ………………….. استفاده می شود.
  الف)general                 *ب)control panel           ج)system                    د)help
 34. با انتخاب گزینهopen each folder in the same window   در سر برگ  General  از پنجره Folder option کدام کار انجام می گیرد؟
  الف) فایل های مخفی پوشه ها نشان داده می شوند.          ب) محتوای پوشه با آیکون آنها مشخص می شود.
  ج) محتوای هر پوشه در پنجره ی فعلی باز می شود.        *د) محتوای هر پوشه در پنجره ی مخصوص خود باز می شود.
 35. در مرتب سازی آیکون ها برای اینکه بر اساس نوع و محتوای آنها مرتب شوند از گزینه ………. را انتخاب می کنیم.
  الف) Size                   ب) Name                   ج) Modified                *د) Type
 36. حداقل وضوح تصویر صفحه نمایش برای مشاهده  مناسب صفحات وب و تصاویر گرافیکی …….پیکسل است.
  الف)  ۱۰۲۴* ۱۲۸۰     ب)   ۷۶۸*۱۰۲۴         *ج)۶۰۰*۸۰۰             د) ۱۲۰۰*۱۶۰۰
 37. وضوح تصویر صفحه نمایش و کیفیت بهتر آن به چه عواملی بستگی دارد؟
  الف) مادر برد               ب) مانیتور                  ج) کارت گرافیک         * د) ب و ج
 38. معادل دستور replace کدام یک از کلید ها است؟
  الف)ctrl +f                  *ب)ctrl+ h                   ج)ctrl+ x                    د)alt +h
 39. کدام یک از گزینه های زیر در ویندو ز امکان اجرای خودکار برنامه ها را هنگام راه اندازی سیستم فراهم کرده است.
  *الف)  پوشه ی start up   ب) Accessibility            ج) گزینه  Run  از منوی Start           د) shortcut  یک برنامه
 40. کدام گزینه در folder option   برای عدم نمایش فایل ها و پوشه های پنهان است.
  الف) show hidden files and folders                      ب) do not cache thumbnails
  ج) hide extensions for known file types                 *د) do not show  hidden files and folders
 41. نوار ………… در بالای هر پنجره نمایانگر نام برنامه در حال اجراست
  الف )منو *ب) عنوان                  ج) کنترل                   د) ابزار
 42. هر پنجره ای که باز می شود دکمه آن در کدام قسمت قرار می گیرد
  الف) Toolbar *ب) Task Manager        ج) Taskbar                  د  منوی Start
 43. فعال بودن گزینه ……………… باعث عدم جابجایی نوار وظیفه می گردد .
  الف) Lock the panel  *ب) Lock the taskbar         ج) Hide inactive icon      د ) Hide the taskbar
 44. کدام یک از روش های زیر سبب حذف فیزیکی اطلاعات می شود؟
  الف) صدور فرما نDelete *ب) Shift +Del                      ج) Ctrl +Del                           د) Alt +Del
 45. برای سوییچ بین برنامه های باز از چه کلیدهای استفاده می شود؟
  الف) Alt+F4 ب) Ctrl+ Tab                         *ج) Alt+ Tab                          د) Alt+Space
 46. با انتخاب کدامیک از دکمه های نوار منو می توان روش نمایش محتویات داخل پنجره را تعیین کرد؟
  *الف)View ب)File                      ج)Edit                       د)Tools
 47. کدام یک از پسوندهای زیر مربوط به فایل های غیر اجرایی است؟
  الف) EXE *ب) DAT                                ج) BAT                                   د) COM
 48. برای دسترسی سریع تر به پنجره جستجو از چه کلیدی استفاده می شود؟
  الف) F1                                  ب) F2                                     *ج) F3                                    د) F4
 49. برای جستجوی فایلهای حداکثر ۳ حرفی که حرف آخر آنها a می باشد از کدام معیار استفاده می شود؟
  *الف )a??.*              ب ) ???a.*                  ج ) ??a.?                    د)??a.*
 50. جهت محافظت از صفحه نمایش از گزینه …………………. استفاده می کنیم.
  الف) Properties       *ب) Screen Saver          ج) Customize               د) Themes
 51. به خاصیت اجرای خودکار CD های صوتی در رایانه ………………….گفته می شود.
  الف) Auto Run                      *ب) AutoPlay                        ج) Automate                          د) Auto Exit
 52. کاربرد گزینه Mute در پنجره Volume چیست؟
  *لف) قطع و وصل صدا ب) اجرای فایل صوتی     ج) تغییر توازن صدای بلندگو ها         د) تغییر نوع صدا
 53. برای ذخیره کردن مجدد یک فایل نقاشی با نام جدید از منوی Fileکدام گزینه را انتخاب می کنیم؟
  الف)Save ب)Open                     ج)New                       *د)Save as
 54. ضبط صدا توسط کدام گزینه امکان پذیر است؟
  الف) Speaker ب) Graphic Card                   *ج) Microphone                   د) Network Card
 55. برای چه عملیاتی از برنامه Sound Recorder استفاده می شود؟
  الف) پخش فایل های صوتی و ویدیویی                ب) پخش موسیقی و فیلم و رادیو از اینترنت
  ج) پخش فایل های wav و MID                        *د) ضبط، پخش و ویرایش فایل های Wav
 56.   با قرار دادن اشاره‌گر ماوس روی یک آیکون کادر راهنمای متن(مربوط به آیکون) نمایش داده می‌شود که در آن اطلاعاتی درباره عملکرد آیکون نوشته شده است ٬ به این کادر راهنما ……………….. می‌‌گویند.
  *الف) Tip                  ب) Tools                   ج) Assistant                 د) Help
 57. گزینه Hide Extensions For Known File Type  سبب می‌شود:
  الف) فایل‌ها و پوشه‌های پنهان نمایش داده شوند.            ب) فایل‌ها و پوشه‌های پنهان نمایش داده نشوند.
  ج) فایل‌ها و پوشه‌های سیستمی نمایش داده شوند.         * د) پسوند فایل‌های شناخته‌شده در ویندوز نمایش داده نشود.
 58. در کادر محاوره Folder Options  انتخاب گزینه ………………… سبب می‌شود هر پوشه در پنجره جداگانه باز شود.
  الف) Show Common Tasks In Folder                          *ب) Open Each Folder In Its Own Window
  ج) Open Each Folder In Same Window                 د) Double Click To Open An Item
 59. برای اینکه اطلاعات حذف شده در داخل Recycle Bin قرار نگیرد کلید……………..نگه می داریم؟
  *الف)Shift ب)Ctrl                      ج)Alt                        د)Ctrl + Shift
 60. برای اینکه یک آیکن میانبر از یک برنامه داشته باشیم ، روی آن کلیک راست کرده و گزینه …………… را انتخاب می کنیم .
