رزومه اساتید

ردیف عکس نام و نام خانوادگی تخصص
۱ علی پنجی پور علی پنجی پور تار و سه تار
۲ سعید صفری سعید صفری آواز و فنون صدا سازی
۳ محمدرضا قاهری محمدرضا قاهری گیتار
۴ پریسا حبیب الهی پریسا حبیب الهی سنتور
۵ آرش عبدالعلی زاده آرش عبدالعلی زاده سنتور
۶ ارغوان آرمان فر تار و سه تار
۷ فردوس کاوسی فردوس کاووسی دف
۸ حمیدرضا فودازپور حمیدرضا فودازپور دف
۹ سپیده سفیدگران سپیده سفید گران پیانو
۱۰ جواد ایوبیان جواد ایوبیان ویولن
۱۱ بیتا حاج صادقیان بیتا حاجی صادقیان آواز و فنون صدا سازی
۱۲ سعید رفیعیان سعید رفیعیان تنبک
۱۳ شهلا پیراسته تنبک
۱۴ داوود شفیعی نی
۱۵ زهرا صادقی زهرا صادقی کمانچه و موسیقی کودکان
۱۶ محبوبه سورانی محبوبه سورانی ویولن
۱۷ مرضیه عباسی ویولن
۱۸ فاطمه سهیلی عکاسی – تصویربرداری – رتوش و تدوین
۱۹ الهام شهریاری عمومی و تخصصی کامپیوتر
۲۰ امیر قیطاسی امیر قیطاسی بازیگری و تئاتر
۲۱ مائده شجاعی فن بیان و گویندگی و مجریگری
۲۲ یلدا نوریان یلدا نوریان  بازیگری و تئاتر