همکاران موسسه

لیست همکاران ، مدرسان ، مشاورین موسسه فرهنگی هنری فرهنگ سازان معاصر

ردیف  نام و نام خانوادگی سمت مدرک  رشته گرایش
۱ آقای احمد شریعتی مدیر موسسه فرهنگ سازان معاصر  دکترا زبان و ادبیات فارسی
۲ خانم الهام شکرانه مدیر مرکز مشاوره شکیبا دکترا روانشناسی بالینی
۳ خانم سمیه طالب  مدیر مسئول هفته نامه دیباگران  کارشناسی کامپیوتر نرم افزار
۴ خانم الهام شهریاری امور روزنامه نصف جهان  کارشناسی

 کامپیوتر

نرم افزار
۵ آقای عبدالرضا اناری مربی بازیگری کارشناسی

کارگردانی سینما

۶ آقای امیر قیطاسی مربی بازیگری کارشناسی تربیت بدنی
۷ خانم یلدا نوریان مربی بازیگری کارشناسی حسابداری
۸ خانم بهار بهارلویی مربی بازیگری کارشناسی
۹ خانم مائده شجاعی مربی فن بیان و مجریگری کارشناسی
۱۰ خانم الهام شهریاری مربی کامپیوتر  کارشناسی  کامپیوتر

 نرم افزار

۱۱ خانم مریم خاکی مربی گرافیک و تدوین کارشناسی

تصویر برداری

۱۲ آقای اکبر پور اژدری مربی تصویربرداری کارشناسی ارشد ارتباطات
۱۳ خانم فاطمه سهیلی مربی گرافیک رایانه ایی کارشناسی

گرافیک

۱۴ آقای سعید شفیعی مربی عکاسی کارشناسی عمران
۱۵ آقای عادل عباسپور  مربی عکاسی  کارشناسی

مکانیک

۱۶ آقای پنجی پور مربی تار و سه تار کارشناسی ارشد موسیقی
۱۷ آقای سعید صفری مربی آواز سنتی کارشناسی ارشد

ادبیات

۱۸  آقای جواد ایوبیان مربی ویلن کارشناسی رادیولوژی
۱۹ آقای محمدرضا  قاهری مربی گیتار کارشناسی

حسابداری

۲۰ آقای حمید رضا فودازپور  مربی دف  کارشناسی
۲۱ آقای سعید رفیعیان  مربی تنبک  کارشناسی

مهندسی مکانیک

۲۲ خانم شیوا واحدی مربی تنبک و دف  کارشناسی علوم تربیتی
۲۳  خانم پریسا حبیب الهی  مربی سنتور  کارشناسی

موسیقی

۲۴  خانم زهرا صادقی  مربی اُرف  کارشناسی موسیقی
۲۵ خانم محبوبه سورانی مربی ویولون کارشناسی حقوق

۲۶ خانم زهره فلاحیان مربی کودکان کارشناسی
۲۷ خانم بیتا حاجی صادقیان مربی آواز بانوان کارشناسی روان شناسی

۲۸ خانم پردیس استادی مربی گیتار کارشناسی
۲۹ آقای محمدرضا شکرالهی مربی گیتار کارشناسی

۳۰ آقای امیر خیرالهی مربی سنتور کارشناسی
۳۱ خانم فردوس کاوسی مربی دف کارشناسی جغرافیا

۳۲ آقای فرهاد نیک زاد مربی ارگ کارشناسی
۳۳ آقای سعید طالبیان مربی آواز پاپ کارشناسی

۳۴ آقای داود شفیعی مربی نی کارشناسی موسیقی
۳۵ خانم ارغوان آرمان فر مربی تار و سه تار کارشناسی موسیقی

۳۶ خانم سپیده سفیدگران مربی پیانو کارشناسی روان شناسی
۳۷ آقای امیر بیگی مربی کمانچه کارشناسی موسیقی

۳۸ اقای جمشیدیان
مشاوره در زمینه اضطراب، افسردگی و….
 کارشناسی ارشد  روان شناسی
۳۹  آقای عظیمی مشاوره کودک دکترا

۴۰ خانم بتول نصیران   مشاوره خانوداه  کارشناسی ارشد
۴۱  خانم بتول سلیمانی  مشاوره خانوداه  کارشناسی ارشد

۴۲ خانم شریفیانا مشاوره تحصیلی کارشناسی ارشد
۴۳ خانم اکرم کاظمی  مشاوره کودک کارشناسی ارشد

۴۴ خانم عظیمه  داوری   مشاوره خانوداه کارشناسی ارشد
۴۵ خانم صادقی   مشاوره خانوداه کارشناسی ارشد

روانشناسی بالینی

۴۶ خانم مریم امینی اکادمی معماری کارشناسی معماری
۴۷ آقای حمید میر عباسی معاونت پژوهشی فوق لیسانس

جامعه شناسی

 مطالعات جوان

۴۸ آقای  حمید کاظمی معاونت تولید فیلم دکترا روان شناسی
۴۹ آقای مسعود عابدینی  معاونت اموزشگاه ها  کارشناس ارشد

 ادیان

۵۰ آقای محسن فرهمند معاونت چاپ و نشر  کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی
۵۱ آقای افشین خاکی معاونت بازرگانی و تبلیغات  فوق لیسانس

 علوم اجتماعی

۵۲ آقای سعید صالحی  معاونت کارشناسی ارشد مدیریت
۵۳ آقای محسن میثمی مدیر داخلی کارشناسی ارشد

کامپیوتر

۵۴ آقای سعید صالحی  معاونت کارشناسی ارشد مدیریت
۵۵ آقای حامد بهلول مسئول سینما سیار کارشناسی

صنایع دستی

 

در خانواده موسسه فرهنگی هنری فرهنگ سازان معاصر جایی برای شما هست.