سوالات تئوری و تستی طراحی بسته بندی

نمونه سوالات  تئوری و تستی طراحی بسته بندی فرهنگ و ارشاد اسلامی و فنی و حرفه ایی

تکراری بودن سوال به دلیل تکرار آن در آزمون های مختلف و اهمیت سوال می باشد.

 1. از محیط های مناسب برای طراحی بروشور برنامه …………..است.
  الف) Word ب) Corel draw  (کورل دراو)                   ج) Excel          د) Auto Cad (اتوکد)
 2. برای بزرگنمایی تصویر در فتوشاپ از چه گزینه ای استفاده می شود ؟
  الف) Zoom ب) Print                      ج) New            د) Open
 3. در دایره رنگ، سردترین رنگ کدام است ؟
  الف) سبز آبی ب) بنفش نارنجی              ج) آبی قرمز         د) زرد سبز
 4. برای ایجاد خطوط شطرنجی در یک صفحه از کدام گزینه استفاده می شود؟
  الف) Guide ب) Snap                      ج) Grid            د) موارد الف و ج
 5. کدام ابزار زیر برای ایجاد درخشندگی در لایه متن کاربرد دارد؟
  الف) Shadow             ب) Emboss                 ج) Bevel         د) Glow
 6. کاغذ را معمولاً بر چه اساسی نام گذاری می کنند؟
  الف) کارخانه سازنده ب) کشور سازنده               ج) نوع کاربرد       د) وزن
 7. در طراحی بسته­بندی رنگ­های مورد توجه کودکان کدام یک از موارد زیر است؟
  الف) رنگ­های پخته و ترکیب شده ب) رنگ­های زنده و خالص  ج) رنگ­های گرم   د) رنگ­های سرد
 8. کدام یک از اشکال زیر حجمی است؟
  الف) مربع، دایره ب) استوانه و هرم              ج) خط و نقطه     د) دایره، خط
 9. کدام یک از فرمت های زیر، فرمت استاندارد فایل گرافیکی تحت ویندوز می باشد؟
  الف) Gif ب) Bmp           ج) jpg                          د) PDF
 10. نام دیگر برچسب حروف چیست؟
  الف) ماکت ب) لتراست                     ج) صفحه آرایی                د) زیرچسب
 11. منظور از سه بعدی بودن حروف چیست ؟
  الف) ساده باشد. ب) ضخیم باشد.               ج) سایه دار باشد. د) نازک باشد.
 12. از برنامه های مناسب برای نورپردازی روی تصویر………………………می باشد.؟
  الف) Word ب) Corel draw           ج) Excel          د) Auto Cad (اتوکد)
 13. فضای مثبت رنگی به معنای ………….. است.
  الف) فضای خالی   ب) فضای پر                    ج) فضای عمق دار د) فضای کم عمق
 14. از کدام نرم­افزارها در طراحی بسته­بندی ، بیش­تر استفاده می­شود ؟
  الف) Photoshop ب) Corel Draw                       ج) Word          د) موارد الف و ب
 15. کدام گزینه از احجام هندسی نمی­باشد؟
  الف) هرم ب) مخروط ج) استوانه           د) چند ضلعی
 16. نرم افزار “Corel draw” چه کاربردی در طراحی بسته بندی دارد؟
  الف) برای تایپ متون است.             ب) برای حسابداری است.
  ج) برای ترسیمات هندسی است.                  د) برای نمایش فیلم است.
 17. کدام رنگ ها در بزرگ تر جلوه دادن بسته بندی مؤثر هستند؟
  الف) رنگ های تیره ب) رنگ های روشن                      ج) رنگ سیاه       د) رنگ های خاکستری
 18. طراحی بسته بندی شاخه­ای از رشته……………..است.
  الف) نقاشی ب) تصویرسازی                ج) ارتباط تصویری             د) خوشنویسی
 19. کدام گزینه از احجام هندسی نمی­باشد؟
  الف) هرم ب) مخروط ج) استوانه           د) چند ضلعی
 20. برای ایجاد خطوط شطرنجی در یک صفحه از کدام گزینه استفاده می شود؟
  الف) Guide            ب) Snap                      ج) Grid            د) موارد الف و ج
 21. انتخاب عکس یا تصویر سازی بستگی به ……………………………..دارد.
