نتایج آزمون جامع دی ماه ۱۳۹۷

نوشته شده در ۱۵ بهمن ۱۳۹۷ / توسط فرهنگ سازان معاصر
کد ملی نمره گرافیک سیاه و سفید تئوری نمره گرافیک سیاه و سفید رنگی نمره تئوری گرافیک رنگی نمره تئوری کاربری نمره تئوری کاربر نمره عمکلی کاربر نمره آزمون تکراری
۵۹۲۹۴۶۸۳۲۱ ۱۳ ۱۷ ۱۲ ۲۰ ۱۵ ۸
۱۰۸۰۵۵۲۳۴۰ ۱۴ ۱۷ ۱۰ ۱۸ ۱۲ ۷
۵۷۵۰۰۵۴۰۱۲ ۱۵ ۱۲ ۱۵ ۱۷ ۱۲ ۸
۱۰۸۰۳۵۶۲۵۸ ۱۲ ۱۵ ۱۳ ۱۸ ۱۵ ۱۵
۱۲۷۲۲۴۳۴۰۰ ۱۸ ۱۴ ۱۴ ۱۸ ۱۸ ۸
۱۰۹۱۴۱۵۳۸۲ ۱۵ ۱۸ ۱۴ ۱۸ ۱۵ ۱۶
۱۰۸۰۵۵۴۱۱۴ ۱۶ ۱۸ ۱۷ ۱۵ ۱۳ ۱۶
۱۰۸۰۵۱۷۲۸۶ ۱۶ ۱۸ ۱۵ ۱۷ ۱۵ ۱۴
۱۰۸۰۲۸۶۵۰۰ ۱۸ ۱۵ ۱۵ ۱۸ ۱۸ ۱۹
۱۰۹۱۱۶۱۴۴۵ ۱۶ ۱۹ ۱۲ ۲۰ ۱۴ ۱۴
۱۰۸۰۳۶۷۰۰۴ ۱۳ ۱۱ ۱۶ ۱۸ ۱۴ ۱۸
۱۰۸۰۳۹۳۱۷۱ ۹
۱۰۹۲۳۳۳۳۳۹ ۱۷
۱۰۹۲۱۸۹۶۸۸ ۱۵
کد ملی نمره تئوری سرایش نمره عملی سرایش نمره تئوری آواز گروهی نمره عملی آواز گروهی
۱۰۸۰۱۶۹۳۰۱ ۱۷ ۱۱ ۱۲ ۱۰
۱۰۸۰۵۴۸۵۱۳ ۱۳ ۱۵ ۱۴ ۱۱
۱۰۸۰۴۰۴۶۹۴ ۱۴ ۱۷ ۱۳ ۱۹
۱۰۹۱۶۱۸۱۳۵ ۱۶ ۱۷ ۱۵ ۱۸
۱۱۵۰۱۴۰۸۹۵ ۱۲ ۱۵ ۱۰ ۱۷
۶۲۲۰۰۲۸۳۸۴ ۱۰ ۱۱ ۸ ۱۰
۱۰۹۰۳۰۸۰۴۳ ۱۵ ۱۰ ۱۳ ۱۰
۱۰۸۰۵۳۹۹۷۲ ۱۲ ۱۱ ۱۴ ۹
۱۰۸۰۴۵۳۱۰۵ ۱۶ ۱۱ ۱۳ ۱۲
کد ملی طراحی صفحات وب مقدماتی تئوری طراحی صفحات وب عملی رایانه کار پیشرفته تئوری رایانه کار پیشرفته عملی
۱۰۸۰۵۰۶۴۸۹ ۶ ۱۶ ۱۲ ۲۰
کد ملی طراحی عمومی تئوری طراحی عمومی عملی گریم تئوری گریم عملی
۱۰۹۱۲۲۳۴۱۶ ۱۲ ۱۶ ۱۳ ۱۸
کد ملی کاربر فلش تئوری کاربر فلش عملی رایانه کار پیشرفته تئوری رایانه کار پیشرفته عملی
۱۰۸۰۵۳۶۹۵۷ ۴ ۲ ۸ ۲
کد ملی کاربری فری هند تئوری کاربر فری هند عملی
۶۲۱۰۰۳۲۴۶۱__ ۸ ۲۰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *