همکاران موسسه

لیست همکاران ، مدرسان ، مشاورین موسسه فرهنگی هنری فرهنگ سازان معاصر

ردیف  نام و نام خانوادگی سمت مدرک  رشته گرایش
 ۱ آقای شریعتی مدیر موسسه فرهنگ سازان معاصر  دکترا زبان و ادبیات فارسی
۲ خانم شکرانه مدیر مرکز مشاوره شکیبا دکترا روانشناسی بالینی
 ۳ خانم طالب  مدیر مسئول هفته نامه دیباگران  کارشناسی کامپیوتر نرم افزار
 ۴ خانم شهریاری امور روزنامه نصف جهان  کارشناسی

 کامپیوتر

نرم افزار
 ۵ خانم گنجی امور دفتری و فضا مجازی  کارشناسی

 روان شناسی

 ۶ آقای قیطاسی مربی بازیگری کارشناسی تربیت بدنی
 ۷ خانم نوریان مربی بازیگری کارشناسی حسابداری
 ۸ خانم شهریاری مربی کامپیوتر  کارشناسی  کامپیوتر

 نرم افزار

۹ خانم خاکی مربی گرافیک و تدوین کارشناسی

تصویر برداری

 ۱۰ آقای پور اژدری مربی تصویربرداری کارشناسی ارشد ارتباطات
 ۱۱ خانم خلیلیان مرب بازیگری کارشناسی

 هنرهای نمایشی

 ۱۲ آقای شفیعی مربی عکاسی کارشناسی عمران
 ۱۳ آقای عباسپور  مربی عکاسی  کارشناسی

مکانیک

۱۴ آقای پنجی پور مربی تار و سه تار کارشناسی ارشد موسیقی
 ۱۵ آقای صفری مربی اواز کارشناسی ارشد

ادبیات

۱۶  آقای مختاری مربی ویلن کارشناسی
 ۱۷ آقای قاهری مربی گیتار کارشناسی

 ۱۸ آقای فودازپور  مربی دف  کارشناسی
۱۹ آقای رفیعیان  مربی تنبک  کارشناسی

 ۲۰ خانم پیراسته مربی تنبک و دف  کارشناسی
 ۲۱  خانم حبیب الهی  مربی سنتور  کارشناسی

موسیقی

 ۲۲  خانم صادقی  مربی اُرف  کارشناسی موسیقی
 ۲۳ آقای مصطفایی  مشاوره خانوداه  کارشناسی ارشد

 ۲۴ اقای جمشیدیان
مشاوره در زمینه اضطراب، افسردگی و….
 کارشناسی ارشد  روان شناسی
 ۲۵  آقای عظیمی مشاوره کودک دکترا

 ۲۶ خانم نصیران   مشاوره خانوداه  کارشناسی ارشد
۲۷  خانم سلیمانی  مشاوره خانوداه  کارشناسی ارشد

۲۸ خانم شریفیانا مشاوره تحصیلی کارشناسی ارشد
۲۹ خانم کاظمی  مشاوره کودک کارشناسی ارشد

۳۰ خانم داوری   مشاوره خانوداه کارشناسی ارشد
۳۱ خانم صادقی   مشاوره خانوداه کارشناسی ارشد

روانشناسی بالینی

 ۳۲ خانم امینی اکادمی معماری کارشناسی معماری
 ۳۳ حمید میر عباسی معاونت پژوهشی فوق لیسانس

جامعه شناسی

 مطالعات جوان

 ۳۴  حمید کاظمی معاونت تولید فیلم دکترا روان شناسی
 ۳۵ مسعود عابدینی  معاونت اموزشگاه ها  کارشناس ارشد

 ادیان

۳۶ محسن فرهمند معاونت چاپ و نشر  کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی
 ۳۷ افشین خاکی معاونت بازرگانی و تبلیغات  فوق لیسانس

 علوم اجتماعی

 ۳۹ سعید صالحی  معاونت کارشناسی ارشد مدیریت
 ۴۰ محسن میثمی مدیر داخلی کارشناسی ارشد

کامپیوتر

 ۴۱ سعید صالحی  معاونت کارشناسی ارشد مدیریت

 

در خانواده موسسه فرهنگی هنری فرهنگ سازان معاصر جایی برای شما هست.