استاندارد دروس رشته های کار و دانش اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی

رشته ها و مهارت های کار و دانش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

دوره های ذکر شده شامل مهارت های لازم برای دیپلم رشته های کار و دانش می باشد که موسسه فرهنگی هنری فرهنگ سازان معاصر می تواند دوره های گرافیک رایانه ایی، تصویر برداری و عکاسی دیجیتال و در دوره های موسیقی رشته های نوازندگی ساز ایرانی و نوازندگی ساز جهانی و آواز ایرانی را به صورت جامع ثبت نام نماید. مابقی دوره های و مهارت ها را می تواند به صورت آزمون های ادواری ثبت نام نماید که کلاس های آن به صورت حضوری و غیر حضوری برگزار خواهد شد. هزینه ها و تعرفه های مهارت های دیپلم توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی هر سال تعیین می شود که بر اساس همان به صورت اقساطی و چک در یافت خواهد شد.

 

دیپلم گرافیک رایانه ایی
دیپلم گرافیک رایانه ایی

دیپلم تصویر برداری
دیپلم تصویربرداری
عکاسی دیجیتالدیپلم عکاسی دیجیتال دیپلم طراحی صفحات وبدیپلم طراحی و توسعه صفحات وب
دیپلم صفحه ارایی

دیپلم صفحه آرایی

دیپلم تصویر سازی کامپیوتری

دیپلم تصویر سازی و جلوه های ویژه رایانه ایی

دیپلم تولید چند رسانه ای

 دیپلم تولید محتوای الکترونیکی 

دیپلم طراحی بسته بندی

 دیپلم طراحی بسته بندی

دیپلم نوازندگی ساز ایرانیدیپلم نوازندگی ساز ایرانی دیپلم نوازندگی ساز جهانیدیپلم نوازندگی ساز جهانی

دیپلم آواز ایرانی
دیپلم آواز ایرانی
دیپلم ساز سازی(سنتور و سه تار)

دیپلم ساز سازی(سنتور و سه تار)

دیپلم ساز سازی(سنتور و ساز ضربی)
دیپلم ساز سازی(سنتور و ساز ضربی)

دیپلم آواز جهانی
دیپلم آواز جهانی

 دیپلم ساز سازی(سنتور و سه تار)دیپلم ساز سازی(سه تار و ساز ضربی)

دیپلم کاشی سازی هفت رنگ 

دیپلم کاشی سازی هفت رنگ 

دیپلم تذهیب و تشعیر

دیپلم  تذهیب و تشعیر

دیپلم طراحی طلا و جواهرات

 دیپلم طراحی طلا و جواهر 

دیپلم چاپ دستی

دیپلم چاپ دستی

دیپلم مدیریت خانواده

دیپلم مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده 

دیپلم سفالگری

 دیپلم سفالگری 

دیپلم قلم زنی

دیپلم قلمزنی

دیپلم نگارگریدیپلم نگارگری

دیپلم چهره سازی

دیپلم چهره سازی

دیپلم کاغذ سازی

 دیپلم کاغذ سازی

دیپلم منبت کاری

دیپلم منبت کاری

دیپلم هنرمعرق کاری

دیپلم هنری معرق کاری

دیپلم خاتم کاری

دیپلم خاتم کاری 

دیپلم هنری آینه کاری

دیپلم هنرآینه کاری

دیپلم تراش و تزنین شیشه و کریستال

دیپلم تراش و تزنین شیشه و کریستال

دیپلم دستیاری طراحی لبای (دوخت با ترمیم و تزئینات)

دستیاری طراحی لبای (دوخت با ترمیم و تزئینات)

 دیپلم دستیاری طراحی لباس (دوخت و ترمیم)

 دیپلم دستیاری طراحی لباس (دوخت و ترمیم)