  الف) محتوای بسته ب) نوع چاپ ج) جنس            د) همه­ی موارد
 22. برای انتخاب محدوده چاپ از کدام گزینه استفاده می شود؟
  الف) Orientation            ب) Size                       ج) Souree       د) Print range
 23. علت ساخت بسته های مقوایی چیست ؟
  الف) سبک است ب) ارزان قیمت است          ج) گران است       د) موارد الف و ب
 24. کدام گزینه از عوامل مهم در طراحی فرم بسته می­باشد؟
  الف) محفوظ ماندن فرآورده در داخل بسته ب) سهولت جابجایی در انبار داری و حمل و نقل
  ج) زیبا بودن فرم بسته                                            د) همه­ی موارد
 25. فروش بیشتر از عوامل مؤثر کدام هنر زیر است ؟
  الف) صفحه آرایی ب) هنر معرق                   ج) هنر بسته بندی            د) هنرهای بافتنی
 26. استفاده از برچسب در بسته بندی به کدامیک از عوامل زیر بستگی دارد ؟
  الف) به طرز مصرف ب) زمان مصرف ج) نحوه نگهداری  د) همه ی موارد
 27. کدام یک از ابزارهای زیر متن را برجسته می کند؟
  الف) Drop Shadow ب) Emboss                ج) Overlay      د) Glow
 28. از کدام یک از ابزارهای زیر برای رسم مستطیل استفاده می شود؟
  الف) Polygon            ب) Ellipes                   ج) Rectangle              د) Square
 29. کدام یک از گزینه های زیر شیء را متقارن می کند؟
  الف) Skew            ب) Size                       ج) Scale          د) Mirror
 30. کدام یک از گزینه های زیر تمامی لایه ها را تبدیل به Background می کند؟
  الف) Flatten image            ب) Merge down         ج) Merge link د) Visible merge
 31. کدام ابزار زیر برای ایجاد درخشندگی در لایه متن کاربرد دارد؟
  الف) Shadow            ب) Emboss                 ج) Bevel         د) Glow
 32. در طراحی بسته بندی خطوط نقطه چین علامت چیست ؟
  الف) محل تا خوردن مقوا است ب) محل برخورد دو خط است          ج) فرضی است     د) خط منحنی
 33. کاغذ را معمولاً بر چه اساسی نام گذاری می کنند؟
  الف) کارخانه سازنده ب) کشور سازنده               ج) نوع کاربرد       د) وزن
 34. ابعاد کاغذ ” A4″ برابر است با…………… .
  الف) ۷/۲۹×۲۱             ب) ۲۱ × ۵/۱۲                ج) ۳۰ × ۲۱                   د) ۷/۲۹ × ۴۲
 35. به لحاظ انبارداری و توزیع صحیح، بهتر است شکل بسته بندی کالا به چه صورت باشد؟
  الف) هرم ب) استوانه ج) مکعب            د) چندوجهی
 36. نرم افزار Corel drawچه کاربردی در طراحی بسته بندی دارد؟
  الف) برای تایپ متون است.                          ب) برای حسابداری است.
  ج) برای ترسیمات هندسی است.                              د) برای نمایش فیلم است.
 37. استفاده از برچسب در بسته­بندی به کدام یک از عوامل زیر بستگی دارد؟
  الف) به طرز مصرف ب) زمان مصرف                ج) نحوه نگهداری  د) همه­ی موارد
 38. کاغذ را معمولاً بر چه اساسی نام­گذاری می­کنند ؟
  الف) کارخانه سازنده ب) کشور سازنده   ج) نوع کاربرد       د) وزن
 39. فروش بیشتر از عوامل مؤثر کدام هنر زیر است؟
  الف)صفحه آرایی ب) هنر معرق       ج) هنر بسته­بندی د) هنرهای بافتنی
 40. برای بزرگ نمایی تصویر در فتوشاپ از چه گزینه­ای استفاده می­شود.
  الف) Zoom       ب) Print    ج) New            د) Open
 41. از برنامه­های مناسب برای نورپردازی روی تصویر ……………… می­باشد .
