نتایج آزمون جامع خرداد ماه ۱۳۹۸

نوشته شده در ۱۲ تیر ۱۳۹۸ / توسط فرهنگ سازان معاصر
کد ملی نمره گرافیک سیاه و سفید تئوری نمره گرافیک سیاه و سفید عملی نمره تئوری گرافیک رنگی نمره گرافیک رنگی عملی نمره تئوری کاربر نمره عملی کاربر تایپ رایانه تئوری تایپ رایانه عملی گرافیک رایانه ایی تئوری گرافیک رایانه ایی عملی تصویر برداری تئوری تصویر برداری عملی تدوین تئوری تدوین  عملی عکاسی دیجیتال تئوری عکاسی دیجیتال عملی روتوش و ترمیم عکس تئوری روتوش و ترمیم عکس عملی
۱۰۸۰۳۹۸۵۵۴ ۱۶ ۱۹ ۲۰ ۲۰ ۱۸ ۲۰
۱۲۷۳۳۰۲۲۶۵ ۱۷ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۹ ۲۰ ۱۱ ۱۹
۱۰۸۰۳۵۶۲۵۸ ۱۶ ۱۹ ۱۵ ۱۹
۱۰۹۱۴۱۵۳۸۲ ۱۹ ۱۹ ۱۷ ۱۷
۱۰۸۰۳۶۷۰۰۴ ۱۶ ۱۵ ۲۰ ۱۸ ۱۵
۱۰۸۰۵۱۷۲۸۶ ۱۸ ۱۷ ۲۰ ۱۷
۱۰۹۱۱۶۱۴۴۵ ۱۶ ۱۹ ۱۹ ۱۴
۵۹۲۹۴۶۸۳۲۱ ۸ ۱۴ ۱۵ ۱۸ ۱۵
۱۰۸۰۳۹۳۱۷۱ ۱۴
۵۷۵۰۰۵۴۰۱۲ ۱۶ ۱۴ ۱۲
۱۰۸۰۲۸۶۵۰۰ ۱۶ ۱۹ ۱۴ ۱۵ ۱۲ ۱۵
۱۲۷۲۲۴۳۴۰۰ ۱۴ ۱۵ ۱۴     ۹ ۱۵ ۱۲ ۱۵
۱۲۹۱۵۶۹۵۸۸ ۱۶ ۱۸ ۱۷ ۱۶ ۱۴ ۱۶
نوازندگی ساز پیانو تئوری نوازندگی ساز پیانو عملی سرایش و تربیت تئوری سرایش و تربیت عملی هماهنگی عمومی تئوری هماهنگی عمومی عملی آواز گروهی تئوری آواز گروهی عملی نوازندگی ساز یک تئوری نوازندگی ساز یک عملی همنوازی ساز تئوری همنوازی ساز عملی آواز ایرانی تئوری آواز ایرانی عملی
۱۰۸۰۵۴۸۵۱۳ ۱۰ ۷ ۹
۱۰۸۰۱۶۹۳۰۱ ۱۳ ۱۵ ۱۴ ۱۳ ۱۴ ۱۴ ۱۳ ۱۷ ۱۵ ۱۵
۱۰۸۰۲۶۰۰۲۱ ۱۵ ۱۵ ۱۴ ۱۷ ۱۴ ۱۴ ۱۶ ۱۷ ۱۴ ۱۷ ۱۱ ۱۷
۱۰۸۰۴۰۴۶۹۴ ۱۷ ۱۴ ۱۵ ۱۴ ۱۹ ۱۴ ۱۶ ۲۰
۱۰۹۱۶۱۸۱۳۵ ۱۹ ۱۵ ۱۵ ۱۵ ۱۷ ۱۵ ۱۲ ۱۸
۱۰۹۰۳۰۸۰۴۳ ۱۷ ۱۴ ۱۴ ۱۴ ۱۴ ۱۴ ۱۶ ۱۵ ۱۶ ۱۷
۱۰۸۰۵۳۹۹۷۲ ۱۴ ۱۴ ۱۳ ۱۶
۱۱۵۰۱۴۰۸۹۵ ۱۳ ۱۵ ۱۵ ۱۵ ۱۴ ۱۹ ۱۳ ۱۹
۶۲۲۰۰۲۸۳۸۴ ۱۰ ۱۴ ۱۵ ۷ ۱۴ ۱۰ ۱۴ ۱۱ ۱۴
۱۰۸۰۵۳۷۳۷۶ ۱۲ ۱۷ ۱۵ ۱۴ ۱۲ ۱۷

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *