استاندارد تدوین و میکس رایانه ایی

فهرست توانایی ها: تدوین و میکس رایانه ای 

توانایی رعایت اصول ایمنی و بهداشتی در حین انجام کار

 توانایی آماده سازی سخت افزار و نصب نرم افزارهای مورد نیاز در تدوین و میکس

توانایی بازبینی فیلم های برداشت شده و تهیه تایم کد براساس شات لیست 

توانایی انتقال و ذخیره سازی فیلم های برداشت شده در رایانه براساس تایم کدCapture) گرفتن)

 به توانایی تنظیم و آماده سازی نرم افزار تدوین و میکس رایانه ای 

توانایی عنوان بندی و ساخت تیتراژ ابتدا و انتها

توانایی تدوین فیلم های برداشت شده

توانایی میکس صدا و صداگذاری روی فیلم 

توانایی ایجاد جلوه های ویژه در صدا و تصویر در حین تدوین و میکس 

توانایی بازبینی (Preview) و اصلاح و ویرایش نهایی فیلم در حال تدوین 

 توانایی پردازش و تحویل نهایی فیلم تدوین شده Render) یا عملیات رندو

توانایی ذخیره سازی فیلم با فرمت های مختلف در رایانه

 توانایی خروجی گرفتن از فیلم تدوین شده در قالب کاست (Type) و لوح فشرده ( DVD 

, CD )