  الف) Word            ب) Corel draw           ج) Excel          د) Auto Cad  (اتوکد)
 42. علت ساخت بسته­های مقوایی چیست؟
  الف) سبک است ب) ارزان قیمت است          ج) گران قیمت است                     د) موارد الف و ب
 43. در دایره رنگ ، سردترین رنگ کدام است ؟
  الف) سبز آبی ب) بنفش           ج) آبی سبز         د) زرد
 44. طراحی بسته­بندی شاخه­ای از رشته ………….. است .
  الف) نقاشی ب) تصویرسازی    ج) ارتباط تصویری د) خوشنویسی
 45. کدام رنگ­ها در بزرگ­تر جلوه دادن بسته­بندی مؤثر هستند ؟
  الف) رنگ­های تیره ب) رنگ­های روشن ج) رنگ سیاه       د) رنگ­های خاکستری
 46. به لحاظ انبارداری و توزیع صحیح، بهتر است شکل بسته­بندی کالا به چه صورت باشد ؟
  الف) هرم ب) استوانه ج) مکعب            د) چندوجهی
 47. در طراحی بسته بندی خطوط نقطه چین علامت چیست ؟
  الف) محل تا خوردن مقوا است. ب) محل برخورد دو خط است.                     ج) فرضی است.    د) خط منحنی
 48. نام دیگر برچسب حروف چیست؟
  الف) ماکت            ب) لتراست                     ج) صفحه­آرایی                 د) زیرچسب
 49. ابعاد کاغذ”A4″برابر است با ………….. .
  الف) ۷/۲۹×۲۱             ب) ۲۱×۵/۱۲                  ج) ۳۰×۲۱          د) ۷/۲۹×۴۲
 50. واژه RGB از ترکیب کدام رنگ­ها به دست می­آید؟
  الف) Blue و Green ب) Red, Blue  ج) Green, Red , Blue د) هیچ کدام
 51. از محیط­های مناسب برای طراحی بروشور برنامه ……………………… است .
  الف) Word ب) Corel draw ( کورل دراو )                  ج) Excel          د) Auto Cad ( اتو کد )
 52. منظور از سه بعدی بودن حروف چیست ؟
  الف) ساده باشد.             ب) ضخیم باشد.                           ج) سایه­دار باشد.               د) نازک باشد.
 53. کدام یک از اشکال زیر حجمی است ؟
  الف) مربع، دایره ب) استوانه، هرم                            ج) خط و نقطه     د) دایره، خط
 54. در طراحی بسته­بندی رنگ­های مورد توجه کودکان کدام یک از موارد زیر است؟
  الف) رنگ­های پخته و ترکیب شده ب) رنگ­های زنده و خالص  ج) رنگ­های گرم      د) رنگ­های سرد
 55. فضای مثبت رنگی به معنای ………………. است.
  الف) فضای خالی ب) فضای پر                    ج) فضای عمق­دار  د) فضای کم عمق
 56. از محیط های مناسب برای طراحی بروشور برنامه …………..است.
  الف) Word ب) Corel draw  (کورل دراو)                   ج) Excel          د) Auto Cad (اتوکد)
 57. برای بزرگنمایی تصویر در فتوشاپ از چه گزینه ای استفاده می شود ؟
  الف) Zoom ب) Print                      ج) New            د) Open
 58. در دایره رنگ، سردترین رنگ کدام است ؟
  الف) سبز آبی ب) بنفش نارنجی              ج) آبی قرمز         د) زرد سبز
 59. برای ایجاد خطوط شطرنجی در یک صفحه از کدام گزینه استفاده می شود؟
  الف) Guide ب) Snap                      ج) Grid            د) موارد الف و ج
 60. کدام ابزار زیر برای ایجاد درخشندگی در لایه متن کاربرد دارد؟
  الف) Shadow          ب) Emboss                 ج) Bevel         د) Glow
 61. کاغذ را معمولاً بر چه اساسی نام گذاری می کنند؟
  الف) کارخانه سازنده ب) کشور سازنده               ج) نوع کاربرد       د) وزن
 62. در طراحی بسته­بندی رنگ­های مورد توجه کودکان کدام یک از موارد زیر است؟
  الف) رنگ­های پخته و ترکیب شده ب) رنگ­های زنده و خالص  ج) رنگ­های گرم    د) رنگ­های سرد
 63. کدام یک از اشکال زیر حجمی است؟
  الف) مربع، دایره ب) استوانه و هرم              ج) خط و نقطه     د) دایره، خط
 64. کدام یک از فرمت های زیر، فرمت استاندارد فایل گرافیکی تحت ویندوز می باشد؟
  الف) Gif ب) Bmp                       ج) jpg                          د) PDF
 65. نام دیگر برچسب حروف چیست؟
  الف) ماکت ب) لتراست                     ج) صفحه آرایی                د) زیرچسب
 66. منظور از سه بعدی بودن حروف چیست ؟
  الف) ساده باشد.             ب) ضخیم باشد.               ج) سایه دار باشد. د) نازک باشد.
 67. از برنامه های مناسب برای نورپردازی روی تصویر………………………می باشد.؟
  الف) Word ب) Corel draw                       ج) Excel          د) Auto Cad (اتوکد)
 68. فضای مثبت رنگی به معنای ………….. است.
  الف) فضای خالی   ب) فضای پر                    ج) فضای عمق دار د) فضای کم عمق
 69. از کدام نرم­افزارها در طراحی بسته­بندی ، بیش­تر استفاده می­شود ؟
  الف) Photoshop ب) Corel Draw                       ج) Word          د) موارد الف و ب
 70. کدام گزینه از احجام هندسی نمی­باشد؟
  الف) هرم ب) مخروط             ج) استوانه           د) چند ضلعی
 71. نرم افزار Corel drawچه کاربردی در طراحی بسته بندی دارد؟
 72. الف) برای تایپ متون است.                         ب) برای حسابداری است.
  ج) برای ترسیمات هندسی است.                  د) برای نمایش فیلم است.
 73. استفاده از برچسب در بسته­بندی به کدام یک از عوامل زیر بستگی دارد؟
  الف) به طرز مصرف ب) زمان مصرف    ج) نحوه نگهداری  د) همه­ی موارد
 74. کاغذ را معمولاً بر چه اساسی نام­گذاری می­کنند ؟
  الف) کارخانه سازنده ب) کشور سازنده   ج) نوع کاربرد       د) وزن
 75. فروش بیشتر از عوامل مؤثر کدام هنر زیر است؟
  الف)صفحه آرایی ب) هنر معرق       ج) هنر بسته­بندی د) هنرهای بافتنی
 76. برای بزرگ نمایی تصویر در فتوشاپ از چه گزینه­ای استفاده می­شود.
  الف) Zoom       ب) Print    ج) New            د) Open
 77. از برنامه­های مناسب برای نورپردازی روی تصویر ……………… می­باشد .
  الف) Word            ب) Corel draw           ج) Excel          د) Auto Cad  (اتوکد)
 78. علت ساخت بسته­های مقوایی چیست؟
  الف) سبک است ب) ارزان قیمت است          ج) گران قیمت است                     د) موارد الف و ب
 79. در دایره رنگ ، سردترین رنگ کدام است ؟
  الف) سبز آبی ب) بنفش           ج) آبی سبز         د) زرد
 80. طراحی بسته­بندی شاخه­ای از رشته ………….. است .
  الف) نقاشی ب) تصویرسازی    ج) ارتباط تصویری د) خوشنویسی
 81. کدام رنگ­ها در بزرگ­تر جلوه دادن بسته­بندی مؤثر هستند ؟
  الف) رنگ­های تیره ب) رنگ­های روشن ج) رنگ سیاه       د) رنگ­های خاکستری
 82. به لحاظ انبارداری و توزیع صحیح، بهتر است شکل بسته­بندی کالا به چه صورت باشد ؟
  الف) هرم ب) استوانه          ج) مکعب            د) چندوجهی
 83. در طراحی بسته بندی خطوط نقطه چین علامت چیست ؟
  الف) محل تا خوردن مقوا است.         ب) محل برخورد دو خط است.         ج) فرضی است.                د) خط منحنی
 84. نام دیگر برچسب حروف چیست؟
  الف) ماکت                      ب) لتراست                     ج) صفحه­آرایی     د) زیرچسب
 85. ابعاد کاغذ”A4″برابر است با ………….. .
