رزومه اساتید

ردیف عکس نام و نام خانوادگی تخصص
۱ علی پنجی پور علی پنجی پور تار و سه تار
۲ سعید-صفری سعید صفری آواز و فنون صدا سازی
۳ محمدرضا-قاهری محمدرضا قاهری گیتار
۴ پریسا-حبیب-الهی پریسا حبیب الهی سنتور
۵ جابر صداقت میوزماسل
۶ ارغوان آرمان فر تار و سه تار
۷ فردوس-کاوسی فردوس کاووسی دف
۸ حمیدرضا فودازپور حمیدرضا فودازپور دف
۹ سپیده سفیدگران سپیده سفید گران پیانو
۱۰ جواد-ایوبیان جواد ایوبیان ویولن
۱۱ بیتا حاجی صادقیان آواز و فنون صدا سازی
۱۲ سعید رفیعیان سعید رفیعیان تنبک
۱۳ شیوا-واحدی شیوا واحدی تنبک
۱۴ داوود شفیعی نی
۱۵ زهرا-صادقی زهرا صادقی کمانچه و موسیقی کودکان
۱۶ محبوبه سورانی محبوبه سورانی ویولن
۱۷ مرضیه عباسی ویولن
۱۸ فاطمه سهیلی عکاسی – تصویربرداری – رتوش و تدوین
۱۹ الهام شهریاری عمومی و تخصصی کامپیوتر
 ۲۰ سمیه طالب  
 ۲۱ شکوه صادقی  
 ۲۲ مریم امینی  
 ۲۳ محمد یزدانی  
۲۴ امیر قیطاسی امیر قیطاسی بازیگری و تئاتر
۲۵ مائده شجاعی فن بیان و گویندگی و مجریگری
۲۶ یلدا نوریان یلدا نوریان  بازیگری و تئاتر
 ۲۷ سعید طالبیان   
 ۲۸ نوشین غیور  
 ۲۹ مظفر صالحی  
 ۳۰ ایمان-همتیها ایمان همتی ها   
 ۳۱ امیر خیر الهی  
 ۳۲ فرهاد نیک زاد  
 ۳۳ سپیده سفیدگران  
 ۳۴ زهره-فلاحیان زهره فلاحیان  
 ۳۵ امیرحسین بیگی  
 ۳۶ ملیکا-مشکل-گشا ملیکا مشکل گشا  
 ۳۷ پردیس استادی