نشریات چاپی

هفته نامه ایی مخصوص شهرستان نجف آباد هفته نامه ایی که با هزاران امید و آرزو و توسط جمعی از جوانان تحصیل کرده و سرشار از انرژی مثبت قرار است هرهفته مهمان لحظه های شما باشد.علیرغم تمام مشکلاتی که پیش روی مطبوعات است و به خصوص مشکلات اقتصادی که تقریبا گریبان گیر اکثر دستگاه های فرهنگی است، تنها امیدی چون چراغ درخشانی در دل این عزیزان می درخشد و آن ها را وا داشته بدون هرگونه چشم داشتی قلم بدست گیرند و بنویسند کمک و همیاری در ساختن شهرمان نجف آباد بود.

شهری که شایستگی و پتانسیل های آن خیلی زیاد است و شان و جایگاه آن علیرغم بزرگان بی شماری که در حوزه های مختلف پروریده حتی اکنون جز سرآمدان و گردانندگان دستگاههای مختلف اعم از اقتصادی و سیاسی و… هستند و از بدو انقلاب تاکنون خود را تاثیر گذار نشان داده اند، اما متاسفانه شهرستان نتوانسته است به جایگاه واقعی خود دست یابد. در مجموع آنچه به عنوان پیش فرض های انتشار این نشریه به عنوان مرام نامه بین اعضای آن رد وبدل شده است اینست که :
۱-این نشریه بدور از هرگونه دسته بندی های سیاسی و قرار گرفتن در آن در پی اینست که رسالت خود را به عنوان حلقه واسط بین شهروندان و مسوولین به خوبی ایفا کند و مطالبات مردم را به گوش مسوولین برساند تا آنها بتوانند به نحو احسن ایفای نقش نمایند و مسوولین هم بتوانند عملکرد خود را در دوران تصدی به گوش شهروندان برسانند.

۲-به دنبال وحدت و همیاری شهروندان است و حتی تضوع قومیت ها در این شهرستان را به عنوان یک پتانسیل قوی در پیشبرد و ارتقا شهرستان می بیند وبه نجف آباد می اندیشیم شایسته و لایق شهروندان آن « به نجف آباد بزرگ».

۳-تمام سرمایه و بضاعت ما همکاری و همیاری شما مردم عزیز و مهربان شهرستان نجف آباد است. آمده ایم که چون آئینه انعکاس درخواست و حقوق شما وعملکرد مسوولین باشیم و آماده ایم اشکالات و نقص هایی که در نشریه می بینید به ما بگویید و حتما بدنبال رفع آن خواهیم رفت.

دیباگران نجف آباد شماره دهم

دیباگران نجف آباد نسخه دهم

چهار شنبه هجدهم مرداد ماه ۱۳۹۶


دیباگران نجف آباد شماره نهم

دیباگران نجف آباد نسخه نهم

پنج شنبه پنجم مرداد ماه ۱۳۹۶

دیباگران نجف آباد شماره هشتم

 دیباگران نجف آباد نسخه هشتم

دوشنبه هجدهم اردیبهشت ماه ۱۳۹۶


 

دیباگران نجف آباد شماره هفتم

 دیباگران نجف آباد نسخه هفتم

دوشنبه چهارم اردیبهشت ماه ۱۳۹۶


 دیباگران نجف آباد شماره ششم

دیباگران نجف آباد نسخه ششم

دوشنبه بیست و سوم اسفند ماه ۱۳۹۵


دیباگران نجف آباد شماره پنجم

دیباگران نجف آباد نسخه پنجم

چهارشنبه بیست و هفتم بهمن ماه ۱۳۹۵


 

دیباگران نجف آباد نسخه چهارم

پنچ شنبه شانزدهم دی ماه ۱۳۹۵


 

دیباگران نجف آباد نسخه سوم

شنبه بیست و نهم آبان ماه ۱۳۹۵


 

دیباگران نجف آباد نسخه دوم

چهار شنبه بیست و هشتم مهرماه ۱۳۹۵


 دیباگران نجف آباد نسخه چاپی شماره یکم

دیباگران نجف آباد نسخه یکم

سه شنبه بیست و سوم شهریور ماه ۱۳۹۵


 

  

مقالات مقالات