  الف) Cut                ب) Copy                    *ج) Send To                د) هیچکدام
 61. معادل عمل Cut   از منوی  Edit  ترکیب کدام کلیدها می باشد ؟
  الف ) Alt + F4          *ب) Ctrl + X                ج) Ctrl + C                  د)Ctrl + Z
 62. برای تغییرنام فایل یا پوشه ها در ویندوز از کدام دکمه استفاده می شود ؟
  *الف) F2                   ب) F1                      ج)f12                        د) f4
 63. در چه مسیری برنامه های نقاشی و واژه پرداز وجود دارد
  *الف ) Start/All Programs /Accessories                  ب ) Start/All Programs /System Tools
  ج ) Start/All Programs /Accessories/Entertainment    د ) Start/All Programs /Games
 64. در برنامه Word Pad کدام گزینه برای ضخیم کردن متن بکار می رود
  الف ) Underline            ب ) Italic                   *ج ) Bold                   د) Fill
 65. برای مرتب سازی آیکن ها بر اساس پسوند از منوی میان بر ، کدام مورد را انتخاب می کنیم ؟
  الف) Name                 ب)  Date                    ج) Size                      *د) Type
 • با کدامیک از گزینه های زیر پنجره ها به حداقل می رسند؟
  الف) Cascade ب) Toolbars *ج) Show The Desktop     د) Tile Windows Horizontally
 1. برای سازماندهی فایلها بهتر است آنها را داخل ……………. قرار دهیم
  *الف ) Folder ب) My Document          ج) My Computer           د ) Desktop
 2. در پنجره  خصوصیات درایوها کدام قسمت ظرفیت فضای استفاده شده دیسک را نمایش می دهد
  الف)Free Space              ب) Capitally                *ج) Used Space             د) Type
 3. چگونه می توان توسط ماوس پنجره را جابجا نمود؟
  *الف) با کشیدن نوارعنوان پنجره ب) باکشیدن نوار منوی پنجره    ج) کوچک نمودن پنجره           د) بزرگ نمودن پنجره
 4. به دوبار فشردن سریع و پشت سرهم دکمه ماوس چه می گویند؟
  الف)Click ب)Left click                ج)Right click               *د)Double click
 5. در کدام قسمت از نوار وظیفه آیکون برنامه های ساکن در حافظه دیده می شود؟
  الف)System Tray *ب) Task Manager         ج)Start                      د)هیچکدام
 6. کدامیک از موارد زیر برای راه اندازی مجدد کامپیوتر بکار می رود؟
  الف)shut down *ب)Restart                  ج)Stand by                  د)Hibernate
 7. برای تعویض کاربر بعد از دکمه start کدامیک از گزینه های زیر را باید انتخاب کرد؟
  *الف)Log off ب)Turn off                  ج)Stand by                  د) Hibernate
 8. برای دسترسی به برنامه ماشین حساب کدامیک از مسیرهای زیر را باید انتخاب کنیم؟
  *الف)Start/All programs/calculator ب)Start/accessories/All programs/Calculator
  ج) Start/All program/Accessories/Calculator           د )هیچکدام
 9. Title bar به چه معناست؟
  الف)نوار مرورگر ب)نوار منو                  ج)نوار ابزار                  *د)نوار عنوان
 10. برای اینکه پنجره Maximizeشده را به اندازه قبلی برگردانیم کدام یک از موارد زیر را باید انتخاب کنیم؟
  الف)Minimize *ب)Restore                 ج)Close                     د)Toolbar
 11. کدامیک از نوارهای زیر مسیر پنجره را نمایش می دهد؟
  الف)نوار منو ب)نوارابزار                  *ج)نوار آدرس              د)نوار مرورگر
 12. برای مرتب کردن آیکونهای دسک تاپ بر حسب تاریخ کدامیک از زیر گزینه های Arrange Icons By را باید انتخاب کنیم؟
  الف)Name ب)Type                     ج)Size                       *د)Modified
 13. کدامیک از دکمه های زیراز سربرگScreen saverمحافظ انتخاب شده را به صورت پیش نمایش نشان می دهد؟
  الف)Wait *ب)Preview                 ج)Setting                    د)On Resume
 14. اسم یک فایل حداکثر از چند کاراکتر تشکیل شده است؟
  الف۲۵۰ *ب)۲۵۵                    ج)۱۵۰                      د)۸۰
 15. پسوند Txt برای چه نوع فایلی استفاده می شود؟
  الف)تصویری ب)صوتی                    *ج)متنی                    د)هیچکدام
 16. کلید F2برای چه کاری استفاده می شود؟
  الف)حذف پوشه یا فایل *ب)تغییرنام                ج)انتقال پوشه یا فایل      د)نوسازی
 17. در بررسی خصوصیات درایو کدام گزینه ظرفیت کل دیسک گردان را نمایش می دهد؟
  الف)Tipe ب)Used space               ج)Free space                *د)Capacity
 18. ترکیب کدام یک از کلیدهای زیر معادل گزینه cpoy می باشد؟
  *الف)Ctrl+c ب)Shift+x                   ج)Shift+z                    د)Alt+x
 19. برای ایجاد یک سند جدید از کدام یک از راههای زیر می توانیم استفاده کنیم؟
  الف)از منوی Fileگزیه Newرا انتخاب می کنیم. ب)دکمه Newاز نوار ابزار را کلیک می کنیم.
  ج)کلیدهای Ctrl+Nرا از صفحه کلید فشار می دهیم. *د)همه موارد
 20. برای ذخیره کردن سند از منوی Fileکدام گزینه را انتخاب می کنیم؟
  *الف)Save ب)Open                     ج)New                       د)Permission
 21. کدامیک از کلیدهای صفحه کلید معادل اجرای برنامهSearchمی باشد؟
  الف)F2 *ب)F3                      ج)F5                        د)F8
 22. کلید میانبر فرمان redo کدام است؟
  *الف)Ctrl+y ب)Shift+z                   ج)Alt+s                      د)Ctrl+s
 23. محل نمایش لیست اسناد و پرونده‌هایی است که به‌تازگی بازشده‌اند.
  الف)My Documents          ب) My Computer        *ج)My Recent Documents            د) Control Panel
 24. در منوی Start پوشه …………………………  شامل برنامه‌هایی برای پخش فایل‌های صوتی و ویدئویی می‌باشد.
  الف)Accessibility           *ب)Accessories             ج)Entertainments           د)System Tools
 25. نوار وضعیت معادل کدام گزینه زیر است؟
  الف) Title Bar           *ب) Status Bar             ج)Address Bar               د)Address Bar
 26. در کادر محاوره Task Bar And Start Menu روی دکمه Customize کلیک کرده و زبانه Advance را انتخاب می‌کنیم، اگر گزینه ___________ را انتخاب نماییم، در صورتیکه برنامه جدیدی روی کامپیوتر نصب شود تا زمانی که اجرا نشده، برنامه به‌صورت های‌لایت نمایش داده می‌شود.
  الف) Start Menu Items                                                        ب) Open Submenus When I Pause On Them
  ج)Start Menu Setting                                      *د)Highlight Newly Installed Application
 27. در کادر محاوره Customize Start Menu در قسمت Start Menu انتخاب گزینه _____ سبب می‌شود در منوی Start، Control Panel به‌صورت منو نمایش داده شود.
  الف)Control Panel Menu *  ب)Display As A Menu    ج)Display As A Link         د)Show Menu
 28. کدام گزینه روش مرتب‌کردن آیکونها براساس آخرین زمان تغییر بیان می‌کند؟
  *الف) Arrange Icons By →Modified                              ب) Arrange Icons By → Auto To Grid
  ج)       Arrange Icons By → Type                                        د) Arrange Icons By → Date
 29. کدامیک از اسامی زیر برای نامگذاری فایل‌ها و پوشه‌ها مجاز است؟
  الف)Txt                          ب)Co?.Com                           ج)Com.Txt                            *د)Txt.Txt
 30. منظور از Service Pack چیست؟
  الف)نرم افزاری است برای دسترسی به اینترنت      *ب)بسته ای است جهت بهبود و کار آئی نرم افزار
  ج)نرم افزاری است برای عیب یابی سیستم کامپیوتر                               د)بسته ای است جهت افزایش سرعت و کارآئی سخت افزار
 31. جهت درج تصویر پس زمینه در وسط صفحه Desk top از کدام گزینه موجود در Position استفاده می شود؟
  *الف)Center ب)Tile                      ج)Stretch                         د)Vertical
 32. جهت درج تصویر در پس زمینه بطوریکه کل صفحه نمایش را بپوشاند کدام گزینه زیر استفاده می شود؟
  الف) Center ب) Tile                      *ج) Stretch                  د) Vertical
 33. جهت درج تصویر پس زمینه در کنار هم از کدام گزینه زیر استفاده می شود؟
  الف)Center *ب) Tile                    ج) Stretch                   د) Vertical
 34. جهت تنظیمات محافظ بر روی نوع انتخاب شده برای صفحه نمایش کدامیک از گزینه های زیر استفاده می شود؟
  الف)Preview *ب)Setting                  ج)Position                  د)Password
 35. برای تعین مدت زمان فعال شدن محافظ صفحه نمایش از کدام گزینه زیر استفاده می شود؟
  الف) Setting ب) Preview                 ج) Power                    *د)Wait
 36. جهت تنظیم تاریخ و ساعت سیستم از کدام گزینه زیر استفاده می شود؟
  الف)Display           *ب)Date / Time             ج)Font                      د)User Account
 37. برای اینکه تنظیم تمام پوشه ها به حالت پیش فرض ویندوز برگردد از کادر محاوره ای Folder Option کدام گزینه را انتخاب می کنیم؟
  ا*لف)Reset All Folder ب)Like Current Folder     ج)Show All Files            د)Displayeach folder
 38. جهت مشاهده مشخصات سخت افزار سیستم از کدام گزینه زیر استفاده می شود؟
  *الف)System ب)Power Option            ج)Add Hardware            د)Administrative Tools
 39. برای ایجاد یک Account جدید کدام گزینه زیر استفاده می شود ؟
  الف)Change And Account *ب)Create a New Account ج)Change The Name      د)Change The Picture
 • با کدام گزینه در فرمان Keyboard می توان سرعت چشمک زن مکان نما را تنظیم نمود؟
  *الف)cursor blink Rate ب) Repeat Rate ج) Repeat Delay            د)Character Speed
 1. برای اضافه کردن یک زبان برای تایپ از کدام گزینه در Control Panel استفاده می شود ؟
  الف)System ب) Account                 ج)Speech                    *د)Regional And Settings Options
 2. با استفاده از کدام گزینه زیر می توان شکل اشاره گر ماوس را تغییر داد؟
  الف)Motion ب) Button                  *ج)Pointers                 د) General
 3. در کدام سربرگ (Tab) از پنجره Mouse Properties می توان تعیین کرد که حرکت ماوس سایه دار شود ؟
  الف) Button *ب) Pointers                ج)Pointer Option           د)Wheel
 4. برای تعیین موقعیت جاری ماوس توسط کلید CTRL از کدام سربرگ استفاده می شود ؟
  الف) Button ب) Pointers                 ج)Wheel                    *د) Pointer Option
 5. کدام سربرگ (Tab) طرحی از پیش آماده برای شنیدن صداهای مختلف از وقایع ویندوز می توان انتخاب نمود؟
  *الف)Sound ب)Audio                    ج)Voice                     د)Hard Ware
 6. برای نمایش کلیه سخت افزارهای صوتی نصب شده کدام گزینه استفاده می شود ؟
  *الف)Sound ب) Voice                    ج) Hard Ware               د)Volume
 7. برای قطع صدا در ویندوز کدام گزینه زیر را فعال می کنیم ؟
  الف)program Events ب)Sound Scheme           ج)Default Device           *د)Mute
 8. می خواهیم برنامه Microsoft Word در هنگام ورود به ویندوز بطور اتوماتیک اجرا شود میانبر را در کدام پوشه قرار می دهیم ؟
  الف)Command             *ب)Startup                 ج)My Document            د)DeskTop
 9. کدامیک از گزینه های زیر برای نمایش پنجره Help استفاده می شود؟
  الف)F2 ب)F3                       *ج) F1                      د)F5
 10. اطلاعات حذف شده در داخل Recycle Bin بتوانیم برگردانیم کدام گزینه استفاده می شود؟
  *الف)Restor ب)Empty                         ج)Delete                          د)Clear