  الف) ۷/۲۹×۲۱     ب) ۲۱×۵/۱۲                  ج) ۳۰×۲۱          د) ۷/۲۹×۴۲
 86. واژه RGB از ترکیب کدام رنگ­ها به دست می­آید؟
  الف) Blue و Green       ب) Red, Blue              ج) Green, Red , Blue د) هیچ کدام
 87. از محیط­های مناسب برای طراحی بروشور برنامه ……………………… است .
  الف) Word        ب) Corel draw ( کورل دراو )                  ج) Excel          د) Auto Cad ( اتو کد )
 88. منظور از سه بعدی بودن حروف چیست ؟
  الف) ساده باشد.                ب) ضخیم باشد.               ج) سایه­دار باشد.               د) نازک باشد.
 89. کدام یک از اشکال زیر حجمی است ؟
  الف) مربع، دایره    ب) استوانه، هرم                ج) خط و نقطه                 د) دایره، خط
 90. در طراحی بسته­بندی رنگ­های مورد توجه کودکان کدام یک از موارد زیر است؟
  الف) رنگ­های پخته و ترکیب شده     ب) رنگ­های زنده و خالص    ج) رنگ­های گرم    د) رنگ­های سرد
 91. فضای مثبت رنگی به معنای ………………. است.
  الف) فضای خالی   ب) فضای پر        ج) فضای عمق­دار  د) فضای کم عمق
 92. نرم افزار “Corel draw” چه کاربردی در طراحی بسته بندی دارد؟
  الف) برای تایپ متون است.                          ب) برای حسابداری است.
  ج) برای ترسیمات هندسی است.                              د) برای نمایش فیلم است.
 93. کدام رنگ ها در بزرگ تر جلوه دادن بسته بندی مؤثر هستند؟
  الف) رنگ های تیره            ب) رنگ های روشن          ج) رنگ سیاه       د) رنگ های خاکستری
 94. طراحی بسته بندی شاخه­ای از رشته……………..است.
  الف) نقاشی         ب) تصویرسازی                ج) ارتباط تصویری             د) خوشنویسی
 95. کدام گزینه از احجام هندسی نمی­باشد؟
  الف) هرم ب) مخروط                      ج) استوانه           د) چند ضلعی
 96. برای ایجاد خطوط شطرنجی در یک صفحه از کدام گزینه استفاده می شود؟
  الف) Guide                  ب) Snap                      ج) Grid            د) موارد الف و ج
 97. انتخاب عکس یا تصویر سازی بستگی به ……………………………..دارد.
  الف) محتوای بسته ب) نوع چاپ                   ج) جنس            د) همه­ی موارد
 98. برای انتخاب محدوده چاپ از کدام گزینه استفاده می شود؟
  الف) Orientation                    ب) Size                       ج) Souree       د) Print range
 99. علت ساخت بسته های مقوایی چیست ؟
  الف) سبک است    ب) ارزان قیمت است          ج) گران است       د) موارد الف و ب
 100. کدام گزینه از عوامل مهم در طراحی فرم بسته می­باشد؟
  الف) محفوظ ماندن فرآورده در داخل بسته        ب) سهولت جابجایی در انبار داری و حمل و نقل
  ج) زیبا بودن فرم بسته                                            د) همه­ی موارد
 101. فروش بیشتر از عوامل مؤثر کدام هنر زیر است ؟
  الف) صفحه آرایی                          ب) هنر معرق       ج) هنر بسته بندی            د) هنرهای بافتنی
 102. استفاده از برچسب در بسته بندی به کدامیک از عوامل زیر بستگی دارد ؟
  الف) به طرز مصرف             ب) زمان مصرف                ج) نحوه نگهدارید) همه ی موارد
 103. کدام یک از ابزارهای زیر متن را برجسته می کند؟
  الف) Drop Shadow                 ب) Emboss                 ج) Overlay      د) Glow
 104. از کدام یک از ابزارهای زیر برای رسم مستطیل استفاده می شود؟
  الف) Polygon              ب) Ellipes                   ج) Rectangle              د) Square
 105. کدام یک از گزینه های زیر شیء را متقارن می کند؟
  الف) Skew                   ب) Size                       ج) Scale          د) Mirror
 106. کدام یک از گزینه های زیر تمامی لایه ها را تبدیل به Background می کند؟
 107. الف) Flatten image                 ب) Merge down         ج) Merge link د) Visible merge
 108. نرم افزار “Corel draw” چه کاربردی در طراحی بسته بندی دارد؟
  الف) برای تایپ متون است.              ب) برای حسابداری است.
  ج) برای ترسیمات هندسی است.                  د) برای نمایش فیلم است.
 109. کدام رنگ ها در بزرگ تر جلوه دادن بسته بندی مؤثر هستند؟
  الف) رنگ های تیره            ب) رنگ های روشن          ج) رنگ سیاه       د) رنگ های خاکستری
 110. طراحی بسته بندی شاخه­ای از رشته……………..است.
  الف) نقاشی         ب) تصویرسازی                ج) ارتباط تصویری             د) خوشنویسی
 111. کدام گزینه از احجام هندسی نمی­باشد؟
  الف) هرم ب) مخروط                      ج) استوانه           د) چند ضلعی
 112. برای ایجاد خطوط شطرنجی در یک صفحه از کدام گزینه استفاده می شود؟
  الف) Guide                  ب) Snap                      ج) Grid            د) موارد الف و ج
 113. انتخاب عکس یا تصویر سازی بستگی به ……………………………..دارد.
  الف) محتوای بسته ب) نوع چاپ                   ج) جنس            د) همه­ی موارد
 114. برای انتخاب محدوده چاپ از کدام گزینه استفاده می شود؟
  الف) Orientation                    ب) Size                       ج) Souree       د) Print range
 115. علت ساخت بسته های مقوایی چیست ؟
  الف) سبک است                ب) ارزان قیمت است          ج) گران است       د) موارد الف و ب
 116. کدام گزینه از عوامل مهم در طراحی فرم بسته می­باشد؟
  الف) محفوظ ماندن فرآورده در داخل بسته                    ب) سهولت جابجایی در انبار داری و حمل و نقل
  ج) زیبا بودن فرم بسته                                                        د) همه­ی موارد
 117. فروش بیشتر از عوامل مؤثر کدام هنر زیر است ؟
  لف) صفحه آرایی                           ب) هنر معرق       ج) هنر بسته بندی            د) هنرهای بافتنی
 118. استفاده از برچسب در بسته بندی به کدامیک از عوامل زیر بستگی دارد ؟
  الف) به طرز مصرف             ب) زمان مصرف                ج) نحوه نگهداری  د) همه ی موارد
 119. کدام یک از ابزارهای زیر متن را برجسته می کند؟
  الف) Drop Shadow                 ب) Emboss                 ج) Overlay                  د) Glow
 120. از کدام یک از ابزارهای زیر برای رسم مستطیل استفاده می شود؟
  الف) Polygon              ب) Ellipes                   ج) Rectangle              د) Square
 121. کدام یک از گزینه های زیر شیء را متقارن می کند؟
  الف) Skew                   ب) Size                       ج) Scale          د) Mirror
 122. کدام یک از گزینه های زیر تمامی لایه ها را تبدیل به Background می کند؟
  الف) Flatten image                 ب) Merge down   ج) Merge link                  د) Visible merge
 123. کدام ابزار زیر برای ایجاد درخشندگی در لایه متن کاربرد دارد؟
  الف) Shadow               ب) Emboss                 ج) Bevel         د) Glow
 124. در طراحی بسته بندی خطوط نقطه چین علامت چیست ؟
  الف) محل تا خوردن مقوا است          ب) محل برخورد دو خط است          ج) فرضی است     د) خط منحنی
 125. کاغذ را معمولاً بر چه اساسی نام گذاری می کنند؟
  الف) کارخانه سازنده           ب) کشور سازنده               ج) نوع کاربرد       د) وزن
 126. ابعاد کاغذ ” A4″ برابر است با…………… .
  الف) ۷/۲۹×۲۱     ب) ۲۱ × ۵/۱۲                ج) ۳۰ × ۲۱                   د) ۷/۲۹ × ۴۲
 127. به لحاظ انبارداری و توزیع صحیح، بهتر است شکل بسته بندی کالا به چه صورت باشد؟
  الف) هرم ب) استوانه                      ج) مکعب            د) چندوجهی
 128. از محیط های مناسب برای طراحی بروشور برنامه …………..است.
  الف) Word        ب) Corel draw  (کورل دراو)                   ج) Excel          د) Auto Cad (اتوکد)
 129. برای بزرگنمایی تصویر در فتوشاپ از چه گزینه ای استفاده می شود ؟
  الف) Zoom       ب) Print                      ج) New            د) Open
 130. در دایره رنگ، سردترین رنگ کدام است ؟
  الف) سبز آبی       ب) بنفش نارنجی              ج) آبی قرمز         د) زرد سبز
 131. برای ایجاد خطوط شطرنجی در یک صفحه از کدام گزینه استفاده می شود؟
  الف) Guide       ب) Snap                      ج) Grid            د) موارد الف و ج
 132. کدام ابزار زیر برای ایجاد درخشندگی در لایه متن کاربرد دارد؟
  الف) Shadow    ب) Emboss                 ج) Bevel         د) Glow
 133. کاغذ را معمولاً بر چه اساسی نام گذاری می کنند؟
  الف) کارخانه سازنده           ب) کشور سازنده               ج) نوع کاربرد       د) وزن
 134. در طراحی بسته­بندی رنگ­های مورد توجه کودکان کدام یک از موارد زیر است؟
  الف) رنگ­های پخته و ترکیب شده     ب) رنگ­های زنده و خالص  ج) رنگ­های گرم               د) رنگ­های سرد
 135. کدام یک از اشکال زیر حجمی است؟
  الف) مربع، دایره    ب) استوانه و هرم              ج) خط و نقطه                 د) دایره، خط
 136. کدام یک از فرمت های زیر، فرمت استاندارد فایل گرافیکی تحت ویندوز می باشد؟
  الف) Gif            ب) Bmp                       ج) jpg              د) PDF
 137. نام دیگر برچسب حروف چیست؟
  الف) ماکت           ب) لتراست                     ج) صفحه آرایی                د) زیرچسب
 138. منظور از سه بعدی بودن حروف چیست ؟
  الف) ساده باشد.                ب) ضخیم باشد.               ج) سایه دار باشد. د) نازک باشد.
 139. از برنامه های مناسب برای نورپردازی روی تصویر………………………می باشد.؟
  الف) Word        ب) Corel draw                       ج) Excel          د) Auto Cad (اتوکد)
 140.  فضای مثبت رنگی به معنای ………….. است.
  الف) فضای خالی   ب) فضای پر                    ج) فضای عمق دار د) فضای کم عمق
 141. از کدام نرم­افزارها در طراحی بسته­بندی ، بیش­تر استفاده می­شود ؟
  الف) Photoshop           ب) Corel Draw                       ج) Word          د) موارد الف و ب
 142. کدام گزینه از احجام هندسی نمی­باشد؟
  الف) هرم ب) مخروط                      ج) استوانه           د) چند ضلعی
 143. فروش بیشتر، از عوامل مؤثر کدام هنر زیر است ؟
  الف) صفحه آرایی  ب) هنر معرق                   ج) هنر بسته بندی            د) هنرهای بافتنی
 144. کدام یک از ابزارهای زیر متن را برجسته می کند؟
  الف) Drop Shadow                 ب) Emboss                 ج) Overlay      د) Glow
 145. کدام یک از گزینه های زیر تمامی لایه ها را تبدیل به Background می کند؟
  الف) Flatten image                 ب) Merge down         ج) Merge link د) Visible merge
 146. در طراحی بسته بندی خطوط نقطه چین علامت چیست ؟
  الف) محل تا خوردن مقوا است          ب) محل برخورد دو خط است          ج) فرضی است     د) خط منحنی
 147. کدام گزینه از عوامل مهم در طراحی فرم بسته می­باشد؟
  الف) محفوظ ماندن فرآورده در داخل بسته ب) سهولت جابجایی در انبار داری و حمل و نقل
  ج) زیبا بودن فرم بسته                                       د) همه­ی موارد