نتایج آزمون جامع شهریور ماه ۱۳۹۷

نوشته شده در ۱ مهر ۱۳۹۷ / توسط فرهنگ سازان معاصر

 

 

 

 ردیف  کد ملی

نمره نظری تایپ

نمره عملی تایپ

نمره نظری

گرافیک

نمره عملی

گرافیک

 ۱ ۰۶۵۱۸۱۹۴۶۶ ۱۶
 ۲ ۱۱۲۹۳۴۰۰۹۰ ۱۷ ۱۵
 ۳ ۱۰۹۲۳۳۳۳۳۹ ۷
 ۴ ۱۹۰۰۱۱۱۸۲۹ ۱۶
 ۵ ۱۰۸۰۰۴۶۱۸۶ ۱۱
 ۶ ۴۶۲۳۰۹۲۵۷۷ ۱۴ ۱۰ ۷ ۱۰
 ۷ ۱۰۸۰۴۸۸۹۸۷ ۱۷ ۲۰ ۱۸ ۲۰
 ۸ ۱۰۹۲۱۷۶۶۶۷ ۱۶ ۱۸

 

 

 

 

 

 کد ملی

نمره نظری تایپ

نمره عملی تایپ

نمره نظری

تصویربرداری

نمره عملی

تصویربرداری

نمره نظری

تدوین

نمره عملی

تدوین

۱ ۱۰۸۰۳۰۹۸۸۸ ۱۵ ۲۰ ۱ ۱۷ ۱۷ ۱۹
۲ ۱۱۴۱۹۵۲۱۱۴ ۱۱ ۱۹ ۱۴ ۱۵

 

 

 

 کد ملی

نمره نظری تایپ

نمره عملی تایپ

نمره نظری

عکاسی

نمره عملی

عکاسی

نمره نظری

روتوش

نمره عملی

روتوش

۱ ۱۰۹۲۱۸۹۶۸۸ ۱۴ ۲۰ ۱۳ ۸ ۱۱ ۱۸
۲ ۱۲۹۲۸۱۶۶۹۴ ۱۸

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *