برگزاری جشنواره

 

جشنواره فیلم و عکس موبایلی هم آوا با موضوع سد معبر

موسسه فرهنگی هنری فرهنگ سازان معاصر/سازمان رفاهی تفریحی شهرداری نجف آباد جشنواره فیلم و عکس موبایلی آوا با موضوع سد معبرشهرداری شهرستان نجف آباد با همکاری موسسه فرهنگ سازان معاصر اقدام به برگزاری نخستین جشنواره عکس و فیلم موبایلی فرهنگ شهروندی با نام هم آوا با موضوع سد معبر نموده است .

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………….

 

 جشنواره فیلم کوتاه پندار نقره ایی

موسسه فرهنگی هنری فرهنگ سازان معاصر  با استعانت از حضرت حق و همیاری و کمک هنرمندان و هنر دوستان جشنواره فیلم کوتاه پندارنقره ایی را برگزار نموده است و در آن به نقد فیلم های برتر سینما پرداخته است که می توانید آن را پیگیری و مشاهده نمایید.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………….