آزمون آنلاین طراحی گرافیک سیاه و سفید فصل ششم

آزمون آنلاین ، سامانه ای است که اجازه می دهد هنر آموزان بتوانند در آزمونه ای آزمایشی به صورت آنلاین و از طریق اینترنت شرکت نمایند. هنر آموزان می توانند بر اساس علاقه مندی های خود در آزمون های گوناگون از پیش تعریف شده در سیستم شرکت نمایند.

آزمون آنلاین

طراحی گرافیک سیاه و سفید فصل ششم

برای شرکت در آزمون های آزمایشی موسسه فرهنگی هنری فرهنگ سازان معاصر می توانید یک آزمون را شروع کرده و خود را برای آزمون های اصلی آماده کنید . این آزمون ها صرفا جهت آماده شدن آزمون دهنده و شناختن نقاط ضعف و قوت او طراحی شده است. این آزمون از درس گرافیگ سیاه و سفید فصل ششم می باشد .