آزمون آنلاین طراحی گرافیک سیاه و سفید فصل یازدهم

آزمون آنلاین ، سامانه ای است که اجازه می دهد هنر آموزان بتوانند در آزمون های آزمایشی به صورت آنلاین و از طریق اینترنت شرکت نمایند. هنر آموزان می توانند بر اساس علاقه مندی های خود در آزمون های گوناگون از پیش تعریف شده در سیستم شرکت نمایند.آزمون آنلاین

طراحی گرافیک سیاه و سفید فصل یازدهم

برای شرکت در آزمون های آزمایشی موسسه فرهنگی هنری فرهنگ سازان معاصر می توانید یک آزمون را شروع کرده و خود را برای آزمون های اصلی آماده کنید . این آزمون ها صرفا جهت آماده شدن آزمون دهنده و شناختن نقاط ضعف و قوت او طراحی شده است. این آزمون از درس گرافیگ سیاه و سفید فصل یازدهم می